Commissie Erfgoed voor golfclubs

Het hoe en waarom van de nieuwe website golfgeschiedenis.nl | Wat kan de Commissie Erfgoed voor golfclubs betekenen? | Het belang van een goed archief | Hulp bij (digitale) archivering van je clubgeschiedenis | Ondersteuning bij het maken van een jubileumboek
online versie
Geachte voorzitters, secretarissen en clubarchivarissen,

In deze eerste nieuwsbrief van de Commissie Erfgoed van de NGF maak ik alle golfclubs graag attent op de website golfgeschiedenis.nl die sinds kort bestaat. Met deze website maken we historische afbeeldingen en documenten omtrent de geschiedenis van golf, kolf en colf in Nederland toegankelijk voor het publiek.

Voor de ontwikkeling van golfgeschiedenis.nl doen we een beroep op jullie hulp. Meer hierover is te lezen in het artikel ‘Over de website golfgeschiedenis.nl‘ in deze nieuwsbrief. In andere artikelen lichten we toe hoe de Commissie Erfgoed clubs en banen kan helpen, bijvoorbeeld bij (digitale) archivering of het maken van een jubileumboek.

Deze periodieke nieuwsbrief wordt verzonden aan alle leden van historische commissies die in ons adressenbestand staan, maar we hebben lang niet iedereen in beeld. Daarom waarderen we het zeer als de nieuwsbrief wordt doorgestuurd aan clubleden met golfhistorische belangstelling. Zij kunnen zich via info@golfgeschiedenis.nl aanmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. Ook stellen we het op prijs als golfgeschiedenis.nl onder de aandacht wordt gebracht op clubwebsites en in clubbladen, om daarmee de belangstelling voor golfhistorie onder leden te stimuleren.

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via het hierboven vermelde mailadres.

Ernst van den Doel
Voorzitter Commissie Erfgoed

Menu