Local & temporary rules, juni 2022  

Buiten de Baan

 • wordt aangegeven door witte palen en door de witte vlaggenmasten op hole 1,
 • het toegangshek langs de tees van hole 7,
 • de sloten aan de linkerkant van hole 7, 8 en 9 (aan de buitenzijde van het terrein) en achter de green van hole 8
 • Interne grens: tijdens het spelen van hole 14 de sloot links van de hole en het gebied daarachter

Alternatief voor bal verloren of buiten de baan

Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld. En kan ook door de wedstrijdleiding niet van toepassing verklaard zijn. (Zie het NGF voorbeeld van plaatselijke regel E-5 voor de volledige details.)

Abnormale Baanomstandigheden

Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green ligt, mag worden ontweken volgens R 16- 1b. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is. (Regel 16.1a(3))

Verboden Speelzone

GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f .

Vast obstakel bij de Green

Een belemmering door een vast obstakel mag als de bal in het algemene gebied ligt worden ontweken volgens Regel 16.1. De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken volgens Regel 16.1b als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt, en:

 • binnen twee clublengten van de green ligt, en
 • binnen twee clublengten van de bal.

Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is. Zie het NGF voorbeeld van plaatselijke regel F-5 voor de volledige details.

Tijdelijke plaatselijke regel

Plaatsen (mag uitsluitend als dat op het informatiebord bij hole 1 staat aangegeven.)

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler een bal plaatsen op een plek naar keuze binnen de lengte van een scorekaart, niet dichter bij de hole. Zie het NGF voorbeeld van plaatselijke regel E-3 voor details hoe dit moet worden gedaan. Straf voor overtreding plaatselijke regel ;

 • Matchplay – verlies van de hole
 • Strokeplay – twee strafslagen

Een speler mag beschermde gebieden, gemarkeerd door witte O.B. paaltjes met groene kop, niet betreden.

 • Eerste overtreding: Waarschuwing
 • Tweede overtreding: Algemene straf.
 • Derde overtreding: Diskwalificatie
Menu