Local en temporary rules Rijswijkse Golfclub April 2019

Tijdelijke plaatselijke regel

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 BUITEN DE BAAN

 • wordt aangegeven door witte palen en door de vlaggenmasten op hole 1
 • de overkant van de sloot links van hole 3
 • de sloten langs hole 7, 8 en 9 (aan de buitenzijde van het terrein)
 • de sloot van hole 14 en alles wat daar links van ligt voor spelers van deze hole.
 • als de bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler als  volgt handelen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand: met twee stafslagen mag de speler de  oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze dropzone (zie Regel 14.03)

OBSTAKELS

 • de 100, 150 en 200 meter palen zijn vaste obstakels
 • de aangepaalde bomen en jonge aanplant zijn vaste obstakels en moeten worden ontweken volgens R16-1a
 • een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green ligt, mag worden ontweken volgens R 16- 1b. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is. (Local Rule F5)
 • de out of bounds palen tussen hole 10 & 14 zijn voor spelers van hole 10 vaste obstakels

GROUND UNDER REPAIR

 • wordt aangegeven door blauwe palen, blauwe of witte lijnen en/of een bord GUR
 • indien er sprake is van een belemmering door GUR (R16-1) dan moet de speler deze belemmering ontwijken volgens R 16- 1b.
 • opengewerkte grond, opengewerkte grond rond aangepaalde bomen en jonge aanplant moet worden beschouwd als GUR

STRAF VOOR OVERTREDING VAN EEN PLAATSELIJKE REGEL

 • Matchplay – verlies van de hole
 • Strokeplay – twee strafslagen

BESCHERMDE GEBIEDEN
Een speler mag beschermde gebieden, gemarkeerd door O.B. witte paaltjes met groene kop, niet betreden.
Overtreding wordt bestraft met diskwalificatie en verwijdering uit de baan.
Dit geldt ook wanneer uw bal buiten het beschermde gebied ligt maar u uw stand in het beschermde gebied zou moeten innemen om de bal te spelen.
U kunt dan:

 • de bal spelen zonder dat u met uw stand in het beschermde gebied komt of
 • de bal onspeelbaar verklaren en R 19-2 toepassen.

N.B.
Indien een speler van een partij tijdens de NGF competitie een fourball/ foursome/greensome beschermd gebied betreedt, is de partij verloren door diskwalificatie.
De overtredende speler mag ’s middags ook niet meer spelen, de partner wel.

ALGEMEEN

 • Repareer uw pitchmarks
 • Leg uw plaggen terug
 • Laat snellere spelers door
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang en volg de aanwijzingen op van de baanmarshals
 • Betreden van het terrein is op eigen risico, voor eventuele door u veroorzaakte schade, bent u persoonlijk aansprakelijk
 • Afstandsindicaties tot het midden van de green, hemelsbreed gemeten
 • Alle hindernissen zijn met rode paaltjes aangegeven

TEMPORARY RULES
Plaatsen
Plaatsen mag uitsluitend als dat op het informatiebord bij hole 1 staat aangegeven. De gebruikelijke periode is van 1 november tot 1 april; daarna kan de NGF, als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden, dispensatie voor een langere periode verlenen. Als de baan qualifying is mag uitsluitend in het kort gemaaide deel van het algemene gebied (fairway, graspaden en fringe) geplaatst worden. Als de baan niet qualifying is mag door de baan (overal, behalve in hindernissen en  bunkers) geplaatst worden.

Menu