Committed to Green

Rijswijkse Golfbaan committed to green

Committed to Green / het GEO label – veel meer dan alleen maar groen en vogels

Wat is GEO?

GEO is een internationaal keurmerk voor verantwoord en duurzaam beheer van golfbanen en -accommodaties. De GEO Foundation ondersteunt duurzaamheid in en door golf. Het GEO keurmerk is gelieerd aan ISEAL Alliance voor duurzaamheid.

https://sustainable.golf/ en https://www.isealalliance.org/

Waarom GEO?

Hoewel golf een sport is, is men op een golfbaan altijd heel dicht bij de natuur. De schoonheid van de golfbaan is in grote mate afhankelijk en wordt sterk beïnvloed door de natuur. Als de natuur niet meewerkt, dan heeft de golfbaan daar last van.

Men is zich er ook van bewust geworden, dat het kunstmatig mooi maken van een baan langdurig een zeer negatieve invloed heeft op de natuur. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Green Deal op allerlei gebied, ook voor golfbanen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal

Dit betekent voor de golfsport dat vanaf 2020 er geen gewasbeschermingsmiddelen meer zullen mogen worden gebruikt. Dat is een uitdaging voor golfbaanonderhoud, omdat deze middelen werden ingezet tegen schimmels e.d. Het is ook een kans om bewuster om te gaan met de natuur, om te zoeken naar natuurlijke verdediging tegen schimmels en ziekten, om ervoor te zorgen dat de grasplanten minder kwetsbaar worden en zelf hiertegen kunnen vechten.

Maar het betekent nog veel meer … bewustwording mbt afval, watergebruik, energie, in feite, alles wat met duurzaamheid te maken heeft.

Het is ook het waarborgen van de toekomst van golf en van onze baan. Het zorgen voor een stuk natuur, vooral in de drukke stedelijke omgeving, waarin Golfbaan Rijswijk zich bevindt, omsloten door snelwegen en bebouwing.

Hoe werkt GEO?

De Rijswijkse Golfclub is GEO gecertificeerd. Binnenkort zal een her-audit plaatsvinden.

De golfbaan en -club moeten aan bepaalde eisen voldoen, bewijsmateriaal aanleveren, vwb golfbaanbeheer, afvalstromen, energiegebruik, waarna er een keuring en controle plaatsvindt door een zg ‘verifier’. Hij/zij gaat na of aan de eisen wordt voldaan en of de club/baan op koers is ten aanzien van de gestelde doelen.

Een gecertificeerde baan/club mag het GEO logo voeren.

Wat zijn de voordelen van GEO?

Het traject naar het verkrijgen van het certificaat creëert een bewustwording van duurzaam handelen. Een GEO-gecertificeerde baan/club kan aantonen serieus bezig te zijn met de Green Deal en duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben, m.a.w. een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de lokale en nationale overheid.

Birdwatching Day 2020

Als onderdeel van GEO en het bevorderen van de natuur op de Rijswijkse Golfclub, neemt de club jaarlijks deel aan de Birdwatching Day van de Koninklijke NGF. De club wilde echter niet de geadviseerde datum in mei volgen. Helaas kan door de omstandigheden mbt Covid-19 de beoogde datum van donderdag 9 april 2020 geen doorgang vinden. Voorlopig plannen wij geen datum en wachten wij de ontwikkelingen af.

Menu