Uitvoeringsbeleid Lidmaatschappen Rijswijkse Golfclub 2023

Uitvoeringsbeleid Lidmaatschappen Rijswijkse Golfclub 2023

Dit reglement bestaat uit de volgende delen:

 1. Beleid afschrijving rondes beperkte lidmaatschappen
 2. Beleid annuleringen en no-shows
 3. Beleid up- en downgraden
 4. Opzeggen lidmaatschap

A. Beleid afschrijving rondes beperkte lidmaatschappen

 1. Afschrijving van 9 of 18 holes: als de speler zijn geboekte ronde is gestart ongeacht of hij de ronde afmaakt.
 2. Afschrijving 18 holes + extra 9 holes: als de speler na het spelen van een geboekte ronde van 9 holes doorspeelt zonder boeking. Bovendien kan de speler uit de baan worden verwijderd.
 3. Afschrijving 18 holes + extra 9 holes: als een speler is gestart zonder een starttijd te hebben geboekt. Bovendien kan de speler uit de baan worden verwijderd.
 4. Geen afschrijving: als de speler niet kan starten door een afgelasting van de wedstrijd of sluiting van de baan.
 5. Afschrijving van 9 of 18 holes: als de speler niet start en zich niet heeft afgemeld of uitgeschreven (no show). Bovendien mag de speler een week niet spelen, bij recidive 2 weken niet spelen.
 6. De organiserende commissie is verantwoordelijk voor een juiste afschrijving van gespeelde rondes door deelnemers aan onder hun verantwoordelijkheid gespeelde wedstrijden.
 7. Bij deelname aan de competitie vindt afschrijving plaats zoals in het RGC NGF Voorjaarscompetitie Reglement 2023 is bepaald.

B. Beleid annuleringen en no-shows

Het bestuur blijft zich inzetten voor de eerlijke verdeling van de schaarse starttijden. Enerzijds proberen we te voorkomen dat men de regel van maximaal 2 geboekte starttijden weet te omzeilen, anderzijds willen we het grote aantal annuleringen terugdringen. Wat het eerste betreft zullen we de al langer bestaande regel dat alle medespelers in een boeking tijdig, d.w.z. binnen 48 uur, geregistreerd moeten zijn nog strenger gaan handhaven. Boekingen die na 48 nog niet compleet zijn worden voortaan automatisch geannuleerd. Voor annuleringen en no-shows wordt het volgende beleid geïntroduceerd.  Leden die veelvuldig annuleren benadelen anderen die maar moeten afwachten of er later nog tijden beschikbaar komen.

Wie zonder goede reden meer dan 30% van de geboekte starttijden binnen een zekere periode annuleert mag 1 maand niet reserveren. Wie geboekt heeft en zonder goede reden niet komt opdagen mag 1 week niet spelen; bij recidive 2 weken niet spelen.

C. Beleid up- en downgraden

 • het verschil in jaarcontributie moet worden bijbetaald (niet tijdsevenredig); en
 • de upgrade geldt in ieder geval ook voor het daaropvolgende jaar. Welke regels vanaf 2024 e.v. zullen gelden is nog voorwerp van bespreking en besluitvorming.
 • Als men in het jaar meer rondes wil spelen en men geen “credits” meer heeft, kan men óf upgraden óf rondes tegen introductietarief spelen.

Downgraden is niet mogelijk.

D. Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het jaar, uitsluitend schriftelijk bij de secretaresse van de vereniging, en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken. Email: secretariaat@rijswijksegolf.nl

Het bestuur
3 mei 2023

 

Menu