Nieuwsflits juni 2023

Het is alweer even geleden dat u een Nieuwsflits ontvangen heeft. De meest actuele zaken leest u altijd onder Nieuws op de website en mocht het management/bestuur van mening zijn dat u nieuws echt niet mag missen, dan ontvangt u een persoonlijke mailing zoals nu met deze Nieuwsflits ook het geval is. Maar nogmaals én het kan niet vaak genoeg vermeld worden: wilt u echt NIETS missen, kijk dan regelmatig naar Nieuws op de website! Daar ziet u ook hoe goed de competitie voor sommige teams zijn verlopen; zo heeft RGC 5 poulewinnaars en hebben 2 teams meegedaan voor het Landskampioenschap, waarbij men toch trotse runner-ups zijn geworden. Ook vindt u daar de clubkampioenen Matchplay, foto’s, verslagen, leuke uitnodigingen voor wedstrijden en nog veel, veel meer.

ALV 19 juni

De jaarrekeningen 2022 van zowel RGC als van de BV werden goedgekeurd en aan het bestuur van RGC werd decharge verleend. Ook ging de vergadering akkoord met het voorstel om financiële ratio’s in te voeren.

Stand van zaken erfpacht: hoewel het huidige contract van de erfpacht per 1 juli aanstaande afloopt is er nog steeds geen nieuw erfpachtcontract afgesloten. De oorzaak hiervan ligt in de weinig constructieve houding van onze grondeigenaar, de gemeente Rijswijk. Juridisch loopt het contract gewoon door, dus kunnen we onze geliefde golfsport als vanouds blijven beoefenen. De volgende stap in dit stroperige proces zal naar alle waarschijnlijkheid een voor beide partijen bindende hertaxatie van de grond zijn omdat de eerder gedane taxaties van RGC en de gemeente Rijswijk te zeer uiteenlopen. Het streven blijft erop gericht een erfpachtcanon overeen te komen die past bij een gezonde exploitatie van de RGC.

WarmtelinQ: in het kader van de energietransitie is WarmtelinQ, een 100% dochter van de Gasunie, bezig pijpleidingen aan te leggen om restwarmte uit de Rotterdamse haven te transporteren naar huishoudens in Zuid-Holland. Het plan is de leiding naar Leiden in 2025 vanaf de Beatrixlaan in Rijswijk onder onze golfbaan door en verder via het tracé van de A4 te leiden. Er lopen al diverse leidingen onder onze baan maar met name de meest recente aanleg, zo’n 15 jaar geleden, van leidingen naar de Afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder, staat ons nog scherp voor de geest. Destijds ging het goed mis met verzakkingen op de holes, 6, 11, 12 en met name 7 tot gevolg. We hebben goed contact met het projectmanagement van WartmtelinQ die we voorzien hebben van informatie over de verzakkingen en er zijn ook grondmonsters genomen. De boring zal plaatshebben op een diepte van zo’n 30 meter dus als het goed is, merken wij daar niets van. We blijven de zaak echter goed monitoren onder het motto voorkomen is beter dan genezen.

De volledige presentatie van de ALV vindt op de website; https://www.rijswijksegolf.nl/laatste-nieuwe-ingelogd/overview-alv-19-juni/

Het concept verslag van deze vergadering staat binnenkort op de website van RGC.

Baan

Het komt nog steeds voor dat de greenkeepers in gevaar worden gebracht, doordat spelers niet wachten op hun teken om door te slaan.

Weet dat baanpersoneel ALTIJD voorrang heeft, dus maak oogcontact en wacht op hun teken voordat u doorspeelt.

En melden bij de caddiemaster is natuurlijk vanzelfsprekend.

Wervingsactie en marketing

RGC doet mee aan de NGF-actie “Welcome to the Club” onderdeel hiervan is het programma Golfstart om niet-leden te leren golfen; https://golfstart.golf.nl/sportactiviteit-detail?id=457480

 Voortgang Golfschool

Graag verwijzen wij naar recente berichtgeving hierover met leuke aanbiedingen.

 Qualifying kaarten

De handicapcommissie doet hierbij nogmaals een oproep aan alle leden om zoveel als mogelijk qualifying te lopen, niet alleen tijdens wedstrijden, maar ook tijdens uw eigen rondjes. Alleen zo verkrijgt en behoudt u een eerlijke juiste handicap die bij u past. Eenvoudig invoeren kunt u via de WebApp van RGC, de golf.nl app, via Mijn Pagina op de website van RGC en tot slot via de terminals in de hal.

 Personeel RGC

1 juli aanstaande is Fauzia Dehue-Goudberg 12 ½ jaar als secretaresse in dienst van de Rijswijkse en haar leden. Op deze plaats feliciteren wij haar alvast met dit jubileum!

Klussen

Ongetwijfeld is het u ook opgevallen dat ondanks onze geweldige baan er toch nog wel zaken zijn die aandacht behoeven, maar waarvoor of geen geld of geen mankracht is. Veel clubs – ook om ons heen – hebben voor dat soort klusjes leden bereid gevonden die gaten op te vullen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een dagtaak, maar hooguit een paar dagdelen per jaar en ook hier geldt: vele handen maken licht werk, dus hoe meer leden iets voor de club willen doen, hoe fijner we het kunnen maken met zijn allen. Uiteraard wordt voor een drankje en hapje gezorgd.

Om wat voor klussen gaat het?

  • Divots en Pitchmarks herstellen op tees, fairways en greens
  • Driving range ballen prikken rondom driving range
  • Onkruid wieden rondom clubhuis en terrassen
  • Snoeien rondom clubhuis

Als u uw steentje wilt bijdragen, kunt u zich direct aanmelden via een mail naar bestuur@rijswijksegolf.nl Vermeld dan ook even wat voor dag(deel) uw voorkeur heeft.

Oplaadplekken elektrische auto ‘s

Regelmatig constateren wij dat er elektrische auto’s op de oplaadplekken staan die niet aan het laden zijn. Zoals iedereen kan begrijpen is dat niet de bedoeling. Immers het zijn geen gereserveerde parkeerplekken voor (niet)leden met een dergelijke auto, maar zoals de naam al aangeeft facilitaire plekken om de actieradius weer op peil te brengen. Op deze manier zitten eigenaren van elektrische auto’s elkaar ook in de weg. Wij verzoeken eenieder die het aangaat hier rekening mee te houden.

Agenda

8-9 juli 2023 Clubkampioenschappen Strokeplay
30 juli 2023 25ste Vlietrand Trofee op Rijswijk
19-25 augustus 2023 Golfweek
20 augustus 2023 President’s Cup voor alle RGC-vrijwilligers
10 september 2023 Clubkampioenschappen Foursomes
28 oktober 2023 Sluitingswedstrijd
20 november 2023 Algemene Ledenvergadering

 

Bestuur en Management RGC

Menu