Werkgroep sportief beleid

Aan de leden van de Rijswijkse Golfclub;

Geachte mevrouw, mijnheer,

Sinds enkele maanden werkt de werkgroep sportief beleid in opdracht van het bestuur aan een voorstel voor een sportief beleid voor de komende jaren. Zij willen dit voorstel uiteraard  zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van al onze leden.

Binnenkort ontvangt u daarom per mail uitnodiging om deze enquête in te vullen.

De werkgroep en het bestuur hopen op een hoge respons zodat de werkgroep een goed en representatief beeld  krijgen van uw sportieve behoeften.

Namens bestuur en werkgroep & met vriendelijke groet,

R.F. (Bob) Knaap, Manager

Leden werkgroep sportief beleid:

  • Dave Clark 
  • Ellen Wolters
  • Erik Wiener: 
  • Hetty Verboom
  • Katja van der Klaauw
  • Nick Davis
  • Peter Berghuis
  • Ruud de Jong

Doelstelling Werkgroep Sportief Beleid:
Beleid formuleren m.b.t. het organiseren van activiteiten die zorgen voor een betere binding met de club en de leden onderling waarbij optimalisatie van spelverbetering,  sportiviteit en/of spelplezier het uitgangspunt zijn.

Menu