Jaarverslagen commissies 2019

Jaarverslagen Commissies 2019 (voor zover aangeleverd)

Wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie heeft in 2019 een dertigtal wedstrijden georganiseerd. Helaas konden een paar wedstrijden van de wintercompetitie geen doorgang vinden, omdat de baan gesloten was en werd er een maandbeker-wedstrijd tijdelijk afgeblazen wegens onweer.
Uiteraard werden de verschillende clubkampioenschappen georganiseerd en de jaarlijkse wedstrijd tegen Leeuwenbergh. Speciaal was de 3 x 9 Golf Marathon in het kader van het 45-jarig bestaan van Kleiburg (op Kleiburg, Capelle en RGC).
Daarnaast werden een aantal seriewedstrijden georganiseerd (Z-tiles, maandbeker, vossenjacht, combi’s en wintercompetitie) en diverse “losse” wedstrijden.
Uitschieters met veel deelnemers waren: de openingswedstrijd, Vlietrandbokaal (tegen Leeuwenbergh), Prins Bernhardbokaal en de sluitingswedstrijd.
Helaas waren een paar wedstrijden in de zomer, de echtparenwedstrijd en de handicartwedstrijd slecht bezet; een aantal wedstrijden werd vanwege de matige bezetting geen shotgun.
Op verzoek van het bestuur werd er voorafgaand aan een shotgun in de middag steeds een “open leden”-shotgun georganiseerd. Het aantal deelnemers daaraan viel tegen, of werkte concurrerend met de officiële wedstrijd en dit wordt dus komend jaar niet meer geregeld.
Verder zien we dat de wedstrijden een vaste kern van deelnemers trekt, het zou fijn zijn als deze groep groter wordt.
De zomeravond-instuif op de woensdagavond werd dit jaar voor het laatst door Caroline van der Sluys georganiseerd; zij is inmiddels lid geworden van Leeuwenbergh waar haar echtgenoot lid is. De opvolging is geregeld, een nieuw groepje leden neemt de organisatie over.
Helaas merken we dat niet alle leden beseffen dat wij ons best doen de indeling zo goed mogelijk naar de wensen van de leden te maken. Sommige leden worden onvriendelijk of zelfs boos en onbeschoft, lijken geen begrip te hebben voor onvoorziene omstandigheden. Daarmee wordt de sfeer negatief beïnvloed en dat maakt het lastiger om commissieleden te vinden en enthousiast te houden.

De samenstelling van de commissie is in 2019 gewijzigd:
Christine Jonkers Both nam na twee termijnen (waarvan een als voorzitter) afscheid.
Om persoonlijke redenen stopten Anita Hakkert en Frederic Cropp hun activiteiten voor de commissie.
We vonden een nieuw lid, waarmee de commissie nu bestaat uit:
Peter Berghuis, voorzitter
Saskia Brand, penningmeester
Frits Jaspers
Rob Roelvink
Inge Stuivenbelt
Erik Wiener
Willem Zelisse
Hans Mokkink
We gaan nog op zoek naar minstens een, liefst twee nieuwe commissieleden.
In overleg met het bestuur is het programma voor 2020 vastgesteld; de combiwedstrijden komen te vervallen en het aantal shotguns is verminderd om het aantal starttijden voor de niet-wedstrijdspelers zo veel mogelijk open te houden.
We hopen op een goede opkomst en gezellige wedstrijden om zo de saamhorigheid in de vereniging te bevorderen.

Seniorencommissie
De samenstelling van de seniorencommissie was in 2019 als volgt:
Henny Boerman, Bert Goedegebuure (penningmeester), Cok Huijsdens (voorzitter), Katja van der Klaauw, Liesbeth van Stralen (secretaris) en Jacques de Zeeuw.
Tijdens de wekelijkse wedstrijden hebben 2 leden van de commissie afwisselend tafeldienst gehad, wat resulteerde in ongeveer 16 keer per persoon per jaar. De commissie heeft gemiddeld 1x per 2 maanden vergaderd. De penningmeester heeft alle financiële zaken heel consciëntieus bijgehouden en heeft een begroting voor 2020 naar de penningmeester van RGC verstuurd. Het voorzittersoverleg werd door de voorzitter bijgewoond, net zoals overleg met de andere commissies. De taakverdeling binnen de commissie staat omschreven en wordt ieder jaar aangepast. We hebben dit jaar in totaal 48 donderdagen kunnen spelen met 2390 deelnemers, per keer variërend van 28 (10 oktober) tot 80 (7 augustus) deelnemers en een gemiddelde van 50. Dit betekent spelend met 3 en soms met 4-ballen dat de baan goed benut wordt op deze ochtenden zeker nu we met de shotgun-wedstrijden consequent een smart indeling toepassen.
Ringerscore: Tijdens de wintermaanden waren de donderdagen voornamelijk gewijd aan de Ringerscore. Bij deze spelvorm kun je gedurende het winterseizoen iedere week je score per hole verbeteren. Er vielen een paar donderdagen uit door het (winter)weer. De Ringerscore is dit seizoen opgesplitst in 2 periodes: er is 8 keer gespeeld van november t/m begin januari en 7 x van half januari t/m eind maart. Na het eind van iedere periode werden er prijzen uitgereikt in 4 categorieën: 1) dames hcp. 0- 20.0 2) dames hcp. 20.1-36.0 3) heren hcp. 0- 20.0 4) heren hcp. 20.1-36.0. De Ringerscore- wedstrijden werden begin maart afgewisseld met de Schrikkelwedstrijd en eind maart met de Regenboogwedstrijd. Na afloop van deze laatste wedstrijd werden de (overall)prijzen van de Ringerscore in de vorm van koningsvogels uitgereikt tijdens de high wine.
(Instuif) wedstrijden: Gedurende het zomerseizoen hebben we ca 15 qualifying wedstrijden gehouden. Op initiatief van het bestuur zijn de ledenochtenden geen instuif ochtenden meer. Men moet 2 dagen vooraf inschrijven zodat tijdig bekend is wanneer de baan weer beschikbaar is voor overige leden en greenfee spelers. Na enige aanvangsperikelen zijn de leden hieraan gewend. Toch wordt de commissie veel vaker geconfronteerd met wijzigingen enerzijds afmeldingen en anderzijds telefonische aanmeldingen omdat men te laat was met inschrijven. Met enige flexibiliteit ook van de zijde van de caddiemaster is dit steeds opgelost en zijn we hierop ingesteld.
Vrienden- en Vriendinnendag: De organisatie was wederom in handen van de heren-, dames- en seniorencommissie. Ook dit jaar was het weer een groot succes.
Vossenjacht: De vossenjacht is met één wedstrijd uitgebreid naar totaal 5 wedstrijden, verdeeld over het seizoen. Er kon gekozen worden om met een vaste partner of met wisselende partners te spelen. De winnaars van de voorafgaande vossenjacht werden uitgenodigd om te “vossen” bij de volgende vossenjacht. In oktober werd het vossenjachtseizoen afgesloten met een shotgun en er was een individueel overall-klassement.
Uitwisselingen: Net als voorgaande jaren wisselden de senioren in 2018 uit met Duinzicht. Aan deze uitwisselingen kunnen 20 RGC’ers meedoen en het principe is, dat als je mee wilt doen, dat je dan beide keren meedoet, dus uit en thuis. Ook krijgen commissieleden met evt. partners voorrang om mee te spelen. Ook in 2020 is een uitwisseling in het programma opgenomen. Uitbreiding met een andere vereniging is niet voorzien.
Cross-Country: Uit praktische overwegingen is het cross-country parcours ook dit jaar voor alle commissies halverwege de maand juli in één week uitgezet. Arthur Bartels heeft het parcours bedacht en uitgezet. Er waren een paar kleine vernieuwingen t.o.v. 2018 vooral om de veiligheid van de spelers beter te waarborgen. De Cross-country werd alle dagen goed bezocht.
Handicartwedstrijd:
Ook in 2019 hebben we een middagwedstrijd georganiseerd ten behoeve van de stichting Handicart. Alle deelnemers hebben bij deelname € 5 gedoneerd voor de stichting. In totaal met extra donaties en een bijdrage uit de kas van de senioren hebben we € 400 kunnen overhandigen aan de handicartconsul van RGC, Liesbeth Polman.
Verrassingswedstrijd:
We hebben dit jaar een wedstrijd dames tegen de heren georganiseerd. Het eindresultaat werd bepaald door het totaal van de score van de hoogste drie en de laagste drie op te tellen. De heren bleken daarbij 1 punt meer te hebben gescoord dan de dames. Alle heren hebben 2 ballen als trofee mee naar huis kunnen nemen. De wedstrijd was drukbezocht en heeft veel waardering opgeleverd mede ook door het drankje met borrelhap na afloop.
Arendsen de Wolff: Deze wedstrijd wordt niet meer georganiseerd door de NGF en is daarmee dus verleden tijd.
Drie december drie stokken wedstrijd: Deze speciale seniorenochtend is weer drukbezocht ondanks dat de baan gesloten was. In navolging van de geannuleerde kerstboutenwedstrijd hebben we ook een putt-wedstrijd in het restaurant georganiseerd.
Met een broodje rookworst, glühwein en erwtensoep hebben we mede dankzij de sponsoren een zeer geslaagde ochtend gehad.
Kerstdiner: Voor de vijfde keer is het kerstdiner losgekoppeld van de wedstrijd. ’s Ochtends was er de mogelijkheid om voor de Ringerscore te spelen. En vanaf 17.30 uur werden maar liefst 62 deelnemers voor het diner ontvangen. Er was een tafelschikking gemaakt met als verrassing dat alle dames na het hoofdgerecht een andere tafel kregen toegewezen waardoor meer leden maar vooral niet spelende partners “onze familie” beter hebben leren kennen. Iedereen heeft genoten van een heerlijk 5 gangendiner tijdens een zeer sfeervolle avond.
Oliebollenwedstrijd: De commissie, die het dichtst bij oudejaarsdag zit, organiseert een oliebollenwedstrijd. Dit jaar heeft de herencommissie zich hierover ontfermd.
2020: Ingaande januari 2020 is Marian Kleijn toegetreden als commissielid ter vervanging van Henny Boerman die na 3 jaar trouwe dienst de commissie heeft verlaten. Marian heeft de taken van Henny overgenomen en zal zich ook gaan bezighouden met de communicatie via de website. Ook onze penningmeester Bert Goedegebuure heeft na 2 jaar de commissie verlaten en is opgevolgd door Henk Gebuis die ook zijn taak als penningmeester op zich heeft genomen. Beide vertrekkende leden zijn tijdens het kerstdiner “in de bloemen” gezet.
Namens de seniorencommissie, Cok Huijsdens

Herencommissie
In 2019 heeft de herencommissie 49 wedstrijden georganiseerd. Veelal met als speelvorm strokeplay of stableford, maar ook speciale spelvormen als Cross-country, Regenboog, Texas scramble, Amerikaantje en Vossenjacht. Op 31 december heeft de herencommissie een oliebollenwedstrijd georganiseerd, waaraan ca 70 leden deelnamen. Om de doorloopsnelheid te bevorderen wordt de Vossenjacht sinds 2018 gespeeld als driebal. Kees Feddes is zowel bij de Winterringerscore 2018/2019 als de Zomerringerscore 2019 eerste geworden, proficiat Kees!
Normaliter wordt op de eerste woensdag van de maand een shotgun wedstrijd gespeeld. Na afloop van die wedstrijd vindt een prijsuitreiking plaats van de in maand daarvoor gespeelde wedstrijden. Het aantal deelnemers was in 2019 2.094 tegen 2.283 deelnemers in 2018. Een lichte afname, mogelijk het gevolg van de nieuwe inschrijfregels. Van het inschrijfgeld van € 2,50 per wedstrijd wordt ca 40% uitgekeerd als prijzengeld (cadeaubonnen te besteden in de Rijswijkse golfshop). De overige ca 60% wordt grotendeels besteed aan consumpties die tijdens de prijsuitreiking worden aangeboden in de vorm van (luxe) belegde broodjes, bitterballen, saté, erwtensoep, e.d. Op 5 juni heeft JanJaap Kolleman van Active Professionals een wedstrijd verzorgd, waarvoor hartelijk dank. De kascommissie heeft inmiddels geconstateerd dat de financiële administratie 2019 op een degelijke en correcte wijze is uitgevoerd en deze op 21 januari 2020 goedgekeurd.
De commissie bestond in 2019 uit Aart Groenendijk (voorzitter), Gert Dazler (secretaris), Chris van Ede (penningmeester), Kees Feddes, Rob Haaze en Wim van Stralen. Aart Groenendijk verlaat, met veel dank voor het vele verrichte werk, de commissie. In het voorjaar van 2020 wordt hieraan op gepaste wijze aandacht gegeven.
Vanaf 1 januari 2020 bestaat de commissie uit Chris van Ede (voorzitter), Gert Dazler (secretaris), Wim Van Stralen (penningmeester), Kees Feddes (wedstrijdzaken), Rob Haaze (lief en leed) en Rob Helwig (overige zaken). Het Bestuur heeft inmiddels toestemming verleend om Rob Helwig toe te laten tot de commissie en Rob Haaze dispensatie te verlenen zijn lidmaatschap met een jaar te verlengen.

Damescommissie

De damescommissie is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld:
Elly Janmaat Voorzitter
Thilly Walvoort Secretaris
Nel van der Arend Penningmeester
Jos Woltjes Algemene Zaken
Ria Vriesen Algemene Zaken
Marja van Ede Algemene Zaken

Tijdens de gezellige bijeenkomst op 7 januari waaronder het genot van een hapje en een drankje de dames op het nieuwe jaar konden proosten is er een beroep gedaan op de dames om zich aan te melden als nieuwe tafeldame. Liesbeth van Stralen had zich al eerder afgemeld en Cocky Hofstra en Hennie Boerman hadden hun termijn van 6 jaar volgemaakt. Gemma Remmerswaal en Krystina Meng gaven gehoor aan deze oproep. De commissie wordt nu ondersteund door de volgende tafeldames: Jose van der Horst, Mary van der Sman, Marije van Gennip, Gemma Remmerswaal en Krystina Meng.

12 Februari werd na de wedstrijd weer heerlijk taart gegeten. Jose van der Horst kwam met een enorme slagroomtaart die gemaakt was door haar man. Tineke van den Hoek had een heerlijk peren/chocolade/pistache taart, Inge Verlind had een zalige chocolade taart en Erica Loth had smakelijke cupcakes gebakken. Chapeau dames!

Na de wedstrijd van 12 maart gaf Ingrid Pijnacker onder grote belangstelling uitleg over de nieuwe golfregels.

De openingswedstrijd op 2 april werd door 26 dames bezocht en gevolgd door een heerlijke kleine lunch. Negen dames vielen in de prijzen en kregen een fleurig planten-bakje mee.

Het zomerseizoen zag er gevarieerd uit, naast enkele ‘fun’-wedstrijden stonden er acht Q-wedstrijden op het programma. Het loslaten van de instuif-formule en het verplicht inschrijven vóór zondag 10 uur was en is even wennen voor de dames.

Op 14 mei besloten we de wedstrijd met koffie en appelgebak, de eerste prijs ging naar Doke van Haasteren, Novi Marlina en Diana Looms.

Vanaf 1 juli besloten we de dames, die liever 9 holes spelen, toe te voegen aan 2 dames die 18 holes willen spelen, zo wordt de variëteit van medespeelsters vergroot. Ook zijn we op zoek gegegaan naar nieuwe bestuursleden.

Tineke van den Hoek stelde zich beschikbaar voor de damescommissie. Helaas vertrok Krystina Meng naar het buitenland en zo vertrok ze dus ook als tafeldame.

In augustus streden 36 dames om de Ton Goedman Trofee, die gewonnen werd door Ineke Vincent en Lidwien Vlek. Na de wedstrijd konden we allemaal genieten van de traditionele aardbeien met slagroom.

Op de Verrassingswedstrijd van 10 september speelden we met een kaart van de Hilversumse, wat tot grote hilariteit leidde.

De Esdoorn Trofee stond centraal op 1 oktober. Na een gezellige samenzijn  konden we de eerste prijs uitreiken aan Elly Janmaat, Kitty van den IJssel en Mary van der Sman.

Snel ging de tijd en eind oktober stond de afsluitingswedstrijd al weer op het programma met een heerlijke en geanimeerde lunch. De prijs voor de meeste birdies (5) ging wederom naar Sandra Karagantcheff.

We namen onder dank voor het vele werk dat zij in de damescommissie hebben verzet afscheid van Ria Vriezen en Jos Woltjes.

De tijd van de Najaar Runnerscore brak aan, onderbroken door de viering van de verjaardag van de Goedheiligman op 3 december.

De financiën zijn gezond, zodat we zo nu en dan in staat zijn de dames een drankje aan te bieden ter bevordering van de sociale cohesie.

De damescommissie
februari 2020.

Jeugdcommissie
Dit jaar zijn wij als jeugdcommissie gestart met 5 leden nl; Geraldine Dijk, Alexander van Dijk, Chris Baars, Nick Davis en Simone van der Veen. Wij hebben afscheid genomen van Marijke Dekker die de afgelopen jaren heel veel voor de jeugd heeft betekend. Alle taken zullen wij zo veel mogelijk verdelen. Om de Jeugd meer te laten spelen hebben wij verschillende jeugdwedstrijden ingepland. De een met meer aanloop dan de ander maar de meeste zijn een succes geworden. Rond de 15-20 deelnemers is onzes inziens prima zeker als je het ledenaantal bekijkt. Koningsdag was een groot succes met ruim 200 schoolkinderen die enthousiast hebben deelgenomen aan de activiteiten die Nick had voorbereid. Dit met hulp van Geraldine, Cea en Ingrid. Voor het eerst hebben wij een uitwisseling gedaan tussen de Jongste Jeugd van Rozenstein en Rijswijk wat een groot succes was en waar de volgende data alweer in de agenda staan voor 2020. Ons hoogtepunt was het behalen van TWEE! Kampioenschappen zowel bij Jeugd 1 als bij Jeugd 2. De teams zijn steeds beter op elkaar ingespeeld en steken elkaar aan om veel naar de club te komen om met elkaar te trainen of de baan in te gaan. De teams zagen er goed uit door sponsoring van Informer. Geprobeerd is om dit jaar mee te doen aan de Golfweek maar dit is helaas niet doorgegaan mede doordat deze week in de zomervakantie viel en veel leden nog weg waren. Claudia Favier is dit jaar Jeugdkampioen geworden en heeft ook bij de volwassenen meerdere wedstrijden gewonnen, zoals o.m. het clubkampioenschap dames strokeplay. Wij zijn blij met een groot aantal Leden waarvan de Handicap aan het dalen is. Ook de Mini regionale groeit nog steeds en de verschillende clubs zorgen met elkaar voor leuke middagen voor de jeugd tussen 8-14 jaar. Halloween en Sint waren als vanouds en nog steeds positief bezocht. Druk zijn wij met de website, voor elke wedstrijd proberen wij iemand aan te wijzen die een stukje schrijft en foto’s maakt en deze worden dan op de site gezet. Ook hebben wij teksten aangepast en foto’s ververst op de pagina van de Jeugd. Wij zijn bezig met het maken van Flyers voor scholen in de omgeving van de baan, uitrol 2020. Verder hebben wij een begin gemaakt met het schrijven van een welkomstbrief/uitnodiging/kwartaal nieuwsbrief voor de nieuwe leden en leden. Dit om meer betrokkenheid te genereren bij de Club.
Wij kijken terug op een mooi jaar en hebben zin in 2020!

Marshalcommissie
De marshalcommissie bestond in 2019 uit Hans Versteegen en Tom Wesselingh. Per 31 december is Hans Versteegen teruggetreden en heeft Paul Hofstra per 1 januari 2020 zijn plaats ingenomen. Op 8 april werd de jaarlijkse openingsbijeenkomst voor marshals gehouden; met marshallen was reeds op 1 maart begonnen. De jaarlijkse marshalwedstrijd vond op 7 oktober plaats. Met dank aan de sponsoren werden de marshals in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Tevens werd afscheid genomen van Hans Versteegen als commissielid die de afgelopen jaren de ‘marshalkar’ voortvarend heeft getrokken. Ook in het jaar 2019 waren er beperkte wisselingen bij de marshals. Er is nog steeds een aantal jaren een trouwe ploeg van ca. 25 marshals die gedurende het seizoen 2x per dag volgens rooster in de baan zijn. In het afgelopen jaar zijn de marshals 236 keer in de baan geweest; ongeveer gelijk aan het aantal diensten in 2018. Omdat in de wintermaanden vaak geen handicarts de baan in mogen, is met het management afgesproken in de maanden december, januari en februari niet te marshallen. In de maanden november en maart zijn de diensten beperkt tot 1 dagdienst in verband met de wintertijd en het beperkte daglicht. Opnieuw is in april een cursus AED verzorgd; om de marshals gecertificeerd te houden dient elke 2 jaar een ‘opfrisser’ te worden gehouden. Dit wordt dan tevens aangegrepen om ook de nieuwe marshals te certificeren. Gelukkig is tot op heden de noodzaak tot gebruik AED uitgebleven. Voor het eerst werd in 2019 overleg gevoerd tussen de marshalorganisaties van de golfclubs Kleiburg, Delfland en Capelle. Een gezamenlijke marshalwedstrijd werd door Kleiburg georganiseerd waarbij in ontspannen sfeer tijdens het golfspel ervaringen werden uitgewisseld. In het najaar volgt opnieuw overleg waarbij toegezegd is dit en de gezamenlijke wedstrijd (max 24 deelnemers) op RGC te organiseren. Op financieel gebied is de marshalcommissie binnen de begroting gebleven; separaat is reeds een verantwoording gezonden. Hoewel regelmatig uitnodigingen voor een door de NGF georganiseerde cursus marshallen op de mat vallen, wordt daar vooralsnog geen gebruik van gemaakt. De toegevoegde waarde van een dergelijke cursus lijkt beperkt, zeker nu wij ‘interclub’ overleg hebben in de regio.

Handicapcommissie
De handicapcommissie wordt gevormd door Ed Klaarhamer (Vlietrand), Dick Smit en Jan Paul Bierling (leden).
De jaarlijkse herziening is inmiddels doorgevoerd.
Uit de gegevens is gebleken, dat er een aantal leden in handicap noodgedwongen iets extra zijn gestegen en dat er geen leden zijn die door heel goed te golfen extra in handicap zijn gedaald.
Wij concluderen daaruit, dat de baan veel moeilijker is, dan hij lijkt te zijn.
Wij zien ook, dat er veel te weinig Q-kaarten worden gelopen en dat geeft een onjuist beeld van de reële handicap van de leden. Omdat de NGF heeft ingesteld, dat er geen verplichting is om kaarten te lopen, is er daardoor geen stimulans om de handicap te verbeteren.
Ook is het tegenstrijdig, dat je aan de ene kant zoveel mogelijk kaarten op één dag kunt inleveren en dat je handicap gelijk blijft, als je geen kaarten inlevert!!
Gelukkig bieden de verschillende commissies de gelegenheid om Q-kaarten te lopen.
Voor de single handicappers onder de 4.5 lijkt het ons belangrijk om meer wedstrijden te organiseren, zodat ook zij meer kaarten kunnen inleveren.
Het is belangrijk om in 2020 veel Q-kaarten in te leveren om het nieuwe Handicapsysteem van 2021 goed te laten verlopen.
De hele Handicapcommissie gaat in maart naar een symposium van de NGF over het nieuwe systeem en zullen daarna rapporteren wat de gevolgen zijn.

Communicatiecommissie
In 2019 heeft Ivo Holstein de commissie verlaten (hij is geen lid meer) en is Koos van den IJssel in de loop van het jaar toegetreden als lid van de commissie. Ander commissieleden zijn: Ineke Vincent, Juud Holla en Peter Rogaar.
Het jaar heeft vooral in het teken gestaan van het (laten) maken en vullen van een nieuwe website. Dit was noodzakelijk omdat de oude website verouderd was:
Voldeed niet meer aan de regels voor de Privacywetgeving
Was niet erg toegankelijk op een mobiel
Onderhoud was zeer lastig
Twee bedrijven om een offerte gevraagd, waarvan er een duidelijk veel gunstiger en veelbelovend was. We zijn in zee gegaan met het bedrijf SiteStunt en zijn daar tot nu toe zeer tevreden over. En de kosten voor bouwen en onderhoud van de website zijn aanzienlijk lager.
Uiteraard na vele gesprekken heeft SiteStunt de huidige site gebouwd. Met name het inbouwen van het inloggen via Proware heeft veel tijd gekost. Na veel (kleine) verzoeken voor veranderingen van onze kant, zijn wij de website verder gaan vullen met teksten en foto’s totdat we de nieuwe site operationeel konden maken. De website bestaat uit twee delen: het openbare deel en het ledendeel. Op het ledendeel, kunnen leden vrijwel alle informatie vinden over de club. Nadat de site goed werkte en wij zelf er vertrouwd mee waren, zijn er leden van de wedstrijdcommissies getraind, zodat zij zelf verslagen, al of niet versierd met foto’s, op de site kunnen zetten. Dat gebeurt nu ook zeer regelmatig.Tegen het einde van het jaar zijn we gaan denken over volgende stappen om de site te blijven verbeteren. Daarover zijn al gesprekken gevoerd met een deel van de heren selectiegroep, een jeugdcommissielid die beroepsmatig veel met website te maken heeft en SiteStunt. Daar zijn veel ideeën en suggesties uitgekomen, daar gaan we verder aan werken. De kosten voor het bouwen en het onderhoud van de website in 2019 waren: € 1579. Aan drankjes tijdens vergaderingen en trainingen hebben we uitgegeven: € 239,-.

Regel- en Hcp54commissie
Per januari 2019 waren er grote regelwijzigingen.
We hebben daarom als regelcommissie deelgenomen aan de NGF-bijeenkomst waarin de wijzigingen werden toegelicht en praktijksituaties indoor werden voorgedaan. De regelwijzigingen moesten ook doorgevoerd worden in de baan en op de scorekaarten. Dit is in overleg met de baancommissie opgepakt. De NGF heeft via https://www.golf.nl/golfsport/regels/alles-over-de-golfregels alles op een rijtje gezet. We hebben als regelcommissie 2x een avond gepland om onze leden over de nieuwe regels te informeren, maar deze zijn allebei wegens een te kleine groep geïnteresseerden gecanceld. In maart hebben we 2x een drukbezochte regelavond voor competitie spelers georganiseerd. En in mei hebben we de jeugd competitie spelers bijgespijkerd. Tijdens de clubkampioenschappen matchplay in mei en strokeplay in juli waren we aanwezig als referee. Hetty heeft in november de cursus Regelcommissaris 2 gevolgd en met succes afgerond.
De samenstelling van de Regelcommissie is in 2019 gewijzigd.
Nadat eerst Eveline van Tilburg per 1 januari 2019 gestopt is, heeft Anita Ockhorst haar lidmaatschap per 1 januari 2020 moeten opzeggen omdat ze niet meer mag golfen. Wij danken beide dames voor hun jarenlange inzet voor de club en de regelcommissie. Halverwege het jaar is Marcel Hakkert lid geworden van de regelcommissie. Hij zal in maart 2020 de cursus Regelcommissaris 1 gaan volgen. Overige leden zijn Renée Vissers en Hetty Verboom (voorzitter).

Menu