Jaarverslag bestuur 2019

Jaarverslag Bestuur 2019

Algemeen

Kort voor de Algemene Ledenvergadering van juni kwam het Platform Toekomstvisie onder leiding van Corina Holla met haar eindrapport. In diezelfde ALV werd besloten dat het bestuur voor zover mogelijk vast een aantal aanbevelingen zou overnemen, zoals bijvoorbeeld jeugdtarifering, het bevoordelen (door o.m. eerder boeken van starttijden) van leden die maar heel weinig kunnen spelen en het aantal weekend shotguns in het nieuwe seizoen tot een minimum te gaan beperken. De overige conclusies en aanbevelingen zullen worden gelegd naast c.q. gecombineerd worden met de uitkomsten van het grootschalige NGF-onderzoek inzake toekomstige lidmaatschapsvormen, waarna het geheel vertaald kan worden in concrete bestuursvoorstellen. Na enig uitstel zal dit onderzoek vanaf maart 2020 gaan plaatsvinden.
Fabulous Golf (Capelse, Kleiburg en RGC) werd gecontinueerd; in 2019 kwam daar de Zaanse Golfclub als welkome aanvulling bij. Van de Samenwerkende Golfclubs West Nederland (SGWN), waarvan ook onze vereniging deel uitmaakt, zijn geen bijzonderheden te melden. Hetzelfde geldt voor onze Golden Hospitality Chain.

De ontwikkeling van het aantal leden over de laatste jaren:

Datum alle leden m/z cert. jeugd
1 jan 2016 853 640 60
1 jan 2017 865 663 55
1 jan 2018 846 654 36
1 jan 2019 784 621 31
1 jan 2020 774 588 57

3 actieve leden (Charles Bartelings, Henriëtte Hens en Leen de Waal) overleden. Voor allen werd 1 minuut stilte gehouden tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van juni en november.

Arthur Bartels werd voor zijn bijzondere langdurige verdiensten benoemd tot Lid van Verdienste.

De aflossing van obligaties aan 17 ex-leden vond conform de vastgelegde afspraken plaats uit de bestemmingsreserve (contributieverschil tussen leden met en zonder certificaat).
Naast het werven en behouden van nieuwe leden zijn voor een gezonde exploitatie ook onze business-leden (dit aantal blijft al jaren stabiel rond de 70), gastspelers en evenementen van essentieel belang. Voor het overige wordt verwezen naar de cijfers over 2019.

Sportief beleid en NGF-competitie

Jeugd.
Deze heeft met 2 teams deelgenomen aan de competitie.
In deze 18 holes competitie zijn beide teams kampioen in hun poule geworden.
Ook zijn er een aantal activiteiten voor de jeugd georganiseerd zoals de Halloween- en Sinterklaaswedstrijd.
Tevens heeft de club dit jaar voor de tweede keer deelgenomen aan de Koningsspelen voor de jeugd met wederom meer dan 150 deelnemers.

Competitie.
Alle competitieteams kregen ook dit jaar weer de gelegenheid om te trainen op de driving-range met ballen die door de club beschikbaar werden gesteld en per team kregen ze vier groepstrainingen bij een pro naar keuze.
In 2019 hebben uiteindelijk 19 teams (waaronder 2 jeugdteams) aan de competitie deelgenomen.
Dames 2 – 27 holes, dames senioren 2 – 18 holes, heren 2 – 27 holes en heren 3 – 27 holes zijn winnaar in hun poule geworden.
Heren senioren 3 – 27 holes promoveerde, dames 1 – 27 holes degradeerde en de overige teams hebben zich gehandhaafd.

De diverse commissies boden een grote verscheidenheid aan wedstrijden aan: “fun” wedstrijden zoals Konings-, Echtparen-, Sinterklaas-, Halloween- en Kerstwedstrijden, Vossenjachten, Combi-wedstrijden, Runnerscores, Cross-Country, Vrienden- en Vriendinnendag maar ook volop qualifying wedstrijden.
Tevens vond eind juni onder tropische omstandigheden voor de eerste maal een heuse Fabulous Golfmarathon plaats in het kader van het 45-jarig bestaan van de Golfclub Kleiburg, een 27-holes wedstrijd verdeeld over de banen RGC, Capelle en Kleiburg. Eind juli werd op RGC om de Vlietrandtrofee tegen Leeuwenbergh gespeeld en gewonnen, waarmee de stand nu 12 – 11 is voor Leeuwenbergh. De eerste wedstrijd tussen deze 2 golfclubs langs de Vliet vond overigens in 1997 plaats.

Traditioneel vond eind augustus de Golfweek plaats met een totaal van 611 deelnemers. Met de deelname aan de John de Vries President’s Cup werden dit keer niet alleen de leden die de commissies bemensen maar ook de marshals bedankt voor hun inzet. Naast onze professionele staf kan onze organisatie immers niet draaien zonder het vrijwilligersleger van ruim 90 enthousiaste dames en heren. Namens alle leden veel dank aan en respect voor hen die zich ‘om niet’ voor de vereniging inzetten.

Clubkampioenen in 2019 waren:

– Matchplay dames: Saskia Brand
– Matchplay heren: Jesper van Dijk
– Matchplay heren sr: Jae Sik Kim
– Strokeplay dames: Claudia Favier
– Strokeplay dames sr: Ingrid Pijnakker
– Strokeplay heren: Alex de Vin
– Strokeplay heren sr: Tom Marks
– Foursomes dames: Karin Lamers en Ineke Vincent
– Foursomes heren: Kevin Kras en Martin Wassinger
– BC Strokeplay: Jack Baldewsingh

Baan

Dit jaar werden 7 greenside-bunkers genoveerd of alleen van beter zand voorzien, de drainage in en rond die bunkers werd verbeterd en de beschoeiing van hole 13 werd gedeeltelijk vernieuwd. De struiken op de wal langs hole 6 werden flink opgeschoond. De bekabeling om de sprinklers aan te sturen moest gedeeltelijk worden vernieuwd na blikseminslag.
Tevens werden oranje tees in de baan uitgezet en met dank aan Jack Baldewsingh van Baja Constructies werd een nieuwe loopbrug geplaatst tussen de oefengreen en hole 14.
Wegens teleurstellende deelname werd besloten te stoppen met de Crowdfunding voor de renovatie van de resterende bunkers. Naar het oordeel van het bestuur moet de in gang gezette renovatie van de greenside bunkers wel worden afgemaakt, de verschillen in kwaliteit en bespeelbaarheid zijn immers groot. Met het oog daarop overweegt het bestuur om in 2020 een beperkte rentedragende obligatielening uit te schrijven.
Tot slot mocht RGC aan het einde van het jaar een nieuwe hoofd greenkeeper begroeten, Veis Düz.

Bestuur

In 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:

– Folkert Wijnstra – voorzitter en juridische zaken vanaf juli
– Hendrik-Jan Rietveld – vice-voorzitter en golfsport zaken
– Dieck Wesselingh-Schroots – secretaris
– Patrick Botermans – penningmeester (tot november)
– Steef van Schaik – baanzaken en plv. secretaris
– Michel Plug – juridische zaken en plv. penningmeester (tot juli)
– Aart Groenendijk – penningmeester (vanaf november)
– Renée Vissers – juridische zaken en plv. penningmeester (vanaf november)

Op gepaste wijze zijn Michel (juli) en Patrick (december) door het bestuur “uitgegeten”.

Het Bestuur, maart 2020

Menu