Aanvragen handicart pas

De Rijswijkse GC beschikt momenteel over elf Handicarts, ter beschikking zijn gesteld door de Stichting Handicart. Daarnaast zijn er nog drie buggies die door clubleden beschikbaar zijn gesteld aan de club; deze worden ingezet tegen hetzelfde tarief als van de Stichting Handicart (thans € 4.50 per ronde van 9 of 18 holes).

Deze Stichting werd opgericht in 1986 en zet zich in om zoveel mogelijk tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat te stellen de golfsport te blijven beoefenen. Er zijn momenteel 750 Handicarts bij clubs geplaatst.

Het aanvragen van een permanente of tijdelijke Handicartpas: bij de caddiemasters zijn formulieren hiervoor beschikbaar. Het kan ook via de website van stichting Handicart.  Via de website (www.handicart.nl) kan iedereen bij  ‘pashouders’ via  ‘aanmelden’ zelf een webformulier openen. Bestaande donateurs krijgen de gegevens te zien die al bij de Stichting Handicart bekend zijn. Daarvoor moeten ter controle eerst het klantnummer en het e-mailadres worden ingevuld. Met het invullen van het formulier wordt direct ook de incassomachtiging voor de pas en de wijze waarop men wil doneren geregeld. De aanvrager krijgt het ingevulde formulier per e-mail toegestuurd. Daarna kan hij dit webformulier zelf printen en laten tekenen door een arts of therapeut en vervolgens indienen bij de clubconsul Handicart, rechtstreeks of  via de caddiemaster. Denk erom een pasfoto bij te sluiten als het om een permanente Handicartpas gaat. De clubconsul Handicart stuurt het formulier door naar de stichting Handicart.

Geadviseerd wordt om te kiezen voor de Handicartpas, en niet voor de optie die op de telefoon via de app te installeren. Bij de meeste golfbanen kan worden betaald voor een rondje golf door de pas op een modem te leggen dat bij de caddiemaster staat (vergelijkbaar met de betaalwijze in het openbaar vervoer). In de pas zit een chip waarmee de geldigheid wordt gecheckt.

De kosten voor het registreren en aanmaken van een tijdelijke Handicartpas (drie maanden geldig) bedragen € 5.

Omdat het aangeboden lage gebruikstarief niet de kosten van de Handicart en van een noodzakelijke uitbreiding van het aantal Handicarts van de Stichting Handicart dekt, zijn donateurs en sponsors hard nodig, want zonder de bijdrage van donateurs en pashouders kan Stichting Handicart haar werk niet doen. Daarom vraagt de Stichting Handicart van een permanente pashouder een jaarlijkse bijdrage van € 50,00. Van een tijdelijke pashouder wordt een eenmalige bijdrage van € 25,00 verwacht.

Op de tafel in de gang van het clubhuis staan flyers met portvrije antwoordkaarten waarmee men zich als donateur van de Stichting Vrienden van Handicart kan aanmelden.

Uitgebreide informatie over de Stichting Handicart kunt u vinden op de website: www.handicart.nl

Liesbeth Polman is de clubconsul Handicart Rijswijkse Golf en Vlietrand golf Rijswijk, namens de Stichting Handicart.

Tel: 070 327 3841                       Email: lie.polman@planet.nl

Menu