Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het jaar, uitsluitend schriftelijk bij de secretaresse van de vereniging, en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken. Dit geldt voor ALLE lidmaatschappen inclusief 20/40- en 50/100 lidmaatschap!

Email: secretariaat@rijswijksegolf.nl