Lidmaatschap

Gewone leden

Klik op de knop hieronder om naar het aanmeldformulier te gaan

Jaarlijkse contributie voor 2024*

Algemeen lidmaatschap (onbeperkt spelen)

 

€ 1750,00
Algemeen lidmaatschap 50 x 18 of 100 x 9 Holes

 

€ 1500,00
Algemeen lidmaatschap 20 x 18 of 40 x 9 Holes

€   980,00
Kennismakingsarrangement eenmalig (beperkt spelen: tot 5 x 18 of 10 x 9 Holes) €   300,00
Lidmaatschap met certificaat & onbeperkt spelen

Lidmaatschap met certificaat 50 x 18 of 100 x 9 Holes

Aanschaf certificaat € 2750,00

€ 1500,00

€ 1250,00

Eenmalige bedragen
Entreegeld €   150,00
Lidmaatschapskosten voor jeugd- en junior leden
Mini’s t/m 13 jaar **) € 100,00
Mini’s t/m 13 jaar €    0,00
NGF bijdrage jeugd t/m 13 jaar €  24,00
Juniorleden van 14 t/m 18 jaar €228,00
Juniorleden 19 jaar €371,00
Juniorleden 20 jaar €371,00
Juniorleden 21 jaar €371,00
Juniorleden 22 jaar €487,00
Juniorleden 23 jaar €487,00
Juniorleden 24 jaar €487,00
Juniorleden 25 jaar €487,00

Voor alle lidmaatschappen geldt:
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het jaar, uitsluitend schriftelijk bij de secretaris van de vereniging, en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken.

De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de lidmaatschapskosten.

*) Wij brengen altijd de volledige contributie in rekening ongeacht de periode waarin u lid wordt, na rato niet mogelijk!

**) Dit tarief is alleen van toepassing op kinderen van niet-leden!

Menu