Als iedereen zich aan onderstaande (etiquette)regels houdt, bevordert dit een goede gang van zaken in en om de baan. Vriendelijk en sportief gedrag biedt u en uw medespelers ongestoord spelplezier.

Baan (zie ook local rules)

 • Veiligheid gaat boven alles; vermijd gevaarlijk spel
 • Herstel plaggen en pitchmarks (ook die van anderen)
 • Hark bunkers aan en plaats de hark op de standaard
 • Rijd niet met trolleys of handicarts tussen bunkers en greens door
 • Houd de baan schoon; raap kapotte tees op en gooi geen sigarettenpeuken of ander afval op de baan. Tee-markers alleen voor kapotte tees gebruiken
 • Houd aansluiting met de flight voor u; speel vlot door (ready golf) en zoek in voorkomend geval niet langer dan 3 minuten naar uw bal. Mocht er toch een achterstand van een hole of meer vallen, laat dan een snellere flight door. Echter, liever doorlopen dan doorlaten!
 • Het spelen van meerdere spelers met één golftas is niet toegestaan
 • Het spelen met driving range ballen is niet toegestaan
 • Het betreden van committed to green gebieden (aangegeven door witte paaltjes met groene kop) is verboden
 • RGC labels en greenfee stickers dienen zichtbaar aan de tas te zijn bevestigd

Clubhuis en omgeving

 • Loop niet met golftassen door de gang
 • Draag correcte kleding in het restaurant en zet de pet af
 • Voer geen telefoongesprekken in het restaurant
 • Maak uw schoenen schoon voordat u het clubhuis betreedt
 • Houd rekening met elkaar, ook op de driving range; dus daar niet roken
 • Behandel personeel respectvol
Menu