Nieuwsbrief Padenplan 29 maart

Na een week min of meer rust gaan we nu weer aan de gang.
We zijn best trots op ons resultaat tot nu toe.

50% van ons doel van  € 80.000,- hebben we bereikt!

Dat wil dus zeggen dat we afgerond € 40.000,- hebben verzameld!

Bedankt allen die daaraan meegewerkt hebben!

We gaan er van uit de uitvoering van ons plan in 2024 te realiseren. Immers, hoe mooi zou het zijn als we voor de volgende najaarsperiode al van de 100% uitgevoerde plannen kunnen genieten.
We hebben de hoop en de verwachting dat we ons plan kunnen realiseren. Zeker als diegenen die al toegezegd hebben ons te willen steunen dat ook daadwerkelijk gaan doen.

We hopen nog meer reacties van ALLE LEDEN te krijgen. Het totaal aantal reacties in verhouding tot ons ledenaantal kan nog veel hoger.

Het maakt niet uit hoe groot of klein, alles helpt!

We hopen dan ook op uw verdere steun.

Onze verdere plannen zijn het verder continue aandacht blijven vragen voor onze plannen, het met hulp van de diverse commissies eventuele benefietwedstrijden te organiseren, het verder benaderen van BC-leden etc.

We houden jullie op de hoogte

Ed, Dick, Marian en Peter

Om u een indruk te geven van de lay-out van het padenplan (klik op een foto om deze te vergroten):

 

 

Menu