OCTO journaal nr. 90

OCTO JOURNAAL RGC
5 januari 2024
90ste editie

 

Gelukkig Nieuwjaar, Happy New Year, Bonne Annee, Gutes Neues Jahr, Buon Anno Nuovo,
Selamat Tahun Baru, Gott Mytt Ar, Feliz Año Nuevo, 祝新年快乐, 新年おめでとうございます

 

 

Waarde  golfvrienden en vriendinnen,

Allen een gelukkig en een voorspoedig Nieuwjaar 2024 toegewenst. Moge het nieuwe golfseizoen gepaard gaan met een goede golfconditie en navenante scores.

Onze beste wensen voor het nieuwe jaar gaan ook uit naar het RGC-bestuur, het management c.s., de horeca, de golfpro’s, de golfshop, ja allen die ons op de Rijswijkse faciliteren.

Deze wensen hebben we zoveel mogelijk ook fysiek kunnen bekrachtigen. Zo werd op onze eerste Octo-bijeenkomst van dit jaar in de brasserie onder genot van de befaamde bitterballen van Perry, het glas geheven en tijdens de Nieuwjaarsborrel waar voorzitter Hans Krul op ludieke wijze de overwegend feestelijk geklede golfvrienden toesprak. Desgevraagd zegde Hans toe een bijdrage te zullen leveren voor dit Octo-Journaal, die bijgaand integraal is opgenomen.

Geachte 80+ leden van de RGC, beste Octo’ s,

 Het jaar 2024 is ons allen inmiddels deelachtig geworden. Graag maak ik gebruik van de mij geboden gelegenheid om via het onvolprezen Octo Journaal u allen, en uw dierbaren, namens het Bestuur een heel voorspoedig nieuwjaar te wensen.

 Een nieuw jaar dat u hopelijk ook veel golfplezier gaat brengen. Wij hopen in dit verband dat de komende periode aanzienlijk droger zal zijn dan de vorige. In mijn nieuwjaarsspeech heb ik bij wijze van grap de vergelijking getrokken met het principe van Dry January en dat dan doorgetrokken tot in ieder geval Dry April.

 Meer serieus hiernaar kijkend, is de toenemende natheid van ons klimaat natuurlijk wel een vervelend probleem voor leden die zijn aangewezen op het gebruik van een buggy. Veel van deze leden zijn, denk ik, Octo’ s. Het verbeteren van de buggypaden, waardoor de speelmogelijkheden voor deze leden worden verruimd, staat dan ook hoog op de verlanglijst van ons Bestuur. Helaas ontbreken op dit moment de financiële middelen om dit project, dat zo’ n €  80.000 aan kosten kent, tot uitvoering te brengen.

Napraten na de speech van voorzitter Hans Krul

Als Bestuur zijn we dan ook blij met het initiatief van een aantal leden (Marian Klein, Peter Berghuis, Ed Klaarhamer en Dick Smit) om hiervoor een zogeheten crowdfunding actie te starten. Waar mogelijk zullen we dit initiatief ondersteunen. Het zal nog een hele kluif worden om het gehele bedrag binnen te halen maar ook een deel daarvan is zeer welkom. Het zou al heel mooi zijn als wij bijvoorbeeld later dit jaar één van onze twee lussen ‘buggy proof’ zouden kunnen maken.

Verder hopen wij dat we dit jaar eindelijk duidelijkheid gaan krijgen over het nieuwe erfpachtcontract. Ons streven blijft er daarbij op gericht om de jaarlijkse canon die wij aan de gemeente Rijswijk moeten betalen behoorlijk te verlagen. De financiële ruimte die dat zou opleveren, zal grotendeels aangewend kunnen en gaan worden voor de baan zoals het verbeteren van de buggypaden en de noodzakelijke en kostbare vervanging van de drainage.

 In het overleg met de gemeente wijzen wij onder meer op het maatschappelijk belang van een golfvereniging die als geen andere sportvereniging ouderen in staat stelt op verantwoorde wijze te bewegen en zodoende gezond te blijven. Dit onder verwijzing naar ons vitale en enthousiaste Octo smaldeel. Het is goed dat u weet dat u ook op deze indirecte wijze positief bijdraagt aan onze club.

 Afsluitend wens ik u namens het Bestuur veel gezondheid en nog vele jaren golfplezier toe. Wij hopen u ook in 2024 vaak op en rond de baan te ontmoeten. Wij zijn trots op onze Octo’ s en dat blijft zo.

Hartelijke groet,
Hans Krul,
Voorzitter RGC

Fairway Hole 1

De geplande Nieuwjaarsgolfwedstrijd voorafgaand aan de Nieuwjaarsborrel werd in verband met de toestand van de baan geannuleerd. Climate Change? In elk geval was onlangs de hoogste waterstand bij Lobith 14,50 m boven NAP en verleden jaar hadden we met een gemiddelde van 11,8 º C het warmste jaar sinds 1901. Toch bestaat soms de indruk dat we op de Rijswijkse een gunstiger eigen microklimaat hebben. Houden zo.

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Theo Bouwman, Ans de Graaf, Charles Ligtvoet, Ria Vriesen, Wil Onstwedder, Liesbeth Polman, Connaisseur de vin Luciano, Ria de Bruin, Dan Iverus, Ies van Geest,
Hans Breekveldt, Joke van Geest

 

Op Octodag 5 januari werden om 12.00 uur handen geschud en de beste wensen voor het nieuwe jaar uitgesproken. In een feestelijke stemming hieven vervolgens Octo-voorzitter Ria en de aanwezigen het glas op het nieuwe jaar. We kijken uit naar maart wanneer ons wedstrijdseizoen begint.

Hartelijke groeten ontvingen we van Frits Hamel, oud-voorzitter van de Seniorencommissie, die volgende week weer thuis is van een cruise naar Antarctica. Onderweg begroet door pinquins werd aangemeerd bij de Falkland eilanden. Hij heeft daar echter geen ervaring kunnen opdoen op vermoedelijk de meest zuidelijk gelegen golfbaan Stanley Golf Club met 12 greens en 18 tees.  In onze vrijdag bijeenkomst van 2 februari horen we er stellig meer over.

Jullie  Chroniqueur

Menu