OCTO journaal nr. 89

OCTO JOURNAAL RGC
1 december 2023
89ste editie

 

 

Waarde  Octo’s,

Liesbeth ontvangt wisselbeker

We weten het maar toch en wellicht ten overvloede, de winter is volgens de meteorologen vandaag begonnen. Dit in afwijking van de astronomische kalender waar de winter over drie weken in casu 21 december begint. Het was landelijk volgens Weerplaza de koudste dag van de week. In de nacht en vroege ochtend was het op grote schaal -1 tot -4 graden en in de oostelijke helft van het land vroor het harder dan -5 graden. Met hier en daar sneeuw. We hadden voor vandaag geen starttijden geboekt, maar we waren wel aanwezig op de Octo-bijeenkomst van 12.00 uur in de brasserie. De in uitzicht gestelde overhandiging van de wisselbeker aan de winnaar van het afgelopen wedstrijdseizoen vormde de climax. Voorzitter Ies van Geest vroeg de aandacht van de aanwezigen en sprak lovende woorden tot  de glunderende winnares Liesbeth Polman waarna  hij de geactualiseerde  wisselbeker  voor de derde maal  in successie  aan Liesbeth overhandigde.  Onder luid geklap van de aanwezigen nam zij de beker in ontvangst.         

 

V.l.n.r. Ans, Eke, Aad en Leny

 

Tot onze  schrik namen we kennis van het plotselinge overlijden van Eke Statema, een van de leden van het eerste uur van de RGC als zelfstandige club. Eke was een enthousiast golfer en heeft zich indertijd zowel in bestuur als commissie verdienstelijk gemaakt. In zijn vrije tijd speelde hij prachtig viool en was bovendien lid van een bekend amateur symfonie orkest. Wij wensen zijn echtgenote en overige familieleden veel sterkte toe dit verlies te dragen.  Op bijgaande foto van de Golfweek in 2005 zien we Ans de Graaf, Eke Statema, Aad en Leny de Jonge.

 

 

Exact om 13.00 uur togen we naar de gedekte tafels voor de lunch die zoals gebruikelijk perfect door Pedro en Perry was bereid. De lunch bood de mogelijkheid om afscheid te nemen van voorzitter Ies van Geest, die jarenlang onze groep van veteranen heeft gechaperonneerd. Het RGC bestuur bood hem voor zijn verdiensten een uitstekende fles wijn aan terwijl echtgenote Joke in de bloemen werd gezet.

Vervolgens richtte Ans de Graaf namens alle Octo’s  het woord tot Ies. Zij stond stil bij het ontstaan van de Octo’s nu precies 20 jaar geleden.  Het was Marten Beels, die in 2003 zich tot het secretariaat van de club wendde met het verzoek hem de namen van alle Octo’s te geven die in dat jaar 80 jaar waren of zouden worden. Marten had toen zelf net ook deze leeftijd bereikt en had grootse plannen. De oogst bedroeg 12 leden, van wie er acht positief reageerden. Twee jaar later bedroeg het aantal Octo’s 13. Hij wilde zich verder met de Octo’s in wedstrijdverband gaan meten met jongere senioren. Ook heeft hij een 10-tal golfclubs in de omgeving benaderd voor onderlinge Octo-uitwisselingen. Slechts eenmaal heeft de Rijswijkse golfclub Ockenburgh mogen ontvangen, maar van een tegenbezoek is niets gekomen. Je zou ook nu kunnen zeggen met de woorden van Marten Beels toen, ‘We zijn low key begonnen en het blijft low key.’ Maar het blijft gezellig vooral ook de koffie, wijn en gesprekken na de wedstrijd.
Ies en Joke waren vóór de jaren 90 al lid van een golfbaan, de Hardenberg geheten, een 9-holes baan in Rijswijk waar de Rijswijkse uit voort is gekomen. Ans, die begin jaren 90 lid van de Rijswijkse werd, heeft vele malen met plezier met Ies en Joke gespeeld. Zij memoreerde de golfweek, Ajoen-Ajoen, de seniorenwedstrijden etc. etc.
Ies zou nu de derde voorzitter van de Octo’s zijn geweest en heeft bijna 10 jaar deze functie met verve vervuld. Als dank overhandigde  Ans Ies  namens de Octo’s een afscheidsgeschenk, een boekwerk vol golfhumor als blijvende herinnering aan de gezellige Octojaren, terwijl Joke een bos bloemen in ontvangst mocht nemen.

V.l.n.r. Charles Ligtvoet, Ans de Graaf, Joke van Geest, Liesbeth Polman, Wil Onstwedder, Dan Iverus, Ies van Geest, Ria de Bruin, Hans Breekveldt, Ria Vriesen, Frits Hamel, Theo Bouwman, Liesbeth Hardon

Tenslotte bedankte Ans de glimlachende Ria Vriesen voor de uitstekende organisatie van deze jaarlijkse Octolunch en het feit dat zij het voorzitterschap van de Octo’s heeft willen overnemen. Wij wensen haar alle succes toe.

Ies dankte voor de afscheidsbijeenkomst met de volgende woorden:

 Waarde Octovrienden en -vriendinnen.

Ik was aangenaam verrast door alle aandacht die door jullie aan mijn afscheid geschonken werd. Het boek met voor elke dag een paar golfgrappen, anders overeet ik me misschien, is heel grappig. Ook Joke was blij met de plant en de bloemen. Dank hiervoor. Ans ging in haar toespraak door de hele Octo geschiedenis. Knap hoor. Zo kwam er nog heel wat bovendrijven wat vergeten was. We zijn blij met Ria die het stokje overneemt. Het vervolg van de Octo Club (met hopelijk een halfjaarlijkse lunch) is bij haar in goede handen. Ik wil bij deze gelegenheid ook het bestuur van onze golfclub danken voor het stoffelijk blijk van waardering bij mijn afscheid en de bloemenhulde voor Joke. Nogmaals veel dank.

Het ga jullie allen goed,
Ies van Geest
                                                                       

Allen goede feestdagen toegewenst

Jullie  Chroniqueur

Menu