OCTO journaal nr. 88

OCTO JOURNAAL RGC
3 november 2023
88ste editie

 

 

Waarde  Octo’s,

Wij veteranen van het eerste uur hadden ons voorgenomen vandaag in onze maandelijkse vriendenwedstrijd goed te scoren. Wie weet heeft deze laatste kans immers nog positieve gevolgen voor onze totaalscore van het wedstrijdseizoen 2023. Edoch, de aangekondigde komst van de storm Ciarán die met verwoestende windsnelheden vanuit het westen afkoerste op ons land, had manager Bob Knaap aangegrepen om het gehele complex van onze club gisteren te sluiten. Er heerste code Oranje. In verband met de kans dat de windsnelheden van 90 – 110 km per uur ook vandaag op de Octo-dag zouden heersen werden zekerheidshalve geen starttijden geboekt. Wel werd door sommigen gegokt op openstelling van het clubhuis zodat we toch onze maandelijkse bijeenkomst zouden kunnen hebben. Dat andere optimisten desondanks het schijnbaar zekere voor het onzekere hadden genomen en zich niet lieten verleiden door hun aandrang om langs te gaan is overigens zeer begrijpelijk. Sans rancune jegens de weergoden heeft de bijeenkomst, zij het met een daaraan gerelateerde opkomst, in goede stemming toch plaats gehad. Onze baan, die hier en daar volledig geïnundeerd is, zal zeker nog vele dagen dicht blijven.

 Storm Ciaràn gezelt West-Europa           Volledig geïnundeerde fairway van Hole 1

Perry verheugde zich omstreeks 12.00 uur reeds op onze komst in het restaurant en wist met een veelzeggend oogcontact onze wensen in no time te vervullen. Dit als aanloop tot de voorgenomen bekendmaking van de winnaar der veteranen van het afgesloten wedstrijdseizoen. Zes wedstrijden werden er gespeeld. Niet iedereen kon aan alle wedstrijden deelnemen, hetgeen zich in de individuele eindscore vertaalt.

Ter compensatie van de immense spanning onder de aanwezigen over de uitslag van het concours bood Charles mede ter gelegenheid van zijn komende verjaardag de aanwezigen alvast drankjes aan vergezeld van de onvolprezen bitterballen uit de keuken.

De 58 Octo’s c.q. sportieve veteranen met guts in hun lijf en blakend van optimisme die maandelijks op een Octo-wedstrijd worden geattendeerd, ook wel schertsend de Quote-58 genoemd vanwege hun investering in lijf en leden, moeten zonder meer verheugd zijn met het bereikte resultaat. Met een totaal score van 91 punten won Liesbeth Polman -met veel applaus- met glans het Octo-wedstrijdseizoen 2023. Hulde! Haar naam zal voor de eeuwigheid worden vastgelegd op de Wisselbeker, die voor deze gelegenheid met een zeker exhibitionisme uit de vitrinekast werd getoond.

Uit naam van voorzitter Ies geflankeerd door Joke werd haar vervolgens een set golfballen van een topmerk aangeboden ”Double Titanium Technology for Ultimate Performance”, waarmee zij zichtbaar zeer in haar schik was. De tweede prijs viel ten deel aan Charles Ligtvoet met een score van 80 punten, terwijl Ria Vriesen 75 punten scoorde voor de derde prijs. De prestaties van laatstgenoemden werden door de voorzitter eveneens gehonoreerd met Double Titanium golfballen. Waarvoor dank!

V.l.n.r. Liesbeth Hardon, Ies van geest, Theo Bouwman, Liesbeth Polman, Charles Ligtvoet, Joke van Geest

 

Met een triomfantelijke blik bood hoofdprijswinnaar Liesbeth alle aanwezigen een drankje aan met een smakelijk garnituur uit de keuken. Een heildronk werd op haar uitgebracht.

Het aanbod van de Rijswijkse Golf Academy voor de populaire winterswing juichen we van harte toe. In dit verband kan niet worden ontkend dat we onlangs  onder de indruk waren van wat een driver in handen van een doorgewinterde speler kan betekenen. Zo namen we kennis van de 530 meter afstand, de langste drive ooit gemeten, die de langharige Kyle Berkshire kan afslaan (Golf.nl). Dat betekent dat hij onze langste hole in casu Hole 18 met 515 meter van wit naar de green met een rustige afslag zonder meer haalt. Hoewel zelfs het behalen van de helft van die afstand voor het merendeel van onze groep te hoog is gegrepen neemt het niet weg dat voor de uitdaging om verder te slaan dan thans het geval is een winterswing kan helpen.

 

Wij kennen allemaal de beminnelijke Bas Guijt die ons op 26 oktober is ontvallen. Weliswaar was hij geen lid meer maar vriendschappen hebben een eeuwigheidswaarde. Hedenmiddag was er in Leiden voorafgaand aan de crematie een afscheidsdienst waar vele clubgenoten bij aanwezig waren. Zijn gulle lach blijft ons bij.

 

Ies van Geest had eerder aangekondigd als voorzitter eind van dit jaar te zullen terugtreden. Wij zullen hem op de Octo lunch-bijeenkomst van 1 december danken voor zijn verdiensten gedurende de vele jaren die hij als primus inter pares optrad en tegelijkertijd zijn opvolgster in ons midden verwelkomen.

 

Jullie  Chroniqueur

Menu