OCTO journaal nr. 73

 

OCTO JOURNAAL RGC


5 augustus 2022
73ste editie

 

Waarde  Octo’s

Op deze 1ste vrijdag van augustus was op velen van ons op de golf de omgekeerde Wet van Murphy van toepassing: als het eenmaal goed gaat, dan gaat het ook allemaal goed! Je ziet het al bij de eerste oogopslag. Edward Murphy is bekend van zijn stelling “Anything that can go wrong, will go wrong” hetgeen vandaag gelukkig niet op ons van toepassing was.

Voorzitter Ies had voor de starttijden met een vooruitziende blik (chapeau) de mogelijkheid van een hitte-Apocalyps uitgesloten. In zekere zin een gok, want nog vers in ons geheugen is er de ervaring met de extreem hoge hittegolf, die recentelijk geheel Europa in haar greep had met temperaturen van boven de 40o C. In het Verenigd Koninkrijk was het zelfs heter dan in de Westelijke Sahara en werd de noodtoestand uitgeroepen. Bij onze zuiderburen gold toen code oranje om maar te zwijgen van Spanje waar een record van 47o C werd gemeten. Vandaag evenwel was het een perfecte golfdag met een aangename mediterrane temperatuur van om en nabij 28o C.

Met drie door Ies gereserveerde starttijden en de daaraan gerelateerde flight-indeling werden op de 2de 9-holes de volgende scores behaald:

09.28 uur: Joke van Geest (17) en Frits Hamel (18)

09.36 uur: Hans Breekveldt (10) en Dan Iverus (13)

09.44 uur: Theo Bouwman (12) en Charles Ligtvoet (14)

Een spannende wedstrijd. En voor hen die force majeure niet aanwezig konden zijn is het zeer sneu dat helaas niet is voorzien in een livestream, om de wedstrijd op een later moment te aanschouwen.

Heel attent dat sportieve vrienden tijdig op de invitatie van Ies voor de Octo-dag hebben gereageerd dat zij verhinderd waren. Zo excuseerde zich ons Rijswijkse visitekaartje Liesbeth Polman in verband met haar deelname aan de jaarlijkse golfdag van de Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht. Deze werd georganiseerd op de uit 1928 daterende Noord-Brabantsche Golfclub Toxandria in Molenschot nabij Breda. We zijn er trots op dat  met haar deelname een Octo van de Rijswijkse was vertegenwoordigd op deze qua anciënniteit iets rijpere Leading Course. Vijf jaar geleden won Liesbeth met 38 punten op deze bosbaan de wisselbeker. Maar met de thans bereikte 29 punten is zij niet ontevreden. Niet in de laatste plaats omdat Liesbeth al bij de eerste hole een par maakte!

Ook Ans de Graaf had aangegeven nog niet aanwezig te kunnen zijn, ipso facto gold dat eveneens voor Ok Uhlenbeck die Ans dagelijks bijstaat. Zij groet ons vanuit haar revalidatieoord nabij het LUMC te Leiden, waar Rijswijkse golfvrienden haar komen opzoeken. In de laatste week van deze maand verwacht Ans het verlossende bericht dat zij naar huis mag. Maar of er dit jaar nog een golfrondje in zit zal straks blijken.

V.l.n.r. Frits Hamel, Joke van Geest, Harry Broerse, Ies van Geest, Charles Ligtvoet, Theo Bouwman, Dan Iverus en Hans Breekveldt

 

In de Brasserie werd onder genot van een door Ies aan allen aangeboden en door Perry royaal ingeschonken glas Sauvignon blanc over de wedstrijd nagepraat. Glunderend aanvaardde Frits het triomfatorschap van deze Octo-wedstrijd op een snelle baan met goed onderhouden greens. Het viel ons op dat de processierupsen bij hole 17 zijn verdwenen. Hopelijk voorgoed.

Fred Biesenbeek

Fred Biesenbeek

Certificaathouder Fred Biesenbeek groet ons vanuit zijn Zorghotel Haganum in Den Haag waar hij het naar zijn zin heeft. Velen herinneren zich hem als fanatieke golfer van het eerste uur. Zo was hij aanwezig bij de opening van de baan door ZKH prins Bernhard in september 1987. Buitendien was hij bij de bridge club een geziene gast. Fred voelt zich nauw betrokken bij de club en is een fervent Octo Journaal lezer. Hij ontvangt hierbij onze beste wensen.

Onlangs zagen we een overzicht van het ruimtebeslag van golfbanen in onze regio en kwamen op grond daarvan tot de conclusie dat de Rijswijkse met 20 ha een relatief bescheiden omvang heeft. Golfbaan Delftland verdient de hoofdprijs met 90 ha, vervolgens in afnemende grootte De Haagsche met 60 ha, Westerpark Burggolf in Zoetermeer met 55 ha, Rozenstein met 46 ha en tenslotte Leeuwenbergh met 45 ha.
Niettegenstaande haar relatief geringe omvang levert onze baan een cruciale bijdrage aan de leefbaarheid van de stad Rijswijk. Biodiversiteit en opname van stikstof en fosfor zijn ook belangrijke factoren voor een goede natuur. Golfbanen bezitten deze diensten en kunnen daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad. Wat onze golfclub zo bijzonder maakt is dat we onlangs voor de derde maal de GEO-certificatie hebben gekregen. Een internationaal keurmerk voor verantwoord en milieu vriendelijk beheer!

Jullie  Chroniqueur

Menu