OCTO journaal nr. 53

OCTO JOURNAAL RGC
4 december 2020
53ste editie

 

 

Waarde Octo’s,                                                           

In de pre-coronatijd plachten we op de eerste vrijdag van deze decembermaand, waarin de Goedheiligman naar oeroud volksgebruik zijn feestelijke intrede doet, in de brasserie bijeen te komen.  In alle gezelligheid en verbroedering werden dan de eindscores van het afgelopen Octo-seizoen vergezeld van spijs en drank bekend gemaakt. Helaas moesten we ons het jaarlijkse hoogtepunt op de RGC dit keer fysiek ontzeggen. Wij hebben als frivool alternatief overwogen een ZOOM happening te houden. We houden dit vooralsnog in beraad.

Zowel de weergoden als een nog immer geniepige en halsstarrige virus zaten ons het voorbije seizoen flink dwars, waardoor Octo voorzitter Ies van Geest slechts een beperkt aantal officiële wedstrijden kon arrangeren op het tweede 9 holes parcours. Van de weeromstuit moesten bovendien enkele spelers force majeure op een of meer dagen af laten weten. Onze zeer gewaardeerde gast Ok Uhlenbeck speelde buiten mededinging (BM) mee. Resultaat:

Juli Aug Sep Okt totaal score
1 Liesbeth Polman 19,3 10 16 17 11 54
2 Joke van Geest 28,6 12 12 6 9 39
3 Charles Ligtvoet 35,3 11 14 13 38
4 Theo Bouwman 36 9 5 10 11 35
5 Eke Statema 26,9 14 9 23
6 Ans de Graaf 26,4 6 13 19
7 Ok Uhlenbeck (BM) 34,1 13 11 24

Onze gelukwensen gaan naar Liesbeth die een welverdiend applaus toekomt voor haar winnende totaal score van 64. Haar naam wordt op de Octo-wisselbeker voor de eeuwigheid gekalligrafeerd. Ies profeteert met enig optimisme dat in een z.i. overzienbare tijd de geactualiseerde wisselbeker in een Octo-bijeenkomst kan worden gepresenteerd. Intussen zal de beker pontificaal in de vitrinekast met die van andere gelauwerde coryfeeën worden gekoesterd.

Birdies hebben onze scores beïnvloed

 

Bad luck Wednesday?

Iedereen maakt in zijn golfcarrière wel iets bijzonders mee.

Verleden week woensdag probeerde chroniqueur zijn onfortuinlijke bal uit de sloot op hole 11 te vissen.  Met zijn ingeboren hulpvaardigheid bood Frits Hamel spontaan de helpende hand aan mede omdat zijn bal uit collegialiteit eveneens in de sloot was beland. In uiterste concentratie tuurden wij beiden gebogen boven het water naar de twee ballen als zich plotseling een grote verbondenheid openbaarde tussen de elektrische golfkar van Frits en de 2 waterballen, door tot grote schrik van de omstanders met grote vaart eveneens in het water te duiken. Luchtbellen borrelden aanstootgevend aan de oppervlakte.
Het lukte Frits de verdronken golftas en daarna de loodzware golfkar uit de sloot te bevrijden.  De accu ontglipte echter, waarop Frits resoluut tot kniehoogte in de sloot sprong om de energievoorziening veilig te stellen, hetgeen wonderwel lukte.

Het duurde even voordat de golfattributen incl. portefeuille en mobieltje van alle alluviale resten uit de beek waren gezuiverd.

Bij zulke gebeurtenissen realiseren we ons dat het corona-obstakel ons verhinderde gebruik te maken van onmisbare faciliteiten in het clubhuis (kleedkamer, warme douche, dubbele espresso).

Daar sta je dan -in je natje- en dan te bedenken dat je deze ochtend met een clubgenoot bent meegereden die pas tweemaal heeft afgeslagen en nog 7 holes heeft te gaan, voordat hij huiswaarts keert en je kunt meeliften.

Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar cumulatief was het “Bad luck Wednesday indeed”. Wie van de lezers kan bogen op een soortgelijke ervaring?

Frits met zijn uit de sloot opgedoken golfspullen

         

 Mutaties

Henri van Adelberg heeft Ies geïnformeerd dat hij zijn lidmaatschap van de RGC mede om gezondheidsredenen per ultimo 2020 opzegt.  Hij heeft dit jaar slechts éénmaal 9 holes gespeeld. In zijn reactie benadrukte Ies “Octo ben je voor het leven, of je nu lid bent of niet”. Met deze gastvrije standing invitation  hopen we Henri straks in ons midden te mogen verwelkomen.   

Veel leesplezier.

Jullie  Chroniqueur

Menu