OCTO journaal nr. 46

OCTO JOURNAAL RGC
1 mei 2020
46ste editie

 

 

Waarde Octo’s, 

Voordat wij van Ies een missive kregen dat sinds de laatste afgelaste Octodag in april voorlopig alleen de jonge leden toegang tot de baan krijgen, verkeerden we in een voorbarige euforie dat het in april door de NGF/NVG opgestelde protocol met de nodige aanpassingen en beperkingen, een gereguleerde opening van golfbanen binnen afzienbare tijd mogelijk zou maken. Helaas. Maar de eerste stap in de versoepeling van de regels voor de sport is inmiddels voor de jeugd tot 18 jaar genomen. En dat is weer gevolgd door het recente groene licht voor topsporters. Dat laatste heeft ons geïnspireerd een bezoek te brengen aan onze vertrouwde RGC. We werden geconfronteerd met een fantastisch onderhouden en een zeer uitnodigende droom baan.  Een tantaluskwelling maakte zich van ons meester.

Bij het clubhuis aangekomen werden we hartelijk welkom geheten door ons aller vertrouwde en innemende caddiemaster Kirstin, gechaperonneerd door imponerende borden met het niet mis-te-verstane “HOUD 1,5 m AFSTAND!!”.  Ondanks onze jeugdige inborst beseften we dat die middag uitsluitend real world jeugdige spelers, die bovendien eerder een verplichte afspraak hadden gemaakt, de baan in mochten. Zelfs de putting greens waar zij gretig gebruik van maakten, mochten we conform de vigerende “Virus Rules of Golf” alleen maar aanschouwen.

Maar goede vrienden, er gloort iets aan de horizon (golf.nl). Zo lazen wij dat in sommige Europese landen de golfbanen weer open zijn – de clubhuizen meestal niet – en er mag slechts onder bepaalde voorwaarden gespeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld alleen tweeballen toegestaan. Voorbeelden in Europa (peildatum 2 mei) zijn België (vanaf 4 mei), delen van Duitsland, Estland, Denemarken, delen van Finland, IJsland, Noorwegen, Oostenrijk, delen van Tsjechië, Zweden. In Ierland gaan de banen op 18 mei open maar in eerste instantie alleen voor golfers die dichtbij wonen. In Frankrijk en Zwitserland mag naar verwachting op 11 mei weer gespeeld worden.

In afwachting van nadere berichten van ons bestuur adviseren we van de nood een deugd te maken door dagelijks enkele oefeningen te doen. Golf.nl adviseert “dagelijks 100 swings zonder ballen te maken, de golfclubs een APK-beurt te geven en overal waar mogelijk te putten waarbij een groen kuststofmatje helpt.” Waarvan acte! Tot in betere tijden.

Jullie  Chroniqueur

Menu