Nieuwsflits november 2022

ALV 14 november

Op 15 november heeft u al een mailing ontvangen over de nieuwe contributiebedragen en beperkte mogelijkheden tot “downgrading”.
Voorts is per 1 januari 2023 roken alleen nog maar toegestaan op het Noordterras (boven de ingang aan de voorzijde) en niet meer op het grote terras, zijterras en in de baan. In het clubhuis en op de driving range bestond het rookverbod al.
Veel dank aan Katja en Hans van der Klaauw voor de tegel en informatieborden voor een Rookvrije Generatie, welke zij tijdens de ALV aan het bestuur hebben aangeboden.
Het volledige verslag van deze vergadering vindt u binnenkort op de website van RGC.

Horeca

Met ingang van 1 december a.s. zal de Horeca weer opengaan op de ledenochtenden (dinsdag, woensdag en donderdag). Per 1 januari 2023 is het streven weer geheel open te gaan.

Contributieverzekering

Nog steeds ontvangt het secretariaat of het bestuur met enige regelmaat een verzoek voor restitutie of uitstel van betaling van de contributie in verband met ziekte, operatie, blessure of andere calamiteiten.
Bij deze attenderen wij u nogmaals op een verzekering die u hiervoor kunt afsluiten.
Exclusief voor NGF-leden en hun gezinsleden heeft de NGF, samen met partner Zeker in Sport, twee verzekeringen ontwikkeld: een doorlopende reis- en annuleringsverzekering en een contributieverzekering.
Bekijk het aanbod op www.ngf.nl/verzekeringen

Fabulous Golf

Tot onze spijt heeft de Golfclub Kleiburg zich voor 2023 teruggetrokken uit Fabulous Golf, waardoor dit concept ophoudt te bestaan. Voor 2024 zal gekeken worden naar een alternatief, maar gelukkig zijn er nog altijd volop mogelijkheden om op diverse banen (landelijk en in de regio) tegen introductietarief te spelen. Op onze site staan deze samenwerkingen vermeld. Hierbij de link naar de diverse clubs:
https://www.rijswijksegolf.nl/de-club/samenwerkende-golfclubs/

Baan

Met ons greenkeepersteam is afgesproken dat in deze winterperiode steeds één green op de baan een wintergreen is. Dit om de betreffende greens gedurende een week “rust” te gunnen. De greens die dit het hardst nodig hebben komen uiteraard als eerste in aanmerking. De ervaring tot nu toe is dat de greens die een week dicht zijn geweest ook zijn opgeknapt. Bij de baanstatus staat welke green een wintergreen is.

Handicarts in de winter

Om handicarts in de winter toe te staan in de baan is het allerbelangrijkst hoe de gesteldheid van de baan is, lees hoe nat/drassig de baan is. Hoewel het vaak lijkt dat de baan er goed bij ligt zijn er nu eenmaal slechte plekken in de baan die het soms onmogelijk maken om handicarts in de winter over de fairways door de baan te leiden. Deze plekken kennen we en worden aangepakt maar een structurele oplossing blijft lastig want het water valt en blijft zijn weg zoeken, zodat op andere plekken moeilijke situaties ontstaan. Met het GPS-systeem op de handicarts, welke in de winterperiode aan staat, leiden wij de handicarts langs de slechte plekken door de baan. Alleen de handicarts met GPS kunnen in de winter de baan in. Om ervoor te zorgen dat de handicarts nog vaker de baan in mogen zijn structurele grote aanpassingen aan de drainage nodig, ook het verlengen van de paden is nodig.
Vaak krijgen wij een dag van tevoren al de vraag of de handicarts de baan in mogen.
Manager en caddiemaster zijn altijd (in de winter soms meerdere malen per dag) in overleg met de greenkeepers over het hoe en wat met de handicarts ook voor dagen vooruit. Het moge duidelijk zijn dat voorspellen lastig is. Het komt dan ook zeker voor dat we pas op dedag zelf (uiterlijk 08.30 uur) weten of het wel of niet kan.
Uiteindelijk is het zo; “wees zuinig op de baan en hoe minder schade door handicarts hoevaker deze de baan in mogen”.

Nieuwe caddiemasters

Waarschijnlijk heeft u ze al persoonlijk ontmoet, maar sinds oktober/november hebben we twee nieuwe caddiemasters: hartelijk welkom aan Gian Verbraeken en Sylvia Jasperse.

Agenda

17 december 2022 13.00 uur Kerstboutenwedstrijd
7 januari 2023 14.00 uur 9 holes Nieuwjaarswedstrijd (Vossenjacht 4-bal scramble tegen de voorzitter en de dames in het bestuur) met borrel na afloop

Bestuur en Management wensen u en de uwen gezellige Feestdagen en een voorspoedig, sportief, maar bovenal gezond 2023 toe!

Menu