Jaarverslagen Commissies 2018 (voor zover aangeleverd)

Wedstrijdcommissie
In 2018 werden de wedstrijden georganiseerd door Caroline van der Sluys (zomeravondinstuiven), Christine Jonkers Both (voorzitter), Dieck Wesselingh, Rob
Roelvink, Roy van den Berg, Marijn van Manen, Anita Hakkert, Frits Jaspers. Helaas heeft Roy, ons in augustus verlaten vanwege drukke werkzaamheden. Tevens hebben wij afscheid moeten nemen van Marijn van Manen, hij overleed begin 2018.
Halverwege het seizoen kregen we versterking van Fredrick Cropp en Saskia Brand. In 2019 zal de commissie uitgebreid worden met Willem Zelisse en Eric Wiener.

De Wedstrijdcommissie bood een verscheidenheid aan wedstrijden aan, zoals de zogenaamde “fun” wedstrijden c.q. Paas- en Koningswedstrijd, maar ook
Vossenjachten, individuele qualifying wedstrijden zoals de Maandbeker en de Z-Tiles Masters en de winterwedstrijden. Daarnaast uiteraard nog de jaarlijkse
Clubkampioenschappen Foursomes, Strokeplay en Matchplay, waarbij met name Hans Mokkink (weliswaar geen lid meer van de Wedstrijdcommissie) de touwtjes stevig in handen had voor wat betreft de organisatie van de Strokeplay clubkampioenschappen. Wij zijn blij dat hij ook voor 2019 heeft toegezegd dit weer te doen.
Clubkampioenen in 2018: Foursome: Sandra Karagantcheff/Monique Cupido (dames), Hendrik Jan Rietveld/Stefan Euwe(heren) Strokeplay: Erna
Boogaard(dames), Ingrid Pijnakker (dames sr.), Kevin Kras(heren), Han Tettero (heren sr.) Matchplay: Winnie Lam (dames), Jesper van Dijk (heren) en Huub
Kouwenhoven (heren sr.)

De Zomeravond-instuifwedstrijden waren wederom een succes. Na de 9 holes (of 14 voor de doorlopers), bleven velen na afloop ook nog gezellig borrelen en genieten van een uitstekende daghap geserveerd door de horeca. Bij deze wedstrijden mag men zelf bepalen al dan niet qualifying te lopen, waardoor deze wedstrijden uitermate geschikt zijn voor leden die weinig tijd hebben of voor de hoge handicappers die graag hun handicap willen verlagen.

De tweejaarlijkse wedstrijd om de Hanneke Janssen Trofee, een wedstrijd van leden met gehandicapte golfers, werd dit jaar in april gespeeld onder mooie
weersomstandigheden; 47 golfers deden mee en winnaar was Alexander Loeffen. De serie Winterwedstrijden werden wederom gespeeld, met gemiddeld zo’n 50 enthousiaste deelnemers per wedstrijd. Inmiddels is alweer een nieuwe serie begonnen, waaraan ook door veel competitiespelers wordt deelgenomen om hun wekelijkse training in wedstrijdverband af te wisselen.

Tot slot heeft de Wedstrijdcommissie dit jaar in nauwe samenwerking met de Evenementencommissie en Horeca de traditionele Kerstbouten wedstrijd gespeeld onder koude weersomstandigheden. Bij binnenkomst stond de door de horeca gesponsorde glühwein klaar. Na prijsuitreiking en gezellige borrel aangeboden door evenementencommissie werd er toegezegd om deze wedstrijd volgend jaar weer te organiseren.

Handicapcommissie
De commissie werd in 2018 gevormd door Ed Klaarhamer (Vlietrand), Dick Smit en Jan Paul Bierling (leden). De jaarlijkse herziening is 4 januari 2019 doorgevoerd en naar de NGF gestuurd. Uit de gegevens is gebleken dat er een aantal leden in handicap noodgedwongen iets extra zijn gestegen en dat er geen leden zijn die door heel goed te golfen extra in handicap zijn gedaald. Wij concluderen daaruit dat de baan veel moeilijker is dan hij lijkt te zijn. Wij zien ook dat er veel te weinig Q kaarten worden gelopen en dat geeft een onjuist beeld van de reële handicap van de leden. Omdat de NGF heeft ingesteld dat er geen verplichting meer is om kaarten te lopen, is er daardoor geen stimulans om de handicap te verbeteren. Ook is het tegenstrijdig dat je aan de ene kant zoveel mogelijk kaarten op één dag kunt inleveren en dat je handicap gelijk blijft als je geen kaarten inlevert! Gelukkig bieden de verschillende commissies de gelegenheid om Q kaarten te lopen. Peter Berghuis heeft in 2018 de meeste kaarten gelopen, nl. 64. Voor de single handicappers onder
de 4.5 lijkt het ons belangrijk om meer wedstrijdjes te organiseren, zodat ook zij meer kaarten kunnen inleveren. Het is belangrijk om in 2019 veel Q kaarten in te leveren om het nieuwe Handicapsysteem van 2020 goed te laten verlopen.

Seniorencommissie
De samenstelling van de seniorencommissie was in 2018 als volgt: Henny Boerman, Bert Goedegebuure (penningmeester), Cok Huijsdens ( voorzitter ), Peter
Remmerswaal, Liesbeth van Stralen (secretaris) en Jacques de Zeeuw. Tijdens de wekelijkse wedstrijden hebben 2 leden van de commissie afwisselend
tafeldienst gehad, wat resulteerde in ongeveer 16 keer p/p per jaar. De commissie heeft gemiddeld 1x per 2 maanden vergaderd. De seniorencommissie werd in het TP vertegenwoordigd door Peter Remmerswaal en ook de contacten met de horeca verliepen via laatstgenoemde. De penningmeester heeft alle financiële zaken heel consciëntieus bijgehouden en heeft een begroting voor 2019 naar de penningmeester van RGC verstuurd. Het voorzittersoverleg werd door de voorzitter bijgewoond, net zoals overleg met de andere commissies. De taakverdeling binnen de commissie staat omschreven en wordt ieder jaar aangepast.

We hebben dit jaar in totaal 48 donderdagen kunnen spelen met 2730 deelnemers per keer variërend van 28 ( 20 december ) tot 82 ( 2 augustus ) deelnemers en een gemiddelde van bijna 57 per keer. Dit betekent spelend met 3 en soms met 4-ballen dat de baan optimaal benut wordt op deze ochtenden.

Ringerscore: tijdens de wintermaanden waren de donderdagen voornamelijk gewijd aan de Ringerscore. Bij deze spelvorm kun je gedurende het winterseizoen iedere week je score per hole verbeteren. Er vielen een paar donderdagen uit door het (winter)weer. De Ringerscore is dit seizoen opgesplitst in 2 periodes: er is 8 keer gespeeld van november t/m begin januari en 7 x van half januari t/m eind maart. Na het eind van iedere periode werden er prijzen uitgereikt in 4 categorieën: 1) dames hcp. 0- 20.0 2) dames hcp. 20.1-36.0 3) heren hcp. 0- 20.0 4) heren hcp. 20.1-36.0.
De Ringerscore- wedstrijden werden begin maart afgewisseld met de Schrikkelwedstrijd en eind maart met de Regenboogwedstrijd. Na afloop van deze
laatste wedstrijd werden de (overall)prijzen van de Ringerscore in de vorm van koningsvogels uitgereikt tijdens de high wine.
Instuif wedstrijden: gedurende het zomerseizoen hebben we ca 15 qualifying instuifwedstrijden ghouden. De winnaar van de laatste 8 wedstrijden gebaseerd op de 5 beste resultaaten ( stableford ) heeft deel mogen nemen aan het kampioenenwedstrijd.
Vrienden- en Vriendinnendag: De organisatie was wederom in handen van de heren-, dames- en seniorencommissie.
Vossenjacht: de vossenjacht is met één wedstrijd uitgebreid naar totaal 5 wedstrijden, verdeeld over het seizoen. Er kon gekozen worden om met een vaste
partner of met wisselende partners te spelen. De winnaars van de voorafgaande vossenjacht werden uitgenodigd om te “vossen” bij de volgende vossenjacht. In oktober werd het vossenjachtseizoen afgesloten met een shotgun en er was een individueel overall-klassement.

Uitwisselingen: net als voorgaande jaren wisselden de senioren in 2018 uit met Duinzicht. De uitwisseling zoals in de voorgaande jaren met de Hooge
Rotterdamsche is stopgezet. Zowel van de zijde van HR als bij RGC was er onvoldoende belangstelling om dit te continueren. Als vervanging hiervoor is wel
met Ockenburg contact geweest maar door een overvolle kalender is hier verder niets uit gekomen. Aan deze uitwisselingen kunnen 20 RGC-ers meedoen en het principe is, dat als je mee wilt doen, dat je dan beide keren meedoet, dus uit en thuis. Ook krijgen commissieleden met evt. partners voorrang om mee te spelen.

Cross-Country: uit praktische overwegingen is het cross-country parcours ook dit jaar voor alle commissies halverwege de maand juli in één week uitgezet. Arthur Bartels heeft het parcours bedacht en uitgezet. Er waren een paar kleine vernieuwingen t.o.v. 2017 vooral om de veiligheid van de spelers beter te waarborgen.. De Crosscountry werd alle dagen goed bezocht. Ineke Vincent heeft voor deze wedstrijd een speciale scorekaart gemaakt.
Handicartwedstrijd: ook in 2018 hebben we een middagwedstrijd georganiseerd ten behoeve van de stichting Handicart. Alle deelnemers hebben bij deelname € 5 gedoneerd voor de stichting. In totaal met extra donaties en een bijdrage uit de kas van de senioren hebben we € 450 hebben we kunnen overhandigen aan de handicartconsul van RGC: Liesbeth Polman.

Verrassingswedstrijd : we hebben dit jaar een Zweedse wedstrijd georganiseerd met 9 holes strokeplay en 9 holes stableford. Naast de dagprijzen waren er birdieprijzen en “prijzen “ voor waterballen. De wedstrijd was druk bezocht en heeft veel waardering opgeleverd.
Arendsen de Wolff: voor deze wedstrijd speel je mee voor uitzending naar een landelijke finale, die in oktober werd gehouden op de Amsterdamse Golfbaan De Rijswijkse afvaardiging bestond dit jaar uit Jos en André Niemans.
Sinterklaas: de commissie heeft gemeend te moeten stoppen met “ Sinterklaas “ in de baan. Wel hebben we een driestokken wedstrijd gehouden met gluhwein en een broodje rookworst met na afloop prijsuitreiking en erwtensoep. Zowel de wijn als de worst zijn door een tweetal sponsoren ter beschikking gesteld.
Kerstdiner: voor de vierde keer is het kerstdiner losgekoppeld van de wedstrijd. In de ochtend was er de mogelijkheid om voor de Ringerscore te spelen. En vanaf 17.30 uur werden maar liefst 65 deelnemers voor het diner ontvangen. Na 6 jaar trouwe dienst hebben we tijdens deze avond afscheid genomen van Peter Remmerswaal. Er was een tafelschikking gemaakt en iedereen heeft genoten van een heerlijk 5 gangendiner tijdens een zeer sfeervolle avond.
Oliebollenwedstrijd: de commissie, die het dichtst bij oudejaarsdag zit, organiseert een oliebollenwedstrijd en net als vorige 2 jaren viel de eer te beurt aan de seniorencommissie. De spelvorm was een vierbal scramble, die open stond voor alle leden. Na afloop waren er ruim voldoende heerlijke oliebollen voor iedereen.
2019: Ingaande januari 2019 is Katja van der Klaauw toegetreden als commissielid ter vervanging van Peter Remmerswaal die na 6 jaar trouwe dienst de commissie heeft verlaten. Katja heeft de taken van Peter overgenomen.

Damescommissie
De damescommissie was per 1 januari 2018 als volgt samengesteld: Elly Janmaat (voorzitter), Thilly Walvoort (secretaris), Nel van der Arend (penningmeester), Jos Woltjes, Ria Vriesen en Marja van Eden. Jos Niemans en Jeanine Klopper zijn nog tot eind maart in de commissie gebleven om de nieuwe dames wegwijs te maken. Iedere dinsdag werd de commissie ondersteund door de tafeldames: Cocky Hofstra, Hennie Boerman, Jose van der Horst, Mary van der Sman, Marije van Gennip en Liesbeth van Stralen. Het publiceren van de wedstrijduitslagen en nieuwsbrieven op de website van RGC heeft Henriette Hens op zich genomen.
Op 7 januari werd de eerste Voorjaar Runnerscore wedstrijd gespeeld. Na afloop was er een drankje en een hapje waarbij de beste wensen werden uitgewisseld. Tevens was er de prijsuitreiking van de Najaar Runnerscore van 2017. Aangezien er in de wintermaanden geen shotguns zijn, werd zoals gebruikelijk medio februari een taarten ochtend georganiseerd. Er waren veel taarten gebakken en ondanks dat de baan dicht was, was de animo groot. Het winterseizoen was door het koude weer niet erg geslaagd, zelfs de baan was zo nu en dan dicht. De gemiddelde deelname was 20 dames per wedstrijd. Tijdens de lunch na de openingswedstrijd op 27 maart werd afscheid genomen van Jeanine Klopper en Jos Niemans als lid van de damescommissie. Zij hebben zich jarenlang enorm ingezet voor de dames. Onze hartelijk dank hiervoor.

Het zomerseizoen is goed verlopen, het programma was divers, o.a. de vossenjachten vielen goed in de smaak. Het is wel jammer dat het aantal dames per
wedstrijd iets is teruggelopen (31 tegen 34 in 2017). Op 31 juli is er om de Ton Goedman Trofee gestreden, een jaarlijks terugkerende wedstrijd. Traditiegetrouw werden na de wedstrijd aardbeien met slagroom geserveerd. Er deden dit jaar 40 dames mee en de 1e prijs was voor Ank Vogels en Jose van der Horst. Tevens werd deze dag een bijdrage gevraagd voor de Stichting Handicart.
14 Augustus was het weer tijd voor de Midzomer trofee, een strokeplay wedstrijd voor de dames met hcp. tot 20,9. Er streden 19 dames om de overwinning en uiteindelijk was het Barbara Muntenaar die met de eer ging strijken. Ook werd er die dag gestreden om de trofee ‘T Swaentje, een stableford wedstrijd voor de dames met hcp. 21 tot 54. Er deden 17 dames mee en Nellie Broekman was de winnares.
Op 4 september stond de wedstrijd om de Esdoorn trofee gepland. Deze boom staat bij de heren T-box van hole 7 en er wordt dan ook door de dames van deze T-box afgeslagen. Dit is een 3-bal stableford wedstrijd waarbij de 2 beste scores per hole worden opgeteld. Er deden dit jaar 32 dames mee en de 1e prijs ging naar Diana Looms, Cocky Hofstra en Liesbeth Polman. De 3e dinsdag van september staat altijd in het teken van Prinsjesdag. De dames krijgen een vlaggetje en spelen een strokeplay wedstrijd waarbij ze hun hcp. slagen optellen bij de 71 van de baan. Daar waar de bal na de de laatste slag tot stilstand komt wordt het vlaggetje rechts in de fairway of op de green gezet. Dit resulteert ieder jaar weer in een paar fleurige fairways en greens. De winnaar dit jaar was Sukyoung Lee die haar vlag op de 18 hole kon neerzetten nadat zij met de laatste slag had uitgeholed. 23 Oktober werd het zomerseizoen afgesloten
met een gezellige lunch. Ook werden prijzen uitgedeeld waaronder de prijs voor de speelster die het meeste aantal birdies had gemaakt, dit jaar was het Sandra Karagantcheff met 10 birdies.
30 Oktober was weer de start van de Najaar Runnerscore. Aangezien 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag op een dinsdag vielen waren
er maar 7 wedstrijden.
De Financiën waren ook dit jaar op orde wat ons in staat stelde zo nu en dan een drankje en een hapje aan de dames aan te bieden.

Herencommissie
In 2018 heeft de herencommissie 50 wedstrijden georganiseerd. Veelal met als speelvorm strokeplay of stableford, maar ook speciale spelvormen als Cross country, Regenboog, Texas scramble, Amerikaantje en Vossenjacht. De Vossenjacht wordt sinds 2018 gespeeld als driebal. Bij de Ringerscore is Kees Feddes als eerste geëindigd met een totaal van 67. De Maandbeker is gewonnen door Theo Janssen, die daardoor met (club)kampioenenbal mocht meespelen (en bijna heeft gewonnen).
De eerste woensdag van de maand wordt een shotgun wedstrijd gespeeld. Na afloop van de wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats van de maand daarvoor gespeelde wedstrijden. Het aantal deelnemers was in 2018 2183 tegen 2275 deelnemers in 2017. Van het inschrijfgeld van € 2,50 per wedstrijd wordt ca 50% uitgekeerd als prijzengeld. Tijdens de prijsuitreiking worden door de commissie veelal consumpties aangeboden in de vorm van belegde broodjes, bitterballen, saté, erwtensoep, e.d.
De commissie bestond in 2018 uit Aart Groenendijk (voorzitter), Gert Dazler (secretaris), Chris van Ede (penningmeester), Kees, Feddes, Rob Haaze en Wim van Stralen. De commissie heeft in 2018 viermaal vergaderd. Verder zijn er vele contacten via WhatsApp, e-mail en informeel mondeling geweest. De samenstelling blijft in 2019 gelijk, het bestuur heeft toestemming gegeven het voorzitterschap van Aart met een jaar te verlengen.

Jeugdcommissie
De commissie bestond uit Marijke Dekker (voorzitter), Chris Baars, Alexander van Dijk, Simone van der Veen en Geraldine Potter.
In 2018 heeft de jeugd gekampt met dalende aantallen leden. De lessers zijn momenteel weer aan het groeien en we hopen dat deze snel lid worden. Het
lesprogramma op zondag bevat ca. 25 – 30 groepslessen waarbij ook regelmatig de baan in wordt gegaan. Jeugdtarieven zijn met ingang van 2019 verlaagd.

Competitie
Er hebben 2 jeugd teams deelgenomen, met prima resultaten: jeugd 1 een 2e plaats in de 1e klasse en jeugd 2 een 3e plaats in de 3e klasse.
Mini regionale (5 uitwisselingswedstrijden met de Haagsche, Noordwijkse, Kennemer en Rozenstein): de 9 deelnemers hebben het uitstekend gedaan en zijn als team 3e geworden. Er waren ook een aantal mooie individuele prijzen voor onze jeugd.

Wedstrijden: naast de reguliere 9 holes jeugdwedstrijden zijn er 2 family scrambles georganiseerd (zomer en sintwedstrijd) en de Halloween wedstrijd.
Clubkampioenschappen: dit jaar is voor het eerst weer een jeugd matchplay kampioenschap georganiseerd met op de 1e plaats Casper Schulze en hebben er ook jeugdleden aan de Strokeplay Clubkampioenschappen deelgenomen: Joep Mokkink was de hoogstgenoteerde bij de heren en Claudia Favier de hoogstgenoteerde bij de Dames.

Marshalcommissie
De marshalcommissie bestond in 2018 uit Hans Versteegen en Tom Wesselingh. Op 23 april werd de jaarlijkse openingsbijeenkomst voor marshals gehouden; met marshallen was – als gevolg van het slechte weer – pas medio maart begonnen. De jaarlijkse marshalwedstrijd vond op 15 oktober plaats. Met dank aan de sponsoren werden de marshals in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Ook in het jaar 2018 waren er beperkte wisselingen bij de marshals. Er is nu al een aantal jaren een vaste ploeg van ca. 25 marshals, die gedurende het seizoen 2x per dag volgens rooster in de baan zijn. In het afgelopen jaar zijn de marshals 229 keer in de baan geweest. Omdat in de wintermaanden vaak geen handicarts de baan in mogen, is met het management afgesproken in de maanden december, januari en februari niet te marshallen. In 2018 is een nieuw marshalhandboek geschreven en aan elke marshal uitgereikt. Er zijn in totaal 50 exemplaren gedrukt en reserve exemplaren liggen bij de caddiemaster.
Op financieel gebied is de marshalcommissie binnen de begroting gebleven; separaat is reeds een verantwoording gezonden. Doorkijk 2019: voor 2019 is naast de gebruikelijke activiteiten weer voorzien in een (opfris)cursus AED gebruik. Vooralsnog wordt geen gebruik gemaakt van de door de NGF georganiseerde cursus marshallen. Onderzocht moet worden (manager/bestuur) of het zinvol/verstandig is een separate aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor marshals.

Communicatiecommissie
In 2018 is de samenstelling van de communicatie commissie veranderd; er is afscheid genomen van Henriette Hens, die de commissie een paar jaar ervoor weer zo goed op poten heeft gezet. Ivo Holstein is erbij gekomen en mede door zijn waardevol en kritisch inzicht in het gebruik van de website, is de commissie aan het denken en aan het werk gegaan om de website te verbeteren.
Wij hebben ons verder beziggehouden met de training van de (wedstrijd)commissies, zodat zij hun eigen verslagen en foto’s op de website kunnen
zetten. En zijn we dus begonnen om de website toegankelijker te maken voor met name de mobiele telefoons. Hoewel dit gedeeltelijk wel gelukt is, liepen we toch aan tegen beperkingen van de huidige website. Gecombineerd met het feit dat de website nu moeilijk te onderhouden is, zijn we gaan denken over een nieuwe website, meer geschikt voor mobiele telefoons, maar vooral gemakkelijker te onderhouden, zodat meer commissieleden hun verslagen en foto’s op de website kunnen plaatsen. Daar gaan we in 2019 mee verder.
We hebben € 185,25 uitgegeven aan drankjes tijdens vergaderingen en trainingssessies. Kosten voor het onderhoud en aanpassen van de website worden
door de BV betaald.

GVB-commissie
De commissie bestond in 2018 uit Marleen van Hogezand en Rinus Dimmendaal. Het jaar werd afgerond met een groot examen van de studenten.
Alle gegevens van examens worden bewaard bij het secretariaat. De financiën werden en worden ook door het secretariaat van de Rijswijkse afgehandeld.
Begin 2019 is de GVB-commissie samengevoegd met de Regelcommissie onder dankzegging aan met name Marleen van Hogezand voor alle verrichte
werkzaamheden gedurende jaren voor de commissie.

Menu