Nieuwsbrief Padenplan 19 april 2024

Het is zover!

We sluiten de activiteiten met betrekking tot het RGC Padenplan 2024 af!

Zoals u niet kan zijn ontgaan was het doel van de actie om samen € 80.000,- in te zamelen voor het verlengen van paden, het renoveren van bestaande paden, het verhelpen van drainageproblemen op diverse plekken en zaken die daarmee verband houden. Dit alles met als doel om het speelseizoen te verlengen voor spelers die afhankelijk zijn van buggy’s, trolleygebruikers meer mogelijkheden geven te goede paden te bewandelen, schade aan de baan te beperken en onderhoud aan de baan beter mogelijk te maken.

In  november 2023 zijn we gestart met de voorbereiding van de actie in samenwerking met het bestuur en met name Frits Janmaat. Vervolgens zijn we druk bezig geweest met de uitvoering. Denk hierbij aan het opstellen van flyers en posters, het organiseren van het Fundraise Diner met  veiling en loterij, de benadering van BC-leden, handicartpashouders en alle overige leden onder meer via het geven van presentaties. Ook de financiële afhandeling tot nu toe is belangrijk en vergt de nodige aandacht en tijd. Na deze intensieve maanden  vinden we dat het nu tijd is om de activiteiten te stoppen.

Niet omdat we er geen heil meer in zien, maar omdat we ons doel bereikt hebben!!

We zijn er DANKZIJ U in geslaagd ons doel te behalen.  Dus willen we graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan onze actie!! Of dat nou een gift was, het meedoen aan het Fundraise Diner, het bieden op items van de veiling, het sponseren van (een gedeelte van) een hole of hoe dan ook:

Heel hartelijk bedankt!

Uit alle activiteiten is een bedrag van afgerond netto € 45.000,- ingezameld. Dat is al heel mooi, maar niet het totale doel dat we ons hadden gesteld.

Lidwien en Ruud Vlek hebben aangegeven de actie zo positief te vinden dat zij een substantieel bedrag willen storten zodat de beoogde doelstelling daarmee wordt bereikt

We waren oorspronkelijk van plan om een sponsorbord op te hangen in het clubhuis en daarop alle sponsoren te vermelden. Los van het feit dat dat een heel groot bord zou worden (!) heeft een groot aantal personen aangegeven daar geen prijs op te stellen. In overleg met het bestuur hebben we dat idee dan ook laten varen.

We besluiten met het nogmaals bedanken van iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van de actie. Wij wensen het bestuur succes bij het besteden van de verzamelde middelen zodat we binnen afzienbare tijd en in ieder geval voor het komende winterseizoen gebruik kunnen maken van de verlengde en gerenoveerde paden. We hebben begrepen dat al diverse stappen zijn gezet.

Mocht u nog niet hebben bijgedragen en dat alsnog willen doen, dat kan dat uiteraard. Het bankrekeningnummer is NL 66 RABO 0154 037 486 t.n.v. Golfbaan Rijswijk onder vermelding van “Padenplan 2024”.

Wij hebben met veel plezier en in een goede sfeer met alle betrokkenen binnen  de RGC samengewerkt. Tot ziens op onze mooie golfbaan.

 

Marian Kleijn, Dick Smit, Ed Klaarhamer en Peter Berghuis

 

Contact: bij voorkeur via padenplan@rijswijksegolf.nl

Menu