Nieuwsbrief Padenplan 12 april

We zijn inmiddels ruim 5 maanden bezig met het padenplan.

Op 10 november hebben we de appgroep (Peter Berghuis, Marian Klein, Ed Klaarhamer en Dick Smit) aangemaakt en vanuit de appgroep Padenplan regelmatig overleg gehad met Bob Knaap en Frits Janmaat.

Er is geprobeerd veel aandacht te vestigen op het padenplan door flyers, nieuwsbrieven en mailings naar de leden te sturen en bovendien is er een fantastisch Fundraising Dinner georganiseerd met een mooie opbrengst.

De stand van zaken is, dat we inmiddels door de vele giften door  leden die de club een warm hart toedragen,  een bedrag hebben ontvangen van bijna €50.000,00

Omdat we het project eind volgende week af willen sluiten  roepen  wij de leden die nog niet mee hebben gedaan op om alsnog een gift te doen , hoe klein ook, maakt niet uit dit kan op reknummer NL 66 RABO 0154 0374 86  t.n.v Golfbaan Rijswijk ovv Padenplan,  zodat we de komende winter een goed gedraineerde baan hebben met mooie paden . Hoe mooi zou het zijn om voor komende winter en de natte periode alles op orde te kunnen krijgen. We willen zowel  de paden als de drainage aanpakken.

Afgelopen maanden mochten de buggy’s meer dan 6 maanden de baan niet in, dat moeten we niet willen op de RGC. Daarnaast wordt het ook voor de golfers die geen gebruik maken van de buggy een stuk prettiger om een rondje te lopen op goed begaanbare paden zonder door de modder te moeten lopen en trolley, broek en schoenen schoon te houden.

Ed, Dick, Marian en Peter

Om u een indruk te geven van de lay-out van het padenplan (klik op een foto om deze te vergroten):

 

 

Menu