Onderhoud 31 mei tot 4 juni

Maandag 31 mei zijn baan & driving range gesloten i.v.m. onderhoud, ook de horeca is de gehele dag gesloten. Het onderhoud gaat plaatsvinden op en rond de greens en bestaat uit prikken, doorzaaien en bezanden. Ook vindt onkruidbestrijding plaats door de gehele baan en driving range.

Vanaf 31 mei gaat het Hoogheemraadschap van Delfland de waterpartijen bij hole 1 & 14 uitbaggeren, hier ondervinden wij heel veel hinder, met name in de richting van de 1e tee omdat de bagger moet worden afgevoerd en er ter hoogte van de klok een plek wordt ingericht(voorzien van rijplaten)  voor een vrachtwagen die de bagger afvoert. Ook de waterpartij bij hole 3 & 17 wordt uitgebaggerd, ook hier ondervinden wij veel overlast, met name op hole 3 waar vrachtwagens een aantal keren over de fairway (voorzien van rijplaten) de bagger moeten afvoeren.

De baggerwerkzaamheden starten ook op 31 mei maar gaan langer door en duren tot en met 3 juni, 4 dagen van overlast dus. 1, 2 en 3 juni kan de baan gelukkig open blijven maar hebben wij rond de 1e tee en op de fairway van hole 3 veel overlast. Hole 3 is tijdelijk korter, hoe precies dat volgt nog. Ook op de parkeerplaats moeten vrachtwagens manoeuvreren en zijn er hierdoor tijdelijk minder parkeerplekken, wij zetten deze af met pionnen. Het is niet anders, er moet gebaggerd worden en wij zijn, ondanks alle overlast, verplicht om medewerking te verlenen.

Met vriendelijke groet, Kind Regards

 

R.F. (Bob) Knaap

Manager BV Golfbaan Rijswijk / Rijswijkse GC

Delftweg 59  

2289 AL Rijswijk

+31 70 3954864

+31 646 743857

Menu