Nieuwe informatie m.b.t. Corona per 28 november

Nieuwe informatie m.b.t. Corona per 28 november

De ‘gedeeltelijke lockdown’ die in elk geval tot 19 december geldt, legt beperkingen op aan de beoefening van golf. De aanvullende coronamaatregelen per 28 november raken helaas zowel onze club als de horeca. In deze update vatten we de belangrijkste veranderingen voor golf samen.

  • Het gehele complex sluit vanaf 28 november om 17.00 uur. In de horeca is een coronatoegangsbewijs (CTB) én een vaste zitplaats verplicht.

Sportlocaties (binnen en buiten), de horeca en niet-essentiële winkels (zoals golfshops) moeten de deuren sluiten tussen 17.00 uur en 5.00 uur. Dit betekent dat de Rijswijkse Golfclub (inclusief drivingrange, oefenfaciliteiten en horecafaciliteiten) tussen 17.00 en 5.00 uur gesloten moet zijn. Anders gezegd: na 17.00 uur mag op RGC niet meer gegolft/getraind/geoefend/gelest worden.

  • 1,5 meter afstand houden is vanaf zondag 28 november verplicht, ook op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt.
  • Voor ‘publieke locaties’ (bijvoorbeeld de receptie of de hal of vergaderruimte en commissiekamer in een clubhuis) geldt ook de verplichting dat men 1,5 meter afstand houdt.
  • Vanaf 28 november is het dragen van een mondkapje verplicht in het gehele clubuis dus inclusief horeca, kleedkamers, stokkenloods en bij de ballenautomaat.

 Met vriendelijke groet, Kind Regards

R.F. (Bob) Knaap

Menu