De Rijswijkse Golfclub is jarig!

Vandaag 17 juni 2022 is het precies 35 jaar geleden dat in wijkcentrum Stervoorde de Rijswijkse Golfclub werd opgericht. Met dit heugelijke feit wil het Bestuur alle leden van harte feliciteren.

Om de ‘verjaardag’ te vieren vindt morgen de wedstrijd om de Prins Bernhardbokaal plaats die doorgaans later in het jaar wordt gespeeld. Deze bokaal is een herinnering aan de officiële opening van onze golfbaan die door Prins Bernhard op 23 september 1989 werd verricht.

De beginjaren van onze golfclub mogen best bijzonder worden genoemd. De golfbaan werd beheerd door een gemeentelijke N.V. die met grote, naar al snel bleek te grote, ambities van start ging. Toen de verliezen zichtbaar werden, leidde dat, toen ook al, tot grote politieke commotie. Er waren toen concrete plannen om over te gaan tot liquidatie van de baan en vereniging. Het was slechts aan de inzet van enkele fervente golfliefhebbers, waaronder ons erelid John de Vries, te danken dat dit onheil kon worden afgewend.

Onze club nam de NV medio 1990 over tegen het symbolische bedrag van 1 gulden. Wel waren wij verplicht met ingang van 1994 een flinke erfpachtcanon te betalen als onderdeel van deze ‘privatisering’ van de golfbaan. Het erfpachtcontract loopt medio 2023 af en op dit moment is het proces van contractverlenging, samen met de gemeente als eigenaar van de grond, in volle gang. De uitkomst van dit proces zal in grote mate onze financiële mogelijkheden in de toekomst bepalen.

Als we naar de ontwikkeling van de baan kijken sinds 1987, toen waren het doodgewone weilanden, dan kan de conclusie niet anders zijn dan dat we er met elkaar in geslaagd zijn, ondanks beperkte budgettaire ruimte, een prachtige golfbaan te creëren. Daarnaast beschikken we over een vitale vereniging waarin velen zich inzetten om onze club in alle facetten te laten functioneren.

De ambitie van onze vereniging moet zijn al dat goede te behouden en waar mogelijk te versterken. Het Bestuur zal zich daar volop voor inzetten daarbij rekenend op zoveel mogelijk steun van de leden. Want dat is het wezen van de RGC: voor de leden en door de leden.

Het Bestuur wenst alle leden nog vele jaren golfplezier toe op onze mooie baan en dat er nog maar vele verjaardagen mogen volgen!

Hans Krul, voorzitter RGC

 

Menu