Bomen kappen vanaf 6 oktober

Op 6 oktober wordt gestart met het kappen van de bomen die tees beschadigen met hun wortels en schaduw. De werkzaamheden gaan bijna 2 weken duren en zullen overlast veroorzaken, b.v. tijdelijke tees, omleidingen, zware voertuigen op de baan en grote hopen met takken en snippers. De baan zal dan niet Qualifying zijn.

De werkzaamheden zullen vooral plaatsvinden op holes 4, 5, 6 en 16. Volg de aanwijzingen (bordjes met pijlen) voor uw veiligheid en houd rekening met spelers die via holes 13, 14 en 15 moeten omlopen!

Menu