OCTO journaal nr. 72

 

OCTO JOURNAAL RGC


1 juli 2022
72ste editie

 

Waarde  Octo’s

Ed Tumbuan met zijn Tourer

Een fata morgana? We wreven onze ogen even uit toen we op onze Rijswijkse voor het eerst in haar 35-jarig bestaan een sierlijk wit futuristisch vehikel voorbij zagen scheren. Niks met NASA of een maanlandingsvoertuig te maken, zo leerde een nadere kennismaking met het fenomeen. Het betreft een lichtgewicht EziGolf Tourer, die in homeland Australië razend populair schijnt. Octo Ed Tumbuan glundert als we hem nieuwsgierig naar wat technische details vragen over zijn aanwinst van 2 weken geleden. Het gewicht van dit inklapbare vervoermiddel is 36 kg en de accu is goed voor 27 holes. Bij het bochtenwerk wiegen de heupen sierlijk mee zoals bij het skiën. Ons inziens moet bij de baan permissie stellig mede een rol hebben gespeeld dat de gewichtsbelasting van deze Tourer op de baan gelijk is aan een golfer te voet. Wie weet volgen er straks meer.

 

De up-to-date weersvoorspelling “tropische temperaturen of tropische regenbuien”  voor de Rijswijkse was een ware challenge voor onze geboren aarts optimist en voorzitter Ies van Geest om  starttijden van Hole 10 voor onze Octo dag te reserveren. De eerste flight van Liesbeth Polman en Charles Ligtvoet startte om 09.28 uur. Zij hadden behoudens verwaarloosbaar licht hemel gespetter op de eerste twee holes een zonnig speelveld. Ies bood dit koppel in de brasserie mede uit tevredenheid over het bereikte resultaat over 9 holes een koffieronde aan.

Vlnr Harry Broerse, Charles Ligtvoet, Ies van Geest, Liesbeth Polman, Joke van Geest, Theo Bouwman

De tweede flight van Joke van Geest en Theo Bouwman die om 09.36 uur startte kwam pas ruim een half uur later binnen, aangezien drie golfgasten uit Zoetermeer, voor het eerst in hun leven op de RGC en bij ontstentenis van navigatie apparatuur de route uitvoerig moesten verkennen. Zij waren terecht onder de indruk van onze geweldige baan die niet door een fietspad wordt doorsneden zoals bij hun BurgGolf het geval is. Uit hoffelijkheidsoverwegingen hadden zij overigens onze eerste flight door laten gaan. Mede uit compassie voor de door de tweede flight ondervonden vertraging bood Harry Broerse de aanwezigen een glas karaktervolle, aroma rijke Sauvignon Blanc aan. Hulde. Theo reciproceerde later dit uitstekende recept waarop de aanwezigen het glas op hem en de vandaag bereikte resultaten hieven: Charles met een score van 18, Liesbeth 17, Theo 15 en Joke 8.

De bijeenkomst werd aangegrepen om een paar onderwerpen van de ALV (vide website) van verleden week te releveren. Steef van Schaik zat de vergadering voor bij ontstentenis van Hans Krul. Een minuut stilte werd in acht genomen t.g.v. het plotselinge overlijden van Bob Hoogendoorn. De door penningmeester Aart Groenendijk opgestelde jaarrekeningen over 2021 werden bij acclamatie vastgesteld.
Bob en Folkert zullen met de gemeente Rijswijk onderhandelen over de volgend jaar nieuw vast te stellen erfpachtcanon. De taxatie van de gemeente gaat uit van de grond plus opstal terwijl de taxatie van de RGC de kale grond als uitgangspunt neemt. In de najaarsvergadering van de ALV komt een voorstel als antwoord op het verzoek tot het versneld aflossen van de certificaten/obligaties. In volgorde van aanmelding worden ze afgelost. Voor dit jaar zullen 25 worden afgelost. Er staan 229 op de wachtlijst. In het najaar beslist de ALV over het voorstel voor een aangepast rookverbod. Tot slot, dames senioren van de RGC zijn landskampioen.

Van mond tot mond verspreidde zich met ongekende snelheid het nieuws dat de Dames 1 senioren 18-holes van de Rijswijkselandskampioenen zijn geworden. Hot News zo te zeggen. En de RGC staat hiermee terecht weer in de landelijke schijnwerpers.

V.l.n.r. Hetty, Ingrid, Ineke, Karin en Jos

Tegelijkertijd is dit ook een fantastisch geschenk ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de club!  De op 20 juni  aanwezige vier ladies van het 6-koppige Lands-kampioenenteam werden onder luid applaus in het zonnetje gezet. Zij ontvingen uit handen van bestuurslid golfsportzaken   Hetty Verboom een passend geschenk.
Het voltallige team van kroonjuwelen bestaat uit Jos Niemans, Ineke Vincent, Lidwien Vlek, Cea Weekhout, Ingrid Pijnakker en Karin Lamers. Voor insiders is het geen geheim dat Ineke, lachend staande in het centrum van de laureaten op de foto, als voorzitter van de communicatiecommissie er elke maand weer in slaagt het Octo Journaal passend op de site te plaatsen. Waarvan acte.

 

Jullie  Chroniqueur

Menu