OCTO journaal nr. 66

 

OCTO JOURNAAL RGC


5 januari 2022
66ste editie

Gelukkig Nieuwjaar, Happy New Year, Bonne Annee, Gutes Neues Jahr,
Buon Anno Nuovo, Selamat Tahun Baru, Gott Mytt Ar,
Feliz Año Nuevo,
 祝新年快乐 , 新年おめでとうございます

 

Waarde  Octo’s

Allen een heel gelukkig Nieuwjaar toegewenst en een gezonde golfconditie voor het 2022-seizoen. Onze goede wensen gaan tevens uit naar het RGC-bestuur en management, de horeca en alle golfvrienden en -vriendinnen van onze unieke club. De Fabulous Golf partners delen in onze goede wensen. Helaas moeten we vanwege de lockdown afzien van een fysieke nieuwjaarsbijeenkomst waarin het glas wordt geheven op onze dierbaren. Eminence grise Ies van Geest verwoordt het aldus: Octodag, 7 januari 2022, Waarde Octovrienden en -vriendinnen
Vanmorgen bleek mij dat onze enige zekerheid in deze Corona-tijd het doorgaan is van het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker. Een mooi concert, maar toch …Door de voor de RGC geldende  beperkende bepalingen zie ik deze maand jammer genoeg geen mogelijk-heden  voor een Octodag. Volgende maand beter. Met hartelijke groet, Ies van Geest.

 Wat zijn de vooruitzichten? Wij hebben kunnen constateren dat 31 december de warmste Oudejaarsdag was sinds mensenheugenis terwijl Nieuwjaarsdag de warmste eerste dag ooit van het nieuwe jaar blijkt. Wij aarts optimisten verbinden aan dit pulserende ritme een mogelijk gunstig wintergolfperspectief. Bovendien schittert in de trofeevitrine in het clubhuis de glanzende Octo-wisselbeker, die straks aan het eind van het seizoen op aanvulling met de naam van de champion 2022 wacht. De gekalligrafeerde namenlijst vermeldt thans de volgende winnaars: Piet Bijman (2x), Sim van der Meulen, Charles Bartelings, Jan van den Ende, Leny de Jonge, Hans Breekveldt, Theo Bouwman, Joke van Geest, Liesbeth Polman (2x) en Charles Ligtvoet. De huidige toegestane 2-bal wedstrijden bieden gelukkig volop mogelijkheden de baan in te gaan met het vooruitzicht straks onze handicap te verlagen al dan niet voorafgegaan door een warming up op de driving range. Zodra de baan weer qualifying is. Immers, wie geen gebruik maakt van de volle potentie van het (golf)leven mist iets.

 

Als gast in ons midden hebben we Folkert Wijnstra bereid gevonden een column voor zijn rekening te nemen. Wij zijn hem buitengewoon erkentelijk voor zijn bijdrage aan dit Octo Journaal.

Korte terugblik op 7,5 jaar voorzitterschap van de Rijswijkse Golfclub

Door de Corona-perikelen is de duur van mijn voorzitterschap behoorlijk uit de hand gelopen. Ook de start ervan was opmerkelijk. Tot dan toe had ik vooral in de boezem van de businessclub geopereerd. Wie is die Wijnstra eigenlijk kon je tijdens de ALV horen, maar als het bestuur het voorstelt zal het wel goed zijn. Het gaf mij direct een indicatie hoe in ieder geval de aanwezige leden tegen het bestuur aankeken.

Bij de vraag hoe ik op de afgelopen 7,5 jaar terugkijk speelde regelmatig het punt van de verschillende rollen. Het bestuur bestuurt immers zowel de vereniging als de besloten vennootschap. De belangen en wensen van beide entiteiten pasten en passen niet altijd voor 100% op elkaar. Primair verenigingsman of vooral de vennootschapsbestuurder. Duidelijk is dat door alle Corona-maatregelen in ieder geval voor wat mijzelf betreft de aandacht meer op het tweede aspect is komen te liggen. Dit met als achterliggend idee: een gezonde vennootschap is goed voor de leden. Al met al denk ik dat we er als bestuur best goed in zijn geslaagd het complete RGC-gebouw in evenwicht te houden. Het mag dan zo zijn dat de voorzitter vooral extern het eerste uithangbord is, het gaat natuurlijk altijd om bestuursbesluiten en dito voorstellen.

Met veel plezier kijk ik terug op de vriendschappelijke en vaak informele wijze waarop we als bestuur in verschillende samenstellingen met elkaar hebben kunnen werken. Zeker ook een verdienste van mijn medebestuursleden. En niet in de laatste plaats de rol van onze constante factor Bob Knaap en de vaste staf. Lang niet alle golforganisaties kunnen zich die ‘luxe’ permitteren. Met instemming van de leden kon het nodige worden bereikt. Helaas is de erfpachtproblematiek nog als een hete aardappel blijven liggen, maar op korte termijn zullen de onderhandelingen naar ik verwacht echt van start gaan.

Zoals tijdens de laatste ALV kon worden vastgesteld mogen we op dit moment absoluut niet klagen. Maar er staat nog meer dan genoeg op het programma en nieuwe uitdagingen zullen zich blijven aandienen. Nadat de meeste Corona rookwolken zijn opgetrokken is het goed dat we ons extra realiseren lid te zijn van een vereniging, een vereniging waarop we trots kunnen en mogen zijn. Ik ga mijn best doen!

Folkert Wijnstra

Wij gedenken onze lieve vriendin Els Hamel die ons het afgelopen jaar is ontvallen evenals Henry van Adelberg (Every inch a gentleman) en oudste lid Fokko Woltjens. We zullen hen missen.

Het doet ons genoegen dat Ok Uhlenbeck na een ingrijpende medische ingreep deze week huiswaarts mag. Als alles mee zit zien we deze gedreven golfer volgende maand op de Octo-dag.

Jullie  Chroniqueur

Menu