OCTO journaal nr. 51

OCTO JOURNAAL RGC
2 oktober 2020
51ste editie

 

 

Waarde Octo’s, 

Het lag in de verwachting dat  de Randstadprovincies maar ook Utrecht en zelfs Groningen de corona code rood kregen toebedeeld. Het buitenland is daarover goed geïnformeerd.  Dit impliceert dat wij voorshands persona non grata zijn bij onze ooster- en zuiderburen en Denemarken. Terwijl landgenoten in Engeland zich moeten onderwerpen aan een test alsmede een quarantaine verblijf van twee weken á la Robinson Crusoë in isolatie. Zij die plannen hadden om net over de grens te spelen, b.v. in Oostende of op de Aachener GC moeten nog “effe” wachten.

We lazen dat de Amerikaan Bryson DeChambeau (27) het US Open heeft gewon-nen met een slotronde onder par: 67 slagen (-3).  Hij was trouwens de enige van 61 spelers die na vier ronden onder par eindigde: 274 slagen (-6). En dit allemaal eerverleden week op de baan van de Winged Foot (New York City) waar hij een stille revolutie ontketende. Met een lichaamsgewicht van ruim 100 kg. slaat hij met zijn driver zo’n 350 m.  Winged Foot is een exclusieve topbaan. Voor geïnteresseerden onder de lezers zij vermeld dat de golffee $350 bedraagt plus een verplichte caddie van $120 per ronde met de kans het mediamieke lid Donald Trump te ontmoeten. De actualiteit gebiedt echter te vermelden dat laatstgenoemde vanaf heden twee weken in quarantaine moet verblijven. Hou daar dus rekening mee.

Oud-RGC voorzitter Aad de Jonge en Leny zijn geziene gasten op onze Octo-bijeenkomsten. Vanwege covid-19 misten we onze éminence grise en Leny al langere tijd in ons midden. Desgevraagd werden we thuis bij de luitenant-generaal (b.d.) hartelijk ontvangen. Hem kennende lag het op zijn lippen ons te verwelkomen met een “Bienvenue, comment ça va? Cela me plaît que le RGC et les Octos se portent bien”. Het Frans ligt Aad op zijn lippen sinds hij was verbonden aan l’Ecole Supérieure de Guerre te Parijs. Hoewel geen actieve speler meer, is hij geheel op de hoogte van het reilen en zeilen van onze club inclusief het wel en wee van de Octo’s. Terugblikkend op zijn werkzame leven vertelt hij desgevraagd met een ontwapende glimlach over die gedenk-waardige avond toen de toenmalige Chef Defensie-staf Generaal Govert Huijser hem tot zijn verrassing ’s avonds laat belde met de mededeling dat hij per 1 december 1986 voor enige jaren met de leiding van AFCENT was benoemd. In die laatste functie van chef-staf van HQ Allied Forces Central Europe (AFCENT) te Brunssum heeft hij ondanks de span of control, tijd kunnen vrijmaken om te golfen.

In verband met de problemen waarmee de Rijswijkse werd geconfronteerd door de privatisering van de club werd een dringend beroep gedaan op Aad om het voorzitterschap van de Rijswijkse te bekleden. Met elan heeft hij dat voor een beperkte periode van 1994 tot 1996 op zich genomen, volgend op dat van de Herencommissie. Het was waarachtig geen sinecure.

De financiële consequenties van de privatisering brachten namelijk met zich mee dat het aantal leden terugliep tot 300. Om kosten te besparen werd toen een groot beroep gedaan op vrijwilligers. Er werden zelfs radiopraatjes gehouden om bekendheid te geven aan de golfclub en aldus leden te werven. Vol humor verhaalt hij dat toen de populaire crosscountry herfstmanoeuvres werden geïntroduceerd, waarbij je onder meer “mijnenvelden” moest ontwijken. Velen onzer zullen zich dat nog herinneren. De RGC is er uiteindelijk in geslaagd er financieel weer boven op te komen en heeft inmiddels een welverdiende sterrenstatus.

V.l.n.r. Joke van Geest, Ok Uhlenbeck, Ies van Geest, Charles Ligtvoet, Theo Bouwman, Liesbeth Polman en Ans de Graaf

V.l.n.r. Joke van Geest, Ok Uhlenbeck, Ies van Geest, Charles Ligtvoet,
Theo Bouwman, Liesbeth Polman en Ans de Graaf

In de brasserie bood Ies een rondje met garnituur aan t.g.v. zijn 89ste verjaardag die eerder in familiekring is gevierd. Wij hieven daarop het glas met de vurige wens dat hij nog vele jaren in goede gezondheid in ons midden op de RGC mag zijn.
Het was vandaag goed golfweer en met drie flights kwamen we flink aan onze trekken. “Onfortuinlijk” was Ok, die op hole 14 een birdie sloeg met als resultaat dat de meer-koet enige minuten heftig spartelde en vervolgens in zwijm lag. Een dozijn familie-genoten begaf zich terstond instinctief naar het slachtoffer. Toen Ok de meerkoet vervolgens een aai gaf kwam het beest weer bij en spoedde zich naar veiliger oorden.
Vol spanning werd de uitslag van onze wedstrijd tegemoet gezien: Ans 13, Charles 13, Liesbeth 11, Theo 11, Joke 9 en gast Ok 11 (HC 45).  Aangezien we een aantal maanden vanwege de corona niet hebben kunnen spelen verlengen we het Octo-speelseizoen. Tot onze schrik vernamen we om 13.00 uur, dat de brasserie op last van de gemeente vanwege de corona 3 weken dicht moet. Een heel sneu bericht!!

Jullie  Chroniqueur

Menu