OCTO journaal nr. 49

OCTO JOURNAAL RGC
7 augustus 2020
49ste editie

 

 

Waarde Octo’s, 

Onze corona-aangescherpte golfhorizon werd geprikkeld door de uitslag van de eindzege bij het eerste toernooi sinds maart op de Europese Tour op de Oostenrijkse Diamond Club in Atzenbrugg. De Schot Marc Warren won weliswaar met 275 slagen. Maar in de top vijf hadden Wil Besseling (34) met 277 slagen en Darius van Driel (31) met 278 slagen zich verzekerd van de derde respectievelijk vierde plaats! Was het Russische roulette dat Nederlands beste golfer Joost Luiten in het eindklassement genoegen moest nemen met een gedeelde 18de plek? Het geheel overziende bewijst maar weer eens hoe verrassend golf kan zijn, dat is nu juist het aantrekkelijke van onze sport.

Theo Bouwman verhaalt met zichtbare trots op de “Domburgsche” of all places zijn GVB te hebben gehaald en daar nadien triomfen te hebben gevierd. In de wandelgangen wordt die de enige echte Nederlandse linksbaan genoemd. De baan dateert van 1914 en is daarmee qua anciënniteit de vijfde Nederlandse golfbaan. Gememoreerd zij dat zich in het voormalige Nederlands-Indië de oudste golfbaan van het Koninkrijk bevond, namelijk de in 1872 opgerichte exclusieve Batavia thans Jakarta Golf Club geheten. Een onzer heeft daar onder de tropenzon zich voorbereid op zijn GVB. De club telde toen 3250 leden met 500 op de wachtlijst. Later in 1995 moest hij bij zijn entree tot de RGC nota bene alle verrichtingen voor het GVB voor de tweede maal, nu naar RGC-maatstaven, dunnetjes over doen onder het vergevingsgezinde oog van examinator Aad de Jonge. Het in Jakarta verkregen GVB was toen kennelijk nog niet een mondiaal gecertificeerd GVB.

Als het woord Domburg valt veert Leny de Jonge meteen op, als geboren “Zeeuwse” heeft zij haar jeugd in Zuid Beveland doorgebracht. Zij herinnert zich nog levendig als 18-jarige deerne de watersnoodramp van zondag 1 februari 1953 te hebben meegemaakt. De familie woonde toen in Waarde waar haar vader dijkgraaf was van het gelijknamige waterschap. Het water steeg toen vrij snel tot aan het plafond van de woonkamer. Vluchtelingen zaten op daken en zolders, in bomen, telefoonpalen en dijkresten. Zij zijn toen gevlucht naar Krabbendijke. Maanden later is het gezin teruggekeerd naar een door zout water aangetaste woning en verloren inboedel. Ruim 1800 mensen zijn toen verdronken. Vele Octo’s herinneren zich die catastrofe van ongekende omvang en hebben hulp geboden. Zo heeft Hans Breekveldt in ’s Gravendeel zandzakken gevuld om de dijken te versterken. Eke zat op de middelbare school en heeft alles via de media gevolgd. Charles Ligtvoet maakte deel uit van  een groep van vier gespierde knapen die van het verzamelpunt Lange Voorhout in een jeep naar de Alblasserwaard togen om eveneens dijken te versterken. Een uitbater van een droog gebleven café bood het viertal toen een slaapplaats aan voor twee nachten onder de biljarttafel met gratis maaltijden.  Saamhorigheid is een groot goed. Moet het toeval heten dat slachtoffer en redders/helpers elkaar bijna 70 jaar na dato op de RGC treffen? En dat allemaal na de interventie van Theo dat hij in de “Domburgsche” zijn GVB heeft behaald.

Vanmorgen heeft de hittegolf van meer dan  30° C (in Limburg wordt code oranje verwacht) ons er niet van weerhouden met drie flights de baan op te gaan. Ies had zoals gebruikelijk drie starttijden van Hole 10 gereserveerd. Wij stellen vast dat het een snel parcours was. Toch werd grosso modo niet het door eenieder nagestreefde moment suprême van een super score gerealiseerd. De tropische hitte speelde ons parten.

Enkelen klaagden bovendien slachtoffer te zijn geweest van de enorme zuigkracht van water-hindernissen. Gelukkig heeft wat dat laatste betreft de Golfshop een gevarieerd pakket ballen. De handicaps van de zeven spelers liepen uiteen van 18,9 tot 48 en de uitslag van de zeer geanimeerde wedstrijd werd met veel spanning tegemoet gezien.

V.l.n.r. Theo Bouwman, Liesbeth Polman, Eke Statema, Ies van Geest, Charles Ligtvoet, Joke van Geest, Ans de Graaf
Ontbrekend Ok Uhlenbeck, die een tussendoortje nam op de driving range voor een lesje van de golfpro

Uiteindelijk meenden we nog volop genietend van een vlot geserveerd drankje in de brasserie ergens een witte rookpluim waar te nemen, als symbool dat de uitslag van deze tweede Octo-golfwedstrijd van dit jaar beschikbaar was. De volgende scores werden vastgesteld: Theo 5, Ans 6, Eke 9, Charles 11, Joke 12 en Liesbeth 16 waarvoor ze een ovatie kreeg. Buiten mededinging werd Ok gehonoreerd met een talentvolle13. Tijdens een geanimeerde conversatie onder genot van een later door Joke aangeboden verfrissend drankje hebben we de zegeningen van de RGC nog eens de revue laten passeren.  En marge werd de vraag opgeworpen hoe het toch met de gezondheid van Fred Biesenbeek is. De seniorencommissie van anno september 1999 herinnert zich nog levendig de reactie van Fred op een desbetreffende enquête, citaat “Ik zou graag regelmatig zgn. Rabbit wedstrijden spelen, waarbij ietwat naar het niveau gekeken wordt.’

Fred Biesenbeek, golfer, bridge fanaat, epicurist en in het najaar gekwalificeerd Octo, is om gezondheids-redenen geruime uit de running. Hij heeft aspiraties om ooit weer eens een balletje te slaan. Het is hem namelijk onlangs gelukt in het Zorgcentrum Westhoff bijgaande Oorkonde te verwerven.

Aangezien het lenige lichaam van achteren is gefotografeerd hebben wij om elk misverstand uit te sluiten Fred zonder mondkapje hiernaast en face geplaatst. Hij doet alle RGC’ers de hartelijke groeten, die we hierbij graag reciproceren

Jullie  Chroniqueur

Menu