OCTO journaal nr. 42

OCTO JOURNAAL RGC
3 januari 2020
42ste editie

 

Gelukkig Nieuwjaar, Happy New Year, Bonne Annee, Gutes Neues Jahr,Buon Anno Nuovo,
Selamat Tahun Baru, Gott Nytt Ar, Feliz
Ano Novo,
明けましておめでとうございま           ,سنة جديدة سعيدة

Waarde Octo’s, 

Het kalenderjaar 2020 hebben wij Octo’s hedenmorgen ingewijd in de brasserie na elkaar de hand te hebben geschud en de beste wensen aan ieder voor het nieuwe jaar te hebben uitgesproken. Aangezien er nogal wat expats lid zijn van de RGC is uit courtoisie bovenaan in het journaal zoveel mogelijk rekening gehouden met onderscheiden landstalen. Gewenste aanvullingen kunnen uiteraard kenbaar worden gemaakt.

De jaarwisseling was heftig. Wij prijzen ons gelukkig dat er onder de geregistreerde 1400 slachtoffers van de jaarwisseling zich geen Octo’s bevinden. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat althans de aanwezigen nihil hebben bijgedragen aan de bereikte omzet van een slordige € 77 miljoen aan vuurwerk. Wel heeft iedereen iets in zijn of haar omgeving gemerkt van vuurpijlen, cracking bullits, fonteinen en gillende keukenmeiden. Voor de goede orde, met dat laatste wordt geen hysterisch huispersoneel bedoeld.

Ter inwijding van D-Day bood Henk na de koffie heel genereus allen een drankje aan. We hebben spontaan op Henk getoost.  In opgetogen stemming vergastte Brasserie-manager Perry (zie foto) ons daarna op bijbehorende bitterballen, die uitstekend smaakten. Hulde.

V.l.n.r. Henk van Krevel,Theo Bouwman, Ies van Geest, Perry, Charles Ligtvoet, Henny Dormits, Joke van Geest, Ok Uhlenbeck, Liesbeth Polman en Ans de Graaf

Ies verontschuldigde Aad en Leny de Jonge die hadden aangegeven helaas verhinderd te zijn. Wij schrokken van het bericht van Ies dat de fysieke toestand van de 90-jarige Daan Khouw een onmiddellijke verhuizing naar Florence Woonzorgcentrum aan De Savornin Lohmanlaan noodzakelijk maakte.  Joke en Ies hadden voor Daan een fleurige kaart verzorgd die door ons allen werd ondertekend met de vurige wens op een spoedig herstel. Ter herinnering aan glorieuze tijden: Daan heeft het op de Seniorendag van 5 juni 1997 toch maar gepresteerd met Cea Weekhout bij de Australian Foursome een behoorlijke score van 43 te behalen en daarmee Ellen Visscher en Bob Wiener (35) te passeren.

Een anonymus onder ons was geïntrigeerd door het succes, nu weer een half jaar geleden, van het eerste mobiele golf toernooi ter wereld. Een primeur tijdens het KLM Open op The International onder de rook van Schiphol. Toernooidirecteur Joost Luiten stelde amateur deelnemers namelijk in de gelegenheid het op hole 13 op te nemen tegen de professionals. De deelnemer kon afslaan op een digitale hole 13. De smartphone fungeert dan als een golfclub.  De gyroscoop in de telefoon registreert nauwkeurig beweging en snelheid, zodat de swing perfect gemeten wordt.  Met een ranking board kan de deelnemer zien hoe goed er is afgeslagen. Aangezien wij allen over een smartphone beschikken is het voor de Octo’s wellicht zinvol zich nader te verdiepen in deze  systematiek als aanvulling op de slagen op de driving range met het adagium “handicap omlaag, speelplezier omhoog”.

Opgetogen vertelde Theo zeer tevreden te zijn met zijn in druk verschenen levensverhaal, dat door de Stichting Haagse Levensboeken is gefaciliteerd. Een interviewer kwam wekelijks aan huis en na een half jaar rolde er een boekwerk van 50 bladzijden van de persen. Het verdient wel aanbeveling het verhaal -alvorens te laten drukken- tekstueel te laten nalopen. Ook anderen hebben positieve ervaringen met de stichting. Zo heeft iemand zijn levensverhaal van 350 bladzijden professioneel in boekvorm laten drukken. Het is geen geheim dat daarin enige pagina’s worden gewijd aan sportieve wedstrijden op de RGC en andere courses in Nederland en Europa, Portugal, zelfs Australië, Antillen en Indonesië worden genoemd.

Op de Nieuwjaarsreceptie op 5 dezer werden vele handen geschud. Voor rechtshandigen be-tekende dit, dat de champagneroemer of de satéstok frequent naar de linkerhand moest verhuizen. Voorzitter Folkert hield een gloedvol betoog over “zijn” RGC nu en in de nabije toekomst als de NGF met haar visie gereed is. Af en toe werd verwezen naar de ALV, zoals het daar genomen besluit over de contributieverhoging.  Terecht merkte hij op dat de club bij de gratie van vrijwilligers draait.  De meerwaarde van een hechte samenhang onder de leden kan niet worden onderschat..

Veel leesplezier.

Jullie  Chroniqueur

Menu