Nieuwsflits september 2022

Horeca

Tot onze spijt heeft onze horeca nog steeds personeelstekort, ondanks dat u mogelijk al een nieuw gezicht heeft gezien. Wij vragen uiteraard uw begrip hiervoor. Er wordt echt alles aan gedaan om u weer volledig van dienst te kunnen zijn. Via directe mailing door de manager wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Ook vanaf deze plaats wensen wij alle zieke horecawerknemers beterschap en veel sterkte!

Competitie 2023

De inschrijving is geopend. U kunt zich nog tot 1 oktober aanstaande hiervoor inschrijven (zie onder Nieuws op de website).

Enquête sportief beleid

Namens de werkgroep sportief beleid deze graag invullen voor 2 oktober aanstaande. Uw medewerking hieraan wordt zeer gewaardeerd.

FBBB/Vossenjachten en hoe het hoort

Het komt voor dat leden na een non-qualifying wedstrijd met bijvoorbeeld als vorm fourball betterball of vossenjacht een individuele qualifying kaart invoeren; dit is niet toegestaan.

NGF-nummer verdwijnt

De huidige digitale (en fysieke) NGF-pas toont nu minimaal twee nummers; een Golf Service Nummer (GSN), altijd startend met NL, en een NGF-nummer, bestaande uit 5 tot 7 cijfers. Verwarrend voor de golfer, golfclub, golfbaan en softwareleverancier en onnodig, omdat alle systemen al een aantal jaar hoofdzakelijk communiceren met GSN-nummers. Om die reden zal er per 1 januari 2023 nog maar één nummer op de NGF-pas getoond worden, het Golf Service Nummer (GSN). Dit nummer begint voor iedere golfer met NL en is te vinden op de (digitale) NGF-pas.
Voor u betekent het wegvallen van het huidige NGF-nummer vooral versimpeling. Er kan immers geen verwarring meer ontstaan over welk nummer van de NGF-pas gebruikt moet worden bij bijvoorbeeld het aanmelden in de app GOLF.NL of voor het aanmelden voor het spelen op een andere baan.

ALV 14 november

Het bestuur vraagt alvast om de datum in uw agenda te noteren. Belangrijkste onderwerp zal zijn de begroting voor 2023. Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld zijn er meer (financiële) onzekerheden dan in lange tijd.Zo is een verhoging van de uitgaven (energiekosten, kosten onderhoud baan) – mede door de hoge inflatie – te verwachten en moet mogelijk met meer opzeggingen dan gebruikelijk rekening worden gehouden. Ter compensatie van deze ontwikkelingen zal enerzijds bezien worden waar kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd doch anderzijds zal naar verwachting niet ontkomen kunnen worden aan vergroting van de inkomsten als gevolg waarvan een zekere contributieverhoging, welke een aantal jaren op hetzelfde niveau is gebleven, in de lijn der verwachtingen ligt. Dit alles moet nog nader worden uitgewerkt en zal in het voorstel voor de Begroting 2023 zichtbaar worden.
Ook zal zoals in de voorjaarsvergadering is toegezegd het anti-rookbeleid van de club uiteen worden gezet.

Tijdig opzeggen lidmaatschap

Mocht u uw lidmaatschap op willen zeggen, doe dit dan tijdig: uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken voor het einde van het jaar, dus uiterlijk vóór 2 december aanstaande. Dit geldt overigens voor ALLE lidmaatschappen inclusief 20/40- en 25/50 lidmaatschap.
Email: secretariaat@rijswijksegolf.nl

Afscheid caddiemaster

Per 1 oktober a.s. gaat Kirstin Nederpelt ons verlaten als caddiemaster; 27 september is haar laatste dag. Wij wensen haar heel veel succes toe in haar nieuwe baan!
Nieuwe invulling wordt momenteel afgerond.

Agenda

17 oktober        BAAN gesloten vanwege groot onderhoud
29 oktober       12.00 uur Sluitingswedstrijd
14 november    20.00 uur Najaars-ALV
17 december    13.00 uur Kerstboutenwedstrijd

Bestuur en Management RGC

Menu