Nieuwsflits bestuur juni 2020

Corona-maatregelen

Zo u weet heeft het management/bestuur er alles aan gedaan om de Corona-maatregelen zo goed
als mogelijk is na te kunnen leven door de leden (duidelijke waarschuwingen/aanwijzingen,
looproutes, afsluitingen, boeken van starttijden, enz.) maar – en daar willen wij u met nadruk op
wijzen – het blijft een ieders verantwoordelijkheid om deze maatregelen ook op te volgen en te
respecteren – niet alleen in uw eigen belang – maar in ieders belang – qua gezondheid, maar ook op
straffe van boete of nog erger sluiting van de golfbaan.
Meerdere malen is/wordt er door het management, bestuur, caddiemasters of horecapersoneel op
gewezen, maar het is ondoenlijk om bij voortduring “ongehoorzame” leden hierop te blijven wijzen!

NGF-onderzoek lidmaatschapsvormen

In de eerste helft van juli zal het bestuur door de NGF/MI Company geïnformeerd worden over de
resultaten in het algemeen, maar nog belangrijker over de resultaten in het bijzonder van de
Rijswijkse Golfclub. Saillant detail is dat RGC van alle deelnemende golfclubs de hoogst reflecterende
score had. Zoals reeds eerder is toegezegd zullen de resultaten tezamen met een aantal
aanbevelingen van het Platform ‘Visie op de Toekomst’ in een speciale informatiebijeenkomst of
komende ALV met u worden besproken.

Update baanzaken

Om de weggevallen inkomsten tijdens de lockdown enigszins te compenseren worden voorlopig de
greens niet elke dag gemaaid. Dit is een aanzienlijke besparing. Wij hopen dat u begrip hebt voor de
wat tragere greens.

Systematiek Boekingssysteem

Graag verwijzen wij u naar de gevoegde bijlage. Deze regeling omtrent het boeken van starttijden
vindt u ook op de RGC-website onder Leden > De Club > Regels Starttijden. Leest u deze nog eens
rustig door om een starttijd op de juiste wijze te boeken. Onjuiste boekingen kunnen door de
Caddymaster worden verwijderd.
In het bovenstaande kunt u ook lezen dat het aantal starttijden voor 18 holes wordt uitgebreid en
ook 4-ballen weer worden toegestaan.

Afzeggen van starttijden

Het gebeurt regelmatig dat een geboekte starttijd niet wordt afgezegd terwijl men er toch geen
gebruik van kan maken.
Mocht dit meerdere keren voorkomen, dan zal betrokken lid niet meer per computer of smartphone
kunnen boeken maar voor de duur van een maand alleen nog telefonisch bij de caddiemaster.

Fabulous Golf

Vanaf 1 juli aanstaande kunt u ook weer gebruik maken van Fabulous Golf.
Wedstrijden en Ledenochtenden
Vanaf de week van 29 juni aanstaande worden ook weer – weliswaar volgens de Corona-regels – de
ledenochtenden, wedstrijden en zomeravonden hervat. Meer informatie ontvangt u via de
respectievelijke commissies. Houd u ook het nieuws hierover op de website in de gaten! Inschrijven
gaat zoals te doen gebruikelijk via Mijn Pagina, enz. of via de RGC WebApp.

Nieuwe datum ALV

Maandag 26 oktober 2020 om 20.00 uur; deze ALV wordt gecombineerd met de Najaars-ALV van
november (23 november komt hiermee te vervallen), met andere woorden zowel financieel
jaarverslag en jaarverslagen van 2019 als de vooruitzichten voor 2021. Voorlopig gaan we ervan uit
dat deze ALV fysiek plaats kan gaan vinden in het clubhuis, maar mocht een opleving van Corona
roet in het eten gooien, dan zal het bestuur denken aan een digitale/ZOOM ALV.

Agenda

26 oktober 20.00 uur ALV
n.t.b. Clubkampioenschappen Strokeplay
22 – 29 augustus Golfweek VERVALT
6 september Clubkampioenschappen Foursomes VERVALT
n.t.b. Clubkampioenschappen Matchplay

Het bestuur , juni 2020

Menu