Nieuwsflits bestuur half oktober 2020

Nieuwsflits oktober 2020

ALV
Deze ZOOM-vergadering vond plaats op maandag 26 oktober 2020 om 20:00 uur. Het volledige concept verslag van deze vergadering zult u binnenkort aantreffen op de gebruikelijke plaats op de website onder leden>de club>ALV, maar hierbij alvast de belangrijkste besluiten/aandachtspunten.
⦁ In 2021 twee nieuwe lidmaatschapsvormen (eerst voor nieuwe leden en later mogelijk ook voor bestaande leden), te weten een familielidmaatschap (beide ouders zijn lid en betalen contributie, de kinderen tot met 18 jaar zijn dan gratis lid) en een aantrekkelijk geprijsd lidmaatschap voor 20 x 18 holes of 40 x 9 holes (€ 850).
⦁ Contributie voor zowel leden met certificaat als leden zonder certificaat gaat omlaag (1.200 € en 1.450 €).
⦁ In de ALV van juni 2021 voorstellen aan de leden hoe de eventuele resultaatbestemming te besteden (baan, opbouw reserves, enz.).
⦁ Onderhoud baan/pitchmarks/starttijden blijven continu aandacht vragen. Zie hiervoor de presentatie Baanzaken, zoals gepresenteerd tijdens de ALV.
⦁ Zoals tijdens de ALV al is meegedeeld, bevindt onze horeca zich in (zeer) zwaar weer, net als vele horecagelegenheden op dit moment. Zodra er iets concreets te melden valt hoort u onmiddellijk van ons.

Clubkampioenschap Matchplay

Claudia Favier is clubkampioen matchplay dames geworden met als goede runner-up Hetty Verboom. Bij de heren senioren heeft uiteindelijk jl. maandag Han Tettero gewonnen van René ter Borg. Claudia en Han van harte gefeliciteerd!
Het was de bedoeling om de matchplay kampioenen te huldigen na afloop van de sluitingswedstrijd 31 oktober, maar door de recente Corona-maatregelen moet groepsvorming worden tegengegaan en kan er dus geen prijsuitreiking plaatsvinden.
De wedstrijdcommissie gaat hen nu op een andere manier – de COVID-regels in acht nemend – verblijden met de bekers en bloemen.

Z-Tiles Masters

Helaas viel ook de feestelijke prijsuitreiking van de Z-Tiles Masters in het water; hierbij zou ook de sponsor, Maurice Korrubel van Z-Tiles, in het zonnetje worden gezet, omdat hij dit jaar voor de 10e keer gesponsord heeft. Gelukkig heeft hij toegezegd dit nog eens een 5-tal jaren te willen doen. Bedankt Maurice voor deze mooie toezegging! Het feestelijke element hoopt men nu door te schuiven na afloop van de eerste Z-Tiles Masters in 2021.

Kerstdiners/nieuwjaarsreceptie/ enz.

Door de huidige Corona-maatregelen kunnen deze vooralsnog geen doorgang vinden. Mocht er enig positief zicht op zijn, dan laten we u dat uiteraard weten.

Digitale NGF-pas in 2021

In navolging van de NGF gaat ook de Rijswijkse Golfclub geheel over tot een digitale pas. Informatie hierover heeft u recent separaat per mail ontvangen.

Agenda

31 oktober 09.00 uur Sluitingswedstrijd
8 november 09.00 uur Aanvang serie winterwedstrijden

Het bestuur, 29 oktober 2020

Menu