Nieuwsflits bestuur augustus 2020

Financiën
Sinds de heropening van RGC op 11 mei hebben heel veel leden en niet-leden de weg naar de club weten te vinden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de beperkte buitenlandse vakantiemogelijkheden, maar ook omdat de ruimere mogelijkheden om 9 holes te kunnen boeken door een groot aantal leden wordt gewaardeerd (zeker door de werkenden onder ons). Ook greenfeespelers hebben uitgebreid van de 9-holes mogelijkheden gebruik gemaakt en doen dat nog steeds. Weliswaar is de omzet flink bij de prognose achter gebleven, maar door het “downsizen” van het baanonderhoud, het besparen op andere kosten, corona-regelingen en greenfee-inkomsten blijven de kosten/baten voor de eerste helft van dit jaar nauwelijks achter bij de begroting. Hulde aan management en Ad van Dijk.

Corona
Het Corona-virus laait hier en daar weer op. Reden waarom het bestuur, management en de horeca u nogmaals verzoeken om toch vooral alert te blijven op uw eigen gezondheid en de algemene corona-aanwijzingen te blijven opvolgen, waarbij de anderhalve meter afstand de leidraad is.
Tot slot heeft het Golfprotocol recent de navolgende wijzigingen nog aangebracht:
⦁ draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.
⦁ Bunkerharken en ballenwassers; hiervoor geldt het hernieuwde advies om deze vooral NIET te gebruiken. De lokale regel omtrent het plaatsen binnen een kaartlengte in de bunker blijft dus van toepassing.

NGF-onderzoek lidmaatschapsvormen
Komende ALV (26 oktober 2020 om 20.00 uur) zult u hierover geïnformeerd worden in de vorm van een aantal concrete voorstellen. Het bestuur is van oordeel dat het nu niet verstandig is om op zo’n korte termijn en gezien de toch nog steeds onzekere periode waar we ons in bevinden het ‘lidmaatschapsgebouw’ overhoop te halen. Op dit moment denken we aan een beperkte verlaging van het lidmaatschap zonder obligatie (we dreigen ons de markt uit te prijzen), het gelijk laten van het onbeperkte lidmaatschap met obligatie, het introduceren van een familie-lidmaatschap en een aantrekkelijk geprijsd 20 x 18 holes (40 x 9 holes) lidmaatschap.

Uiteraard moeten deze voorstellen nog worden doorgerekend, inclusief de eventuele mogelijkheden voor bestaande leden om over te stappen. Het voornemen is om hiermee een eerste stap te doen en ons de tijd te geven om volgend jaar – hopelijk liggen de ergste virusperikelen dan achter ons – diepgaander in de lidmaatschapsproblematiek te duiken; met als belangrijke thema’s: het behoud van bestaande leden en het werven van nieuwe leden. Wat dat laatste betreft: gevoegd bij deze nieuwsflits vindt u een flyer welke u onder de aandacht van uw golfende vrienden, buren en/of kennissen kunt brengen.

Update baanzaken
Tot onze grote spijt gaat hoofd-greenkeeper Veis Düz ons per 31 augustus weer verlaten. Niet omdat hij het bij ons niet naar de zin had, maar ook in deze tak van sport wordt zeker voor de toppers inmiddels met de buidel gerammeld. De fa de Ridder heeft laten weten zo snel mogelijk te zullen komen met een invulling op het gewenste niveau.
Om kosten te besparen blijft het huidige niveau van onderhoud nog even gehandhaafd (geen renovaties), waarbij uiteraard het doel is de baan in zijn huidige mooie staat te houden. Wij hopen dat u er begrip voor zult hebben, dat de rough soms iets hoger is en de greens niet altijd even snel.

Wedstrijden en Ledenochtenden
Deze zijn – weliswaar met coronabeperkingen – inmiddels enthousiast van start gegaan.
Helaas kunnen onder de huidige omstandigheden nog steeds geen shotguns worden georganiseerd.
Eind juli vonden ook de Clubkampioenschappen Strokeplay plaats.
Felicitaties aan: Claudia Favier (dames), Ingrid Pijnacker (dames senioren), Pim Gebuis (heren) en David Aitken (heren senioren)!

Agenda
29/30 augustus Clubkampioenschappen Matchplay
26 oktober 20.00 uur ALV
31 oktober 09.00 uur Sluitingswedstrijd

Het Bestuur

Menu