Via het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden.

Contributies voor jeugd- en juniorleden*

 2024
Mini’s t/m 13 jaar *)   €  100,00
Mini’s t/m 13 jaar €    0,00
NGF bijdrage mini’s t/m 13 jaar €   24,00
Jeugdleden van 14 t/m 18 jaar € 228,00
Juniorleden 19 jaar € 371,00
Juniorleden 20 jaar € 371,00
Juniorleden 21 jaar € 371,00
Juniorleden 22 jaar € 487,00
Juniorleden  23 jaar € 487,00
Juniorleden 24 jaar € 487,00
Juniorleden 25 jaar € 487,00
* De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de lidmaatschapskosten.

Bedragen in Euro’s

Voor alle lidmaatschappen geldt:

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het jaar, uitsluitend schriftelijk bij de secretaris van de vereniging, en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken.

Jongeren boven de 18 jaar kunnen bij ons juniorlid worden. De juniorleden betalen geen inschrijvingskosten.

Als jeugdlid kun je deelnemen aan de jeugdactiviteiten, zoals wedstrijden, uitwisselingen met andere golfverenigingen en de NGF competitie. Als je aan de criteria voldoet kun je ook deelnemen aan de andere wedstrijden van de Rijswijkse Golf Club.

Daarnaast nemen de meeste jeugdleden deel aan het lesprogramma voor de jeugd van De Rijswijkse Golf Academy.

En uiteraard mag je met een jeugdlidmaatschap onbeperkt de baan in! Voor de beginnende spelers zijn er speciale lichtblauwe en paarse tees, met kortere afstanden tot de holes.

*) dit tarief geldt voor kinderen van niet-leden!