Aan de leden van de Rijswijkse Golfclub ;

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Het is weer zover – de 19e editie van Bird Watching Day wordt gehouden op zaterdag 12 mei a.s.

Dit is niet alleen de gelegenheid om vogels te horen en te zien, o.l.v. een vogelkenner, maar ook om de natuur op onze baan in alle rust op te nemen.

We verzamelen om 6 uur bij het clubhuis en lopen dan tot ongeveer 8.30 door de baan, terwijl we de soorten vogels die we zien en horen ‘aanvinken’ op de tellijst.

Naderhand ontbijten we gezamenlijk in het clubhuis.

De resultaten van de telling worden naderhand doorgegeven aan de NGF.

Wilt u meedoen? En bent u bereid hiervoor vroeg uit de veren te komen. Stuur dan a.u.b. voor 10 mei a.s. een email naar: elly@davisinternational.nl

Met vriendelijke groet, Kind Regards

R.F. (Bob) Knaap

Manager BV Golfbaan Rijswijk / Rijswijkse GC