Vrienden en Vriendinnendag RGC: Dinsdag 5 juni 2018

Aanvullende informatie:
Vanaf 3 april tot 1 juni kunt u inschrijven op “Mijn Pagina”.

Bij de inschrijving graag het volgende vermelden:
- Naam gast (m of v)
- Graag aanvinken of u wel of niet blijft eten
- Graag aanvinken of u gebruik wilt maken van een handicart

Het financiële plaatje:
- Inschrijfgeld RGC leden: € 10
- Inschrijfgeld gasten: nihil
- Greenfeeprijs voor gasten: € 17,50
- 3 gangen menu + koffie/thee: € 25

Als u heeft ingeschreven, ontvangt u via de mail een formulier om de volgende gegevens in te
vullen:
- Handicap en NGF nummer van uw gast
- Menukeuze( menu is op dit moment nog niet bekend, maar wordt meegestuurd)
- evt. aanvullende opmerkingen

Op dit formulier staat tevens het rekeningnummer van de penningmeester van de V en V dag
vermeld, zodat u het totaalbedrag vooraf kunt overmaken.
Zodra dit bedrag is overgemaakt, is de inschrijving definitief.

Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar :
venvdag@rijswijksegolf.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking, we kijken uit naar 5 juni!

Vriendelijke groeten,
Aart Groenendijk ,Elly Janmaat, Jos Niemans, Chris van Ede, Caroline van der Sluijs en
Ilonka van Riet