Nieuwe reserveringsregels.

 

  • Reserveren kan 8 dagen van tevoren en vanaf 20.00 uur ‘s-avonds. Voorbeeld : U kunt dan vrijdag om 20.00 uur reserveren voor de volgende week op zaterdag (8 dagen later dus). Gekozen is voor 20.00 uur omdat werkenden hierdoor buiten kantooruren kunnen reserveren.
  • Om de capaciteit in het weekend te vergroten worden na 13.00 uur vierballen de norm, dus onbeperkt toegestaan en zonder handicap-restrictie. Twee- en drieballen blijven uiteraard gewoon toegestaan. Eén-ballen kunnen niet van tevoren geboekt worden. Vooralsnog gaan wij flights NIET aanvullen tot vierbal.
  • In het weekend vóór 13.00 uur is maximaal één vierbal per uur met een gezamenlijke handicap tot 72 toegestaan. Deze dient wel aansluiting te houden bij de voorgaande flight. Strikte handhaving van deze regels is er door de caddiemaster.
  • De startlijst wordt gepubliceerd op het beveiligde ledendeel van de website. U kunt dan zien wie er speelt en op welke starttijd. U heeft dan de mogelijkheid om leden/bekenden die een starttijd hebben geboekt te benaderen met de vraag om mee te kunnen spelen. Het is echter geen verplichting. Dit is een (eerste) stap(je) in de richting van een efficiënter (met vergroting van de speelmogelijkheden voor onze leden) gebruik van onze druk bespeelde baan.

 

  • Reservations can be made 8 days in advance and from 8 pm. For example: you can reserve on Friday at 8 pm for the Saturday of the week after (8 days later). The time has been set not too early and outside office and playing hours.
  • In order to increase the capacity in the weekend, four-balls are the norm after 1 pm, without limits to the number of flights or the handicaps of the players. Of course, two- and three-balls remain permitted. One-balls cannot be booked in advance. For the time being, we will NOT supplement flights to four-balls.
  • In the weekend before 1 pm a maximum of one four-ball per hour will be allowed with a total handicap of the players of up to 72. The flight must keep up with the previous flight. The caddy master will enforce these rules strictly.
  • The reservations are published on the secure part of the RGC website. You can see who is playing at what time and approach these members / acquaintances to ask if you may join to fill up a flight. However, it is not an obligation. This is a (first) step towards a more efficient use of our busy course and to increase the playing opportunities for our members.