Hsr2 op avontuur bij de Haagsche.

Om 09.30 uur arriveerden 6 man op het golfparadijs van de Haagsche. Eerst werd de bak met oefenballen voor een gering deel geleegd, want ieder was er, na het slaan van een handvol ballen, van overtuigd dat het met de vorm van de dag wel goed zat. Dat bleek ook zo te zijn, want de drie foursomes werden met winst afgesloten. 6-0!

De singles liepen al net zo voortvarend. Peter en Ruud wonnen gemakkelijk, maar bijzonderder was de 6/5 overwinning van Ad. Op donderdag op de driving range werd Ad getroffen door een aanval van shanks. Hij was de wanhoop nabij. Nick, de pro, zag hem worstelen en bood gratis zijn diensten aan. Deze aanwijzingen bleken voor Ad het ei van Columbus en leverden hem een prachtige overwinning op. Namens het team, bedankt Nick.

Nico kwam na een stevig gevecht van ups en downs met zijn opponent tot een 3/1 overwinning.

Met vier man konden we John verwelkomen, die met 1 up alleen de 18de nog moest halven. Beide heren legden een lange putt tot op een meter. De normaliter mentaal ijzersterke John zou dat klusje wel even klaren. Spanning bij zijn maten en ….een mishit! Op hetzelfde moment moet er in Johns bovenkamer kortsluiting zijn ontstaan, want in een flash of courtesy gaf hij de bal aan zijn tegenstander. Die bedankte John hartelijk en rende met het goede nieuws over een dergelijke beminnelijkheid naar het terras om het zijn maten te vertellen.

Daar stonden wij dan met de mond open over deze actie van onze captain. Daar ging onze nakende clean sheet. John had geluk dat onze aandacht nu uitging naar Gerrit die met 1 up de 18de op ging. De vierde bal van Gerrit joeg ons schrik aan want met een luid “fore!” wist hij een batterij dames op de putting green in gebukte houding te krijgen. De approach was top en Gerrit sloot af met een halvering van de hole. 17-1!

Toen John in het clubhuis ook nog doodleuk vertelde dat hij bij de veertiende nog 4 up had gestaan, dan weet u wel dat onze captain verbaal werd gevierendeeld.

Persoonlijk noot aan de captain:

“Beste John,

Courtesy betekent: de gunstige gezindheid; de betamelijkheid, de welgemanierdheid, gedienstige handeling, de hoffelijkheid, de gedienstigheid, de welwillendheid, de voorkomendheid, het fatsoen.

Wis al deze zelfstandig naamwoorden uit je bovenkamer en doe je ding. Goedgevendheid toon je maar in de collectebus.”

De vice