OCTO journaal nr. 94

OCTO JOURNAAL RGC
3 mei 2024
94ste editie

 

 

Waarde  Octo’s,

Onze weergoden beloofden onlangs dat met ingang van de maand mei het RGC-golflandschap drastisch ten goede zal veranderen met het toegestane gebruik van de handicart. Eerder hadden we daarop overigens reeds een geslaagd voorschot kunnen nemen. Ook andere banen in den lande hebben gelijkluidende positieve ervaringen. Op sommige banen wordt echter geadviseerd dat in geval handicarts de baan niet op mogen het alternatief is het gebruik van een draagtas, terwijl op sommige andere banen een trolley met “noppen-winterbanden” is toegestaan. In de praktijk zijn dat wat ons betreft op de RGC geen werkelijke alternatieven voor ons gebruik van een handicart.

Een natuurlijk RGC-stel verwelkomt ons op de baan

In fleurig joyeus gewaad Met glad geschoren stoppelbaard

Voor de Octo-dag van heden had voorzitter Ria Vriessen drie flights georganiseerd met de nodige handicarts. Als nieuw toegetreden Octo zou Louis van Os worden verwelkomd. We hadden ons reeds verkneukeld bij de gedachte straks onder ideale omstandigheden de sterren van de hemel te kunnen slaan. Immers, gisteren 2 mei 2024 was de eerste landelijke zomerse dag  met 26º in De Bilt gemeten. Een viertal bereidde zich voor op de wedstrijd ter verhoging van hun winnaarskansen op de Octo-dag. Nadien hebben Hans, Frits, Theo en Charles zich in de brasserie tegoed gedaan uit het drankenassortiment en de bitterballen van Perry.

Op onze Octo-dag, nota bene au moment suprême,  was het weer echter bar en boos. Nadat storm en regen vergezeld van lichtflitsen met regionaal code geel flink in het land hadden huisgehouden, was het ’s morgens om 08.30 uur duidelijk dat handicarts de baan niet op mochten. Vervolgens meldden de regen mijdende spelers zich af bij de caddiemaster. Wat een stralende Octo-dag c.q. Octo-wedstrijd had moeten zijn viel in duigen.

 

Wij werden opgeschrikt door het overlijden van Cor Onstwedder waarvoor bijgaand In Memoriam moge dienen.

IN MEMORIAM COR ONSTWEDDER

Ons bereikte het droevige bericht dat Cor Onstwedder op  25 april j.l. is overleden. Een goede vriend is van ons heen gegaan.

Cor in golftenue

Cor was sportief, geestig, onderhoudend, financieel onderlegd en to the point. Met die eigenschappen heeft hij veel voor de RGC gedaan. Zo was hij onder meer commissaris van de NV met een financiële background. Zijn merites werden gehonoreerd met een benoeming tot Lid  van Verdienste van de RGC.
Cor was een graag geziene golfer al vanaf het eerste uur voordat de club uiteindelijk tot de RGC werd getransformeerd.

Naast zijn passie voor golf voelde hij zich thuis in onze golfgemeenschap en straalde dat ook uit.  Zo maakte hij in maart 2009 de aanwezigen in de brasserie deelgenoot van zijn 50-jarig huwelijk met Wil. Beiden  boden toen allen in het clubhuis een drankje aan ter viering van dit feest. De seniorencommissie zette het gouden echtpaar daarna in de bloemen.

Tekenend voor zijn populariteit in de club is het grote aantal golfvrienden dat hem op 3 mei een laatste groet bracht. Onze gedachten en diep medeleven gaan uit naar Wil en de kinderen.

Adieu Cor.
Je golfvrienden

 

Jullie  Chroniqueur

Menu