Concept verslag ALV juni 2024

Hier kunt u het concept verslag van de ALV van juni j.l. vinden.

Menu