Jeugdbeleidsplan 2020-2025

Algemeen

De Rijswijkse Golfclub bestaat inmiddels meer dan 30 jaar. Inmiddels is er een technisch beleid vastgesteld en dit jeugdbeleidsplan is een uitwerking daarvan voor de jeugd.
In alle jaren is er veel aandacht geweest voor de jeugd en i.v.m. de continuïteit wordt dit plan 2013-2016 bijgesteld en opnieuw vastgelegd.

Golf wordt steeds populairder als sport, maar het aantal golfers dat lid is van een vereniging met baan neemt af. Een aantrekkelijk Jeugdbeleid en programma kan daarin het verschil maken. Golf kan ook als een uitstekende familiesport worden gezien en een aantrekkelijk jeugdbeleid trekt dus niet alleen jeugdleden maar ook hun (groot)ouders.

Certificering door de NGF als “Committed to Jeugd” of “Committed to Familie” is geen doel op zich, maar we maken waar mogelijk gebruik van de door de NGF geboden faciliteiten en services.

Ambitie / doelstellingen Jeugdbeleid

Het Jeugdbeleid is gericht op mini- en jeugdleden t/m 18 jaar. Belangrijkste doelstellingen zijn:

 1. Plezier in het golfen
  1. Lessen en oefenen met leeftijdgenoten
  2. Spelenderwijs leren
  3. Na afloop samen drankje drinken of eten
  4. Jeugd thuis laten voelen op de club
  5. Competitieve elementen
  6. Gezelligheidswedstrijden
 2. Begeleiden naar een door individuele jeugdlid gewenst en bereikbaar spelniveau
  1. Goed opleidingsprogramma
  2. Goede oefenfaciliteiten
  3. Wedstrijdprogramma Jeugd op de club
  4. Deelname NGF Jeugdcompetitie
  5. Deelname Jeugd toeren, Jeugd Opens en regionale competities buiten RGC
  6. Deelname Miniregionale (onderlinge competitie met Haagsche, Noordwijkse, Kennemer en Rozenstein)
  7. Deelname aan clubwedstrijden
  8. ‘Single-double oefenrondjes’, waarbij talentvolle jeugd, jonge en gemotiveerde spelers, mee de baan in neemt
 3. Talentvolle jeugd
  1. Aandacht voor talenten om door te groeien naar single handicap
  2. Doorstroming naar hogere of senioren competitieteams.
Jeugdleden

Laagdrempeligheid is het uitgangspunt. In principe kan iedereen, die wil golfen, lid worden.
RGC heeft geen bovengrens in het aantal jeugdleden.
T/m 13 jaar zijn minispelers gratis lid van RGC. Zij betalen alleen de NGF-bijdrage. Van 14 t/m 18 jaar betalen jeugdleden € 200,00 lidmaatschapskosten per jaar. (tarieven 2020)

Om deel te kunnen nemen aan de groepslessen is het lidmaatschap niet verplicht, maar wordt sterk gestimuleerd. De golfschool (GPC) ontwikkelt een aantrekkelijk geprijsd (proef-)lespakket zodat deze kinderen laagdrempelig kunnen kennismaken met de golfsport.

Betrokkenheid ouders

Het streven is om ouders zoveel mogelijk actief te betrekken bij de jeugdactiviteiten. Denk daarbij aan zaken als:

 • Meelopen/ begeleiden bij wedstrijden
 • Vervoer van en naar wedstrijden incl. competitie
 • Starten / wedstrijdleiding jeugdwedstrijd
 • Participatie in jeugdcommissie
 • Ouder-kind of familiewedstrijden
 • Verzorgen theorielessen
 • Coördinatie competitie team in combinatie met kind als captain
Ledenwerving

RGC streeft een actief wervingsbeleid van jeugdleden na. Nieuwe mini- en jeugdleden worden op de volgende wijze geïnteresseerd.

 • Mond tot mond reclame
 • Verspreiding van posters en flyers via scholen, sportverenigingen en andere kanalen scholen
 • Proefpakket 4 lessen aanbieden
 • Follow-up na proeflessen
 • LO onderwijs middelbare scholen op RGC
 • Golfclinic als verjaardagsfeestje
 • Deelname Koningsspelen
Wedstrijden

Het streven is gedurende het jaar, rekening houdend met de schoolvakanties en NGF competities, diverse jeugd- en familiewedstrijden te organiseren waaraan alle jeugdleden kunnen deelnemen door afhankelijk van leeftijd en spelniveau te variëren in kleur tee (wit t/m oranje) en aantal te spelen holes.

Daarnaast worden jeugdleden zoveel mogelijk gestimuleerd om deel te nemen aan andere wedstrijden. Op de club of bij andere clubs. We nemen deel aan een aantal regionale toeren en competities die vanuit de jeugdcommissie worden gecoördineerd.
Informatie over NGF Jeugdtoeren en Jeugd Opens worden gedeeld via de site of mail. Hiervoor is geen coördinatie of begeleiding vanuit de jeugdcommissie.

NGF Competitie

We nemen met minimaal 2 teams deel aan de NGF Jeugdcompetitie. Hiervoor vindt een selectie plaats in overleg met de pro.
Jeugdleden spelen in principe alleen in de NGF Jeugdcompetitie. Een uitzondering kan worden gemaakt voor jeugdleden die op basis van hun handicap in aanmerking zouden kunnen komen voor een prestatieteam.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid en de uitvoering daarvan. De jeugdcommissie richt zich op alle mini- en jeugdleden.
We onderscheiden de volgende functies en werkzaamheden:

Functies:

 • Voorzitter: overall coördinatie naar jeugdleden, commissies, bestuur en vereniging
 • Penningmeester: verantwoordelijkheid financiën
 • Secretaris: verslaglegging en bijhouden ledenlijst Werkzaamheden:
 • Coördinatie NGF competitie
 • Coördinatie mini-regionale
 • Coördinatie (baan) trainingen
 • Coördinatie (interne) wedstrijden
 • Promotie en werving
 • Organisatie overige activiteiten voor de jeugd.
 • Opstellen jaarkalender

Voor deze activiteiten is een draaiboek beschikbaar. Bij grotere activiteiten worden vrijwilligers (ouders) ingeschakeld. Ook ouders die geen lid zijn kunnen als toegevoegd lid deel uit maken van de jeugdcommissie.
De jeugdcommissies werkt nauw samen met andere commissies binnen de vereniging.

Documentatie en archivering
Alle documenten zullen worden opgeslagen en zijn toegankelijk voor alle leden van de jeugdcommissie en de pro’s. Draaiboeken  worden bijgehouden en indien nodig aangepast.

Professionals

De hoofdtaak van de pro’s is het opleiden en trainen van de jeugdleden met als doel hun techniek en spelniveau te verbeteren.
Professional is verantwoordelijk voor:

 • Samenstellen opleidingsprogramma
 • Indeling lesgroepen in overleg met jeugdcommissie
 • Geven van de lessen / trainingen
 • Terugkoppeling ontwikkeling aan jeugdleden, ouders en jeugdcommissie
 • Selectie prestatiegolfers in overleg met jeugdcommissie
 • Selectie jeugd competitie teams in overleg met jeugdcommissie en competitie coördinator
Communicatie

Communicatie met jeugdleden en ouders vindt plaats via:

Financiën

De jeugdcommissie stelt jaarlijks een begroting op, bespreekt deze met het secretariaat en de manager en dient deze dan via het voor de jeugd verantwoordelijke bestuurslid bij de penningmeester in.
Contributies worden gefactureerd en geïnd via het secretariaat.

Jeugdwedstrijden en overige activiteiten worden waar nodig gefinancierd uit de inschrijfgelden voor de deelnemers.
De bijdrage van de vereniging voor de jeugd bestaat uit:

 • Beschikbaar stellen van driving range ballen voor de jeugdlessen
 • Tegen gereduceerd tarief aanbieden van ballen(kaarten) voor trainingen en competities
 • Beschikbaar stellen van starttijden voor wedstrijden, competities/toeren
 • Indien mogelijk beschikbaar stellen van een pro in dienst van de BV en een PGA stagiaire voor jeugdles
Sponsoring

Er is (nog) geen sprake van structurele sponsoring waarmee we de kosten voor de jeugdleden kunnen verminderen. Gezien het huidige economische klimaat is de kans dat dat op korte termijn gaat wijzigen klein. We moeten het vooral hebben van betrokken ouders en/of businessleden die op beperkte schaal en vanuit goodwill de jeugdleden ad hoc willen sponsoren.

Menu