Verslag Handicart clubwedstrijd

Verslag Handicart clubwedstrijd 2019, op maandag 10 juni

 

Traditiegetrouw op Tweede Pinksterdag, dit jaar op maandag 10 juni, organiseerde de Wedstrijdcommissie de jaarlijkse Handicartclubwedstrijd, een greensome-stableford. Helaas waren er dit jaar aanmerkelijk minder inschrijvingen dan vorige jaren, en werd de shotgun wedstrijd er een met starttijden, maar dankzij een wervingsactie door Frits Jaspers waren er toch 36 enthousiaste deelnemers aan de start. Als beloning kregen zij ieder twee door de stichting Handicart aangeboden logo-golfballen, die als ‘collectors item’ in dank werden aanvaard. Hen is gevraagd als goodwill-ambassadeurs van de wedstrijd in 2020 op te treden en deelnemers te werven.

Heel veel dank gaat uit naar de wedstrijdcommissieleden Frits Jaspers en Willem Zelisse voor de voortreffelijke organisatie, en naar de sponsoren van deze wedstrijd, te weten voor de 1e prijs en de Leary op hole 1 en 10 de Wedstrijdcommissie, voor de 2e prijs de Brasserie 19 Lof Catering en voor de 3e prijs de Golfshop.

 

De wedstrijd werd gewonnen door het team bestaande uit Frederick Cropp en Tim Jarvis, playinghcp 13, 40 stablefordpunten. Zij zullen onze club vertegenwoordigen op de regiofinale, op vrijdag 20 september a.s. op GC Zeegersloot.

De runner-up was het team Jacqueline Koestal en René de Goey, playinghcp 18, 35 stablefordpunten.

De derde prijs was voor het team Saskia Brand en Willem Zelisse, playinghcp 17, 34 stablefordpunten.

De Leary hole 1 – gewonnen door het team Liesbeth en Wim van Stralen

De Leary hole 10 – gewonnen door het team Erica Loth en Inge Verlind

 

Dankzij gulle sponsoren van o.a. doosjes golfballen konden nog de 4e t/m 7e prijs worden uitgereikt, t.w.

4e prijs – het team Katja en Hans van der Klaauw, 29 stfpunten, en nog 2 holes te gaan.

5e prijs – het team Liesbeth en Wim van Stralen, 28 stfpunten, en nog 3 holes te gaan

6e prijs – het team Corrie en Frans van Eek, 26 stfpunten, en nog 3 holes te gaan

7e prijs – het team Adriana van Loon en Hendrik Jan Rietveld, 26 stfpunten, en nog 2 holes te gaan

Hierbij moet worden aangetekend dat door het dreigende onweer niet alle teams de wedstrijd volledig hebben kunnen afmaken, en heeft de wedstrijdcommissie de bovenstaande beslissing genomen t.a.v. de 4e t/m de 7e prijs.

Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar de prijswinnaars.

 

Graag wil ik alle deelnemers bedanken voor hun ruimhartige donatie ten behoeve van de Stichting Vrienden van Handicart. Dankzij sponsoring van o.a. de prijzen hoeven de bedragen hiervoor niet van het totaal te worden afgetrokken, en kan er

€ 1015.- worden overgemaakt naar de Stichting Vrienden van Handicart.

Ieder jaar bestemmen de damescommissie, de herencommissie en de seniorencommissie de opbrengst van een bepaalde ochtendwedstrijd voor de Stichting Vrienden van Handicart. Ook hiervoor heel veel dank.

 

Word nu donateur! Het zou fijn zijn als het aantal donateurs onder onze clubleden zou kunnen toenemen. Op de tafel bij de computers in de gang van ons clubgebouw staat de folder “Keep golfers rolling”; hieraan is een antwoordkaart toegevoegd waarmee u zich kunt aanmelden als donateur van de Stichting Vrienden van Handicart. Bij voorbaat hartelijk dank als u zich aanmeldt. U verklaart zich hiermee solidair met de doelstelling van de stichting Handicart: zoveel mogelijk golfers in staat stellen te blijven golfen, met gebruik van de handicart.

 

Dit jaar viert de Stichting Handicart het 33-jarig bestaan. Dankzij de donaties kon het totaal aantal handicarts uitgroeien tot 759. Verdeeld over 173 golfbanen kunnen de ca. 20.500 handicartpashouders blijven golfen. Een unieke service die wij alleen in Nederland kennen. Op onze club staan 11 handicarts. Daarnaast beschikt onze club nog over 3 clubcars.

 

Graag hoop ik velen van u in 2020 als deelnemers aan de Handicartclubwedstrijd te mogen begroeten, weer op Tweede Pinksterdag, dus “save the date”.

Liesbeth Polman, clubconsul Handicart.

Menu