Jaarverslagen Commissies 2020

Jaarverslagen Commissies 2020 (voor zover iets te melden en/of aangeleverd)

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie had in samenspraak met het bestuur een leuk en uitdagend programma opgesteld voor 2020, maar helaas, Corona deed zijn intrede en alles werd anders: de baan was een tijd gesloten, daarna waren geen wedstrijden toegestaan, kortom: alles ging op de schop.

Toen in de zomer wel weer het een en ander mogelijk was hebben we besloten in ieder geval de clubkampioenschappen te organiseren, de Z-tiles-masters en de vossenjachten.

De clubkampioenschappen strokeplay verliepen vlot met als winnaars: Pim Gebuis (heren), Claudia Favier (dames), David Aitken (heren sr), en Ingrid Pijnakker (dames sr).

Hoe anders was het in het weekend van de matchplaykampioenschappen: zaterdag alles volgens schema afgehandeld maar zondag kwam de regen met bakken uit de lucht en werd de baan halverwege de halve finales gesloten.

De wedstrijden werden later die maand uitgespeeld, en de kampioenen: Martin Wasinger (heren), Claudia Favier (dames) en Han Tetteroo (heren sr) zijn later thuis door de wedstrijdcommissie verrast met een confettikanon en de prijzen.

De serie Z-tiles-masters werd gewonnen door Gijs Fijen.

De sluitingswedstrijd is wel gespeeld, maar door de corona-maatregelen was er geen borrel of prijsuitreiking mogelijk. Alle prijswinnaars houden hun prijs tegoed.

Vanaf november werd gestart met om de twee weken de wintercompetitie, maar door de weersomstandigheden kwamen helaas een aantal wedstrijden te vervallen.

Voor 2021 is een nieuw programma opgesteld, waarvan we hopen dat normaal uit te kunnen voeren!

We zijn nog op zoek naar een paar enthousiaste wedstrijdspelers die ons team willen komen versterken.

De wedstrijdcommissie:

Erik Wiener (vz), Saskia Brand, Frits Jaspers, Hans Mokkink, Rob Roelvink, Inge Stuivenbelt, Willem Zelisse.

 

Damescommissie

De damescommissie was per 1 januari 2020 als volgt samengesteld:

Elly Janmaat                                 Voorzitter

Thilly Walvoort                          Secretaris

Nel van der Arend                     Penningmeester

Marja van Ede                             Algemene Zaken

Tineke van den Hoek              Algemene Zaken

We werden ondersteund door drie tafeldames: Gemma Remmerswaal, Marije van Gennip en Mary van der Sman.

Op 7 januari startten we dit vreemde jaar, gelukkig zonder veel voorkennis, met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst voor zo’n 35 dames met een speech van onze voorzitter en een glaasje prosecco met bittergarnituur. De Voorjaar Runnerscore-wedstrijden konden beginnen, maar werden geplaagd door slecht weer.

Op 18 februari genoten we gezamenlijk van een kopje koffie met stukje taart gebakken door de vriendin van Peter van de horeca.

De Voorjaar Runnerscore werd vroegtijdig gestopt mede door Covid-19. Uiteindelijk konden slechts 6 van de 12 wedstrijden gespeeld worden. We stelden in drie categorieën de prijswinnaars vast, achtereenvolgens Ingrid Pijnakker, Erica Loth en Marian Kleijn.

Vanwege Corona-maatregelen ging het hele complex dicht, maar vanaf 29 juni mochten we weer damesochtenden organiseren.

Pas in augustus konden we verder met onze wedstrijden. We startten op 4 augustus met een Texas Scramble 3-bal, waaraan ca. 30 dames deelnamen. De eerste prijs ging naar Gemma Remmerswaal/Erica Loth/Sandra Karagantcheff. We vervolgden met de Ton Goedman Trofee-wedstrijd, welke werd gewonnen door Sandra Karagantcheff en Jeanine Klopper. Na afloop konden we in het clubhuis genieten van koffie en aardbeiengebak.  Op 18 augustus speelden we een Matchplay 2-bal en kregen alle flight-winnaars een balletje. De maand sloten we af met een Q-wedstrijd voor 18 en 9 holes, die respectievelijk gewonnen werd door Ingrid Pijnakker en Joke van Duijn.

In september golfden we achtereenvolgens de Vossenjacht, de Verrassingswedstrijd en de Gouden Koets-vlaggenwedstrijd. Op 22 september weerhield dichte mist ons de Esdoorn-Trofee wedstrijd te spelen, maar gelukkig kon de Q-wedstrijd van 29 september wel doorgaan, waarna we gezamenlijk koffiedronken met apfelstrudel.

Begin oktober probeerden we nogmaals de Esdoorn Trofee-wedstrijd te houden, maar helaas was toen de baan dicht. Gelukkig volgde op 13 oktober de Vossenjacht, die werd gewonnen door Sandra Karagantcheff/Lucy Lim/Gemma Remmerswaal. Op 20 oktober speelden we een Texas Scramble. De laatste wedstrijd van het seizoen op 27 oktober stond in het teken van de Stichting Handicart, waar we een mooi bedrag aan konden overmaken. Alle deelneemsters aan de wedstrijd werden na afloop verrast met een bos mooie rozen. Helaas was toen de horeca in het clubhus alweer enige tijd gesloten, dus geen gezellig samenzijn.

Per 1 november nam Tineke van den Hoek de voorzittershamer over van Elly Janmaat.

November en december zijn de maanden van de Najaar Runnerscore wedstrijden, die met zo gemiddeld 30 dames goed bezocht werden. De Najaar Runnerscore werd in drie categorieën verdeeld en achtereenvolgens gewonnen door Ineke Vincent, Erica Loth en Hannie Benjert. Sinterklaas verblijdde ons vlak voor z’n verjaardag met een speculaaspopje en Elly Janmaat kreeg namens ons allen een kerststukje voor haar enthousiaste inzet in de damescommissie.

Birdie-queen van 2020 werd met stip Cea Weekhout.

 Herencommissie

Na een plezierige start zijn we begin 2020 geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Daardoor is het geplande programma slechts in beperkte mate uitgevoerd en is ‘geroeid met de riemen die we hadden’. Nochtans zijn er bijna 50 wedstrijden georganiseerd. Veelal met als speelvorm strokeplay of stableford, maar ook speciale spelvormen als Regenboog, Texas scramble, Amerikaantje en Vossenjacht.

Normaliter wordt op de eerste woensdag van de maand een shotgun wedstrijd gespeeld. Na afloop van die wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats van de maand daarvoor gespeelde wedstrijden, veelal onder het genot van een bittergarnituur of lunch. Dit wordt door eenieder als een groot gemis ervaren.

De commissie bestond in 2020 uit Chris van Ede (voorzitter), Gert Dazler (secretaris), Wim van Stralen en Rob Helwig (penningmeester), Kees, Feddes (wedstrijdzaken) en Rob Haaze (lief en leed en verder alles wat noodzakelijk is). Wim van Stralen heeft om voor hem moverende redenen de Herencommissie verlaten. Rob Helwig neemt het penningmeesterschap tijdelijk waar.

De samenstelling van de commissie blijft ongewijzigd, met dien verstande dat gezocht is naar een opvolger van Wim van Stralen. Inmiddels heeft Oscar Staallekker aangegeven tot de Herencommissie toe te treden en heeft het Bestuur toestemming verleend om Oscar Staallekker toe te laten tot de Herencommissie. Tevens heeft het bestuur Rob Haaze, vanwege zijn specifieke kennis, dispensatie verleend om langer dan de normaal toegestane periode deel uit te maken van de Herencommissie.

Vanaf 1 januari 2021 bestaat de commissie uit Chris van Ede (voorzitter), Gert Dazler (secretaris), Oscar Staallekker (penningmeester), Kees Feddes (wedstrijdzaken), Rob Haaze (lief en leed) en Rob Helwig (overige zaken).

Seniorencommissie

Helaas is 2020 voor niemand een volwaardig golfjaar geweest en we weten allemaal wat daar de reden van is. Na de lockdown van 8 weken mocht de baan op 11 mei 2020 weer open en kwamen er steeds meer versoepelingen, ook voor de commissies. Op 11 juni 2020 konden we als commissie gelukkig nog vergaderen in het clubgebouw. Hier werd voornamelijk het corona-proof organiseren van de seniorenwedstrijden besproken. Omdat de commissie niet alleen het golfspel, maar ook de sociale contacten belangrijk vindt besloten wij er op afstand voor de senioren te zijn in het restaurant. Per 6 augustus 2020 werd gestart met de verkoop van stempelkaarten. Dit is niet alleen corona-proof, het scheelt de penningmeester ook een hoop gesjouw met munten. Dit systeem is zeer goed ontvangen.

We hebben diverse soorten wedstrijden gespeeld. Dankzij de versoepelingen hebben we in het derde kwartaal zelfs een Amerikaantje en 3 vossenjachten kunnen spelen. Op 15 oktober 2020 is de handicart wedstrijd gespeeld en is in totaal € 550 opgehaald ten behoeve van de Stichting Handicart. Ondanks dat de Sinterklaasochtend niet door kon gaan, troffen de senioren op 3 december 2020 een verrassing bij hun wedstrijdkaart ter gelegenheid van Sinterklaas.

Sinds 3 november 2020 mogen we nog maar met 2 personen tegelijk buiten lopen. Als gevolg hiervan werd het aantal deelnemers aan de seniorenochtenden beperkt, met een reservelijst tot gevolg. We moesten helaas spelers teleurstellen, omdat we in het tijdslot dat voor de senioren beschikbaar is niet meer dan 44 deelnemers konden indelen. Helaas hebben we in de maand december geen seniorenochtenden meer kunnen organiseren omdat de baan gesloten was vanwege hevige regenval.

Samenvattend kan de Seniorencommissie de volgende conclusies trekken over het jaar 2020: Corona en bovenmatige regenval hebben grote impact gehad op het aantal gespeelde wedstrijden, er zijn 29 wedstrijden met 1617 deelnemers gespeeld, een daling van 34% t.o.v. 2019. In financiële zin heeft onder meer de verkoop van de stempelkaarten en het niet kunnen uitreiken van prijzen het financieel resultaat positief beïnvloed. De Seniorencommissie bestond in 2020 uit: Cok Huijsdens, Liesbeth van Stralen, Henk Gebuis, Katja van der Klaauw, Jacques de Zeeuw en Marian Kleijn. Aan het eind van het jaar heeft Marian het voorzitterschap van Cok overgenomen en is Peter Voerman toegetreden tot de commissie.

Jeugdcommissie

Dit jaar bestond de Jeugdcommissie uit 4 leden nl; Geraldine Dijk, Alexander van Dijk, Nick Davis en Simone van der Veen. Chris Baars, die vorig jaar nog lid van de jeugdcommissie was, is vertrokken naar een andere club. Komend jaar zal ook Alexander van Dijk vertrekken en zullen wij op zoek gaan naar nieuwe leden voor de jeugdcommissie. In de nieuwsbrief zullen wij een oproep doen voor nieuwe leden.

Aan het begin van het jaar hebben wij gekeken naar het afgelopen jaar en een andere aanpak voor de wedstrijden besproken.

Op voorhand hebben wij minder wedstrijden ingepland om gedurende het jaar meer wedstrijden op het laatste moment in te plannen of te koppelen aan de lessen van Nick.

Dit, omdat gebleken is dat het vaak trekken en sleuren is om een wedstrijd vol te krijgen als het al langer vast staat. Hopelijk gaat het werken als wij ver vooruitplannen loslaten en meer ad hoc organiseren. Helaas hebben wij het plan deels moeten aanpassen door Corona restricties.

Door het uitbreken van de Coronacrisis is in een eerste lockdown de baan geheel gesloten geweest. In mei mocht de jeugd t/m 18 jaar weer gaan sporten en hadden wij in een constructief overleg met bestuur en management de baan kunnen openen voor jeugdleden. Doordat de jeugd op een gegeven moment het alleen “recht” had op de baan hebben wij een agenda en app groep onder de leden en ouders ingesteld om zoveel mogelijk de jeugd met elkaar de baan in te krijgen. Het was goed om te zien dat er veel gebruik gemaakt werd van deze uitzonderlijke mogelijkheid.

Nadat de baan ook weer voor de rest van de club open ging hebben wij wel gemerkt dat het animo afnam. Dit kan komen doordat de jeugd minder op voorhand de starttijden in kan/wil/gaat plannen maar meer op het laatste moment besluit te gaan spelen en dan is het vaak te laat om nog een starttijd te boeken. Punt van gesprek voor 2021.

Ook voor de jeugd is helaas de competitie afgelast.

Wij hebben een paar wedstrijden kunnen organiseren met een goede opkomst.

Wij zien meer jeugd die enthousiast is, al is het wel vaak eenzelfde groep jongeren.

De handicaps dalen en inmiddels zijn er een paar jeugdleden met een single hcp.

Ook het leden aantal is groeiende, vooral in de jongere leeftijd zien wij beweging. Er zijn dit jaar ca. 40 nieuwe jeugdleden t/m 21 jaar aangemeld.

De Miniregionale (leeftijd 8-14 en hcp max 30) kon dit jaar wel doorgaan en was een groot succes met steeds meer leden die mee willen spelen en ook dit jaar een stijgende lijn in de prestaties. We zijn zeer verdienstelijk als 3e geëindigd. De Haagsche heeft wederom de wisselbeker in ontvangst mogen nemen.

De Jeugd Matchplay wedstrijd werd gehouden onder 8 door Nick geselecteerde spelers. Uiteindelijk ging Walt Potters er met de winst vandoor na een leuke finale met Laurens van der Veen.

Halloween en Sint hebben wij helaas moet afzeggen door hernieuwde Coronamaatregelen. Wel hebben we een jeugdwedstrijd i.p.v. de laatste lessen kunnen organiseren. Dit paste in de nieuwe aanpak en leverde een groot aantal deelnemers op.

Verder hebben we gemerkt dat regellessen voor de jeugd noodzakelijk is. De telling van de kaarten klopt vaak niet. Daarnaast leveren te weinig jeugdspelers qualifying kaarten in, waardoor hun hcp’s onterecht hoog blijven.

Samen met de communicatiecommissie is er hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe jeugdsite. De jeugdpagina is achter de inlog weggehaald, zodat informatie vrij toegankelijk is voor geïnteresseerde (groot-) ouders en potentiële jeugd. Zo kan elke bezoeker zien wat de activiteiten zijn voor de jeugd binnen Rijswijk en hopen wij op die manier ook meer jeugd te enthousiasmeren.

Om het enthousiasme onder de jeugdleden en hun ouders te vergroten hebben we besloten om speciale nieuwsbrieven naar de jeugdleden te gaan sturen. De eerste nieuwsbrief is in november uitgegaan. Dit zullen wij in 2021 meerdere malen gaan doen.

 

Baancommissie

Wij kijken terug op een bijzonder jaar en zien uit naar nieuwe mogelijkheden in 2021.

Door de Corona crisis hebben we de plannen voor het afmaken van de bunkerrenovatie in 2020 moeten opschorten.

Wegens de financiële onzekerheid zijn de onderhoudskosten van de baan tijdelijk teruggebracht in overleg met De Ridder. Zo zijn de greens een tijdje maar 3 keer per week gemaaid en alleen op weekdagen en daarmee is veel geld bespaard. Aan het eind van de zomer is het onderhoud geleidelijk weer teruggebracht op het standaard niveau.

De kwaliteitsmeting heeft geleerd dat de greens meer belucht en bezand moeten worden. Dit wordt in 2021 opgepakt, lastig terwijl de baan zo druk is. Ook liep het water op een aantal fairways (zoals 3 en 6) slecht weg, er moet daar ook meer geprikt en bezand worden na controle van de drainage.

NL Adviseurs heeft de vitaliteit van het bomenbestand geïnspecteerd, vooral met het oog op de veiligheid. In 2021 zullen daarom uit voorzorg een aantal bomen gekapt moeten worden. Als deze beeld- of spelbepalend zijn zullen daar nieuwe bomen of struiken geplant worden.

De baanbezetting werd zeer hoog toen er weer gespeeld mocht worden, er kwamen veel Greenfee-spelers en ook werden veel slapende leden actief.  Door de drukte was het bij wateroverlast soms nodig om ter bescherming van de baan deze te sluiten.

Samen met de Regelcommissie is beschreven hoe de baan moet worden ingericht om onduidelijke situaties m.b.t. de regels te voorkomen en ervoor te zorgen dat de baan veilig, fair en goed en snel speelbaar is. Dit zal in 2021 worden gepubliceerd na verificatie in de baan.

Tot slot mocht RGC wederom een nieuwe hoofd greenkeeper begroeten, Jean Paul Seure.

 

Communicatiecommissie

In 2020 is de communicatiecommissie verdergegaan met het onderhouden en aanpassen aan onze behoeftes van de website. Vooral kijken waar en wat kunnen we verbeteren. Dit is een continu proces dat ook in 2021 verder zal gaan.

Al snel kwam ook dit werk erg in het teken van de Corona maatregelen te staan, trainingen van commissies konden niet meer gehouden worden, er waren heel weinig wedstrijdverslagen e.d.

Een van onze belangrijkste taken werd het zo snel mogelijk de leden en bezoekers van onze club via de website te informeren wat wel en vooral wat niet kon.

Er zijn enkele aanpassingen gedaan aan de Web App van de Rijswijkse. Deze app beheren wij niet, maar we kunnen wel verzoeken indienen om aanpassingen aan te brengen, zoals het opnemen van een link naar de baanstatus.

De commissie bestond in 2020 uit:

Peter Rogaar
Juud Holla
Ineke Vincent

In de zomermaanden heeft Niels Bolt ook deel uitgemaakt van de commissie, maar deze samenwerking is aan het eind van de zomer beëindigd.

Marshalcommissie

De marshalcommissie bestond in 2020 uit Paul Hofstra en Tom Wesselingh. Als voor zovelen was 2020 ook voor de marshals een bijzonder “mager” jaar: geen openings- of sluitingsbijeenkomst, geen onderlinge wedstrijd om de marshalcup en geen uitwisseling met andere clubmarshals. Maar bovenal zeer beperkt marshallen; er werd pas vanaf 1 juli weer gemarshald en dan nog in één dagdeel. Mede dankzij de marshal werd de doorstroming gehandhaafd en werd alleen al door de aanwezigheid toegezien op handhaving van de coronaregels. Het was al met al echter geen ontspannen aanwezigheid. Een snelle telling laat 102 marshaldiensten zien hetgeen begrijpelijkerwijs veel minder is dan de 236 keer in 2019.

In 2020 had RGC 25 marshals ter beschikking; het marshalsbestand schommelt al jaren rond dit getal. In 2020 hebben we afscheid genomen van Arthur Bartels en hoewel Herman Hofenk helaas geen RGC-lid meer is, zal hij bij wijze van uitzondering toch beschikbaar blijven voor marshaldiensten. Tevens waren een aantal marshals tijdelijk niet beschikbaar in verband met ziekte of blessures. Gelukkig hebben we versterking mogen ontvangen van een aantal dames: Helma Baars en Saskia Brand. Met ingang van het nieuwe seizoen hebben we 24 marshals ter beschikking.

Op financieel gebied is evenmin weinig te melden; vrijwel geen uitgaven omdat de marshals vanwege de sluiting van de horeca ook geen drankje konden nuttigen. Een financieel verslag is dan ook niet relevant.

Een voorzichtige blik op de nabije toekomst geeft nog steeds geen snelle verlichting van coronamaatregelen te zien. Toch is de verwachting dat in de loop van het seizoen weer tot marshallen kan worden overgegaan; zodra de horeca weer open mag en samenkomsten weer zijn toegestaan zal ook een bijeenkomst van de marshals worden georganiseerd net als een cursus AED dat nu voor iedere marshal weer opportuun is.

Vooralsnog is het wachten op droger weer want zonder handicart is marshallen niet goed mogelijk.

Handicapcommissie

De HC wordt gevormd door Ed Klaarhamer (Vlietrand), Dick Smit en Jan Paul Bierling (leden). De jaarlijkse herziening is inmiddels doorgevoerd en naar de NGF gestuurd. 2020 zou in het teken staan van voorbereiding op het nieuwe handicapsysteem, dat in 2021 ingaat. Het symposium van de NGF voor uitleg, dat in maart georganiseerd zou worden is door de ons welbekende reden, namelijk de coronapandemie verschillende keren uitgesteld en uiteindelijk niet doorgegaan. We zijn door de NGF goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Alle gegevens, die wij ontvingen hebben we op de site geplaatst en via mail naar de leden gestuurd om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de veranderingen. Inmiddels zijn er ook een paar zoomsessies geweest met Myrte Eykenaar van de NGF. We hopen, dat de invoering van het nieuwe systeem goed zal verlopen in maart 2021.

Uiteraard hebben we ons ook bezig gehouden met het bijhouden van de handicaps. Er komen regelmatig verzoeken van leden om de handicap aan te passen. Wij hebben daar intern eerst overleg over met elkaar, voordat we het verzoek om verhoging of verlaging goedkeuren.

Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handicap!

Menu