Coronacrisis

Amper twee maanden na de Nieuwjaarsreceptie op 2 januari werden we geconfronteerd met de gevolgen van de COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande eerste lockdown. Op 15 maart gingen golfbaan, horeca en golfshop dicht. De golfshop mocht per 14 april weer beperkt open.

Eind april mocht eerst de jeugd tot en met 18 jaar weer de baan in die toen het rijk alleen had.  Vanaf 11 mei gevolgd door de overige leden, eerst nog slechts 9 holes, maar twee weken later ook 18 holes.

Per 1 juni mocht met de nodige beperkingen de horeca open. Gelukkig was het een schitterende zomer en konden vele leden toch volop genieten van golf en horeca.

Vanwege toenemende besmettingen en daardoor aangepaste corona-maatregelen moest de horeca helaas begin oktober zijn deuren weer sluiten; een tweede lockdown volgde.

In 2020 vonden door alle maatregelen geen shotgun-wedstrijden plaats, geen Sinterklaasviering en geen Kerstdiners.

Voor het eerst in het bestaan van de Rijswijkse Golfclub werd de enige Algemene Ledenvergadering (de april vergadering ging door Coronamaatregelen niet door) op 26 oktober virtueel gehouden. Een kleine 50-tal leden woonden deze vergadering via ZOOM thuis in de eigen woonkamer bij. Belangrijkste besluit was de aankondiging van twee nieuwe lidmaatschapsvormen (eerst voor nieuwe leden en later mogelijk ook voor bestaande leden), te weten een familielidmaatschap (beide ouders zijn lid en betalen contributie, de kinderen tot met 18 jaar zijn dan gratis lid) en een aantrekkelijk geprijsd lidmaatschap voor 20 x 18 holes of 40 x 9 holes (€ 850).  Tijdens de vergadering werd ook ingestemd met – in plaats van een verhoging – nu eens een verlaging van de toekomstige contributie.

Fabulous Golf (Capelse, Kleiburg, Zaanse en RGC) werd gecontinueerd; eind 2020 haakte de Zaanse af (leden van de Zaanse maakten nauwelijks gebruik van Fabulous Golf). Van de Samenwerkende Golfclubs West Nederland (SGWN), waarvan ook onze vereniging deel uitmaakt, zijn geen bijzonderheden te melden. Hetzelfde geldt voor onze Golden Hospitality Chain.

Voor de toekomst zal gekeken worden naar nieuwe mogelijkheden om bij andere clubs te spelen.

 

De ontwikkeling van het aantal leden over de laatste jaren:

Datum                              alle leden         m/z cert.          jeugd

1 jan 2016                      853                     640                     60

1 jan 2017                      865                     663                     55

1 jan 2018                      846                     654                     36

1 jan 2019                      784                     621                     31

1 jan 2020                      774                      588                     57

1 jan 2021                      795                     564                     73

 

2 actieve leden, Doke van Haaster en Rob van Os overleden. Voorts overleden oud-voorzitter van de herencommissie Alex de Vet en oud-voorzitter van RGC Aad de Jonge.

Voor een totaalbedrag van € 53.470, – werden aan 21 ex-leden conform de vastgelegde afspraken obligaties uitgekeerd uit de bestemmingsreserve (contributieverschil tussen leden met en zonder certificaat).

Naast het werven en behouden van nieuwe leden zijn voor een gezonde exploitatie ook onze business-leden (dit aantal blijft al jaren stabiel rond de 70), gastspelers en evenementen van essentieel belang. Evenementen vonden er dit jaar niet of nauwelijks plaats. Greenfee-spelers wisten de weg echter wel naar de golfbaan te vinden, omdat golf zo’n beetje de enige sport was die – onder Corona weliswaar met beperkingen – het langste doorgang vond.

 

Sportief beleid en NGF-competitie 

De NGF-competitie kwam geheel te vervallen door de Coronacrisis. De jaarlijkse Vrienden- en Vriendinnendag, de wedstrijd om de Vlietrandtrofee tegen Leeuwenbergh en de jaarlijkse traditionele Golfweek gingen niet door.

De diverse commissies hebben hun uiterste best gedaan om tussen de Coronamaatregelen door de leden nog een verscheidenheid aan wedstrijden aan te bieden.

Het bestuur dankt op deze plaats alle vrijwilligers voor hun inzet om het de leden ondanks alle beperking naar de zin te hebben gemaakt.

 

Clubkampioenen in 2020 waren:

– Matchplay dames: Claudia Favier

– Matchplay heren: Martin Wasinger

– Matchplay heren sr: Han Tettero

– Strokeplay dames: Claudia Favier

– Strokeplay dames sr: Ingrid Pijnakker

– Strokeplay heren: Pim Gebuis

– Strokeplay heren sr: David Aitken

Vanwege de Coronacrisis waren er dit jaar geen Foursomes Clubkampioenschappen en geen BC Strokeplay Kampioenschap.

Baan

Door de Coronacrisis moesten de plannen voor het afmaken van de bunker-renovatie in 2020 worden opgeschort.

Wegens de financiële onzekerheid werden de onderhoudskosten van de baan tijdelijk teruggebracht in overleg met De Ridder. Zo werden de greens een tijdje maar 3 keer per week gemaaid en alleen op weekdagen en daarmee werd veel geld bespaard. Aan het eind van de zomer werd het onderhoud geleidelijk weer teruggebracht op het standaard niveau.

De kwaliteitsmeting heeft geleerd dat de greens meer belucht en bezand moeten worden. Dit wordt in 2021 opgepakt, lastig terwijl de baan zo druk is. Ook liep het water op een aantal fairways (zoals 3 en 6) slecht weg, er moet daar ook meer geprikt en bezand worden na controle van de drainage.

NL Adviseurs heeft de vitaliteit van het bomenbestand geïnspecteerd, vooral met het oog op de veiligheid. In 2021 zullen daarom uit voorzorg een aantal bomen gekapt moeten worden. Als deze beeld- of spelbepalend zijn zullen daar nieuwe bomen of struiken geplant worden.

De baanbezetting werd zeer hoog toen er weer gespeeld mocht worden, er kwamen veel greenfee-spelers en ook werden veel slapende leden actief.  Door de drukte was het bij wateroverlast soms nodig om ter bescherming van de baan deze te sluiten.

Samen met de Regelcommissie is beschreven hoe de baan moet worden ingericht om onduidelijke situaties m.b.t. de regels te voorkomen en ervoor te zorgen dat de baan veilig, fair en goed en snel speelbaar is. Dit zal in 2021 worden gepubliceerd na verificatie in de baan.

Tot slot mocht RGC wederom een nieuwe hoofd greenkeeper begroeten, Jean Paul Seure.

Bestuur

In 2020 bestond het bestuur uit de volgende leden:

– Folkert Wijnstra – voorzitter

– Hendrik-Jan Rietveld – vice-voorzitter en golfsport zaken

– Dieck Wesselingh-Schroots – secretaris

– Aart Groenendijk – penningmeester

– Steef van Schaik – baanzaken en plv. secretaris

– Renée Vissers – juridische zaken en plv. penningmeester

 

Het Bestuur, februari 2021

 

Menu