De local en temporary rules van de RGC

 BUITEN DE BAAN

 • wordt aangegeven door witte palen en door de vlaggenmasten op hole 1
 • de overkant van de sloot links van hole 3
 • de sloten langs hole 7, 8 en 9 (aan de buitenzijde van het terrein)
 • de sloot van hole 14 en alles wat daar links van ligt voor spelers van deze hole


OBSTAKELS

 • de 100, 150 en 200 meter palen zijn vaste obstakels
 • de aangepaalde bomen en jonge aanplant zijn vaste obstakels en moeten worden ontweken volgens R24-2b
 • de plaatselijke regel aangaande vaste sproeikoppen is van toepassing (App.1B-6)
 • de out of boundspalen tussen hole 10 & 14 zijn voor spelers van hole 10 vaste obstakels


GROUND UNDER REPAIR

 • wordt aangegeven door blauwe palen, blauwe of witte lijnen en/of een bord GUR
 • indien er sprake is van een belemmering door GUR (R25-1) dan moet de speler deze belemmering ontwijken volgens R 25- 1b.
 • opengewerkte grond, opengewerkte grond rond aangepaalde bomen en jonge aanplant moet worden beschouwd als ground under repair.


STRAF VOOR OVERTREDING VAN EEN PLAATSELIJKE REGEL

 • Matchplay - verlies van de hole
 • Strokeplay - twee strafslagen


BESCHERMDE GEBIEDEN

Een speler mag beschermde gebieden, gemarkeerd door O.B. witte paaltjes met groene kop, niet betreden.
Overtreding wordt bestraft met diskwalificatie en verwijdering uit de baan.
Dit geldt ook wanneer uw bal buiten het beschermde gebied ligt maar u uw stand in het beschermde gebied zou moeten innemen om de bal te spelen.
U kunt dan :

 • de bal spelen zonder dat u met uw stand in het beschermde gebied komt of
 • de bal onspeelbaar verklaren en R 28 toepassen.

N.B.
Indien een speler van een partij tijdens een fourball/ foursome/greensome/single beschermd gebied betreedt, is de partij verloren door diskwalificatie.
De overtredende speler mag ’s middags ook niet meer spelen, de partner wel.

ALGEMEEN

 • Repareer uw pitchmarks
 • Leg uw plaggen terug
 • Laat snellere spelers door
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang en volg de aanwijzingen op van de baanmarshals.
 • Zwaailichten aan , niet slaan
 • Betreden van het terrein is op eigen risico, voor eventuele door u veroorzaakte schade, bent u persoonlijk aansprakelijk
 • Afstandsindicaties tot het midden van de green, hemelsbreed gemeten.


AFSTANDMETERS

Mede op advies van de handicap- en regelcommissies heeft het bestuur besloten per onmiddellijke ingang (7 augustus 2013) een plaatselijke regel (PR- noot Regel 14-3) in te stellen die het gebruik van afstandmeters - zoals elektronische afstandmeetapparatuur - tijdens RGC clubwedstrijden (en qualifying rondes) toestaat. Het betreft hier uitsluitend afstandmeting en uitdrukkelijk geen andere gegevens als hoogte, temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, windsterkte en -richting etcetera. Gebruik van smartphones, PDA's en dergelijke zijn niet toegestaan. Het is wel toegestaan medespeler(s) die over een afstandmeter beschikken om afstandinformatie te vragen. Overtreding van deze plaatselijke regel wordt bestraft met diskwalificatie/ongeldig verklaren Q-ronde.

TEMPORARY RULES

Plaatsen
Plaatsen mag uitsluitend als dat op het informatiebord bij hole 1 staat aangegeven. De gebruikelijke periode is van 1 november tot 1 april; daarna kan de NGF, als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden, dispensatie voor een langere periode verlenen.Als de baan qualifying is mag uitsluitend op het kort gemaaide deel van de baan (fairway, graspaden en fringe) geplaatst worden. Als de baan niet qualifying is mag door de baan (overal, behalve in hindernissen) geplaatst worden.