Gewone leden

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Jaarlijkse contributie voor 2018

Nieuwe leden vanaf 26 jaar zonder obligatie (onbeperkt speelrecht) € 1376,00
Nieuwe leden vanaf 26 jaar zonder obligatie, 25 ronden (beperkt speelrecht tot 25 ronden) € 1033,00
   
Leden vanaf 26 jaar met obligatie (onbeperkt speelrecht) € 1100,00
Slapende leden (Leden die in het buitenland verblijven, max. 4 jaar) € 208,00
   
Eenmalige bedragen  
Entreegeld  € 250,00
   
Lidmaatschapskosten voor jeugd- en junior leden*  
Mini's t/m 13 jaar € 230,00
Jeugdleden 14 t/m 18 jaar € 302,00
Juniorleden van 19 jaar € 360,00
Juniorleden van 20 jaar € 416,00
Juniorleden van 21 jaar € 531,00
Juniorleden van 22 jaar € 546,00
Juniorleden van 23 jaar € 617,00
Juniorleden van 24 jaar € 677,00
Juniorleden van 25 jaar € 753,00
* De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de lidmaatschapskosten.  

 

Voor alle lidmaatschappen geldt:
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het jaar, uitsluitend schriftelijk bij de secretaris van de vereniging, en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken.