Het bestuur heeft op 6 oktober j.l. het gewijzigde wedstrijdreglement goedgekeurd. U vindt het gewijzigde wedstrijdreglement onder leden -> wedstrijdoverzicht.